eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA BARANÓW

GMINA BARANÓW - przetargiGMINA BARANÓW - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-13
2022-05-23
Baranów Dostawy GMINA BARANÓW "Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Baranowie"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA BARANÓW
GMINA BARANÓW - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-28
2022-05-09
Baranów Dostawy GMINA BARANÓW "Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Baranowie"
2022-04-28
2022-05-13
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu
2022-04-15
2022-05-10
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków
2022-04-14
2022-04-29
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów
2022-04-12
2022-04-28
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra
2022-04-01
2022-04-21
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie
2022-04-01
2022-04-18
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Baranów w 2022 roku - przetarg nr 2
2022-03-31
2022-04-08
Baranów Dostawy GMINA BARANÓW Dostawa wraz z montażem siłowni wewnętrznej w kompleksie sportowo- oświatowym w Baranowie
2022-03-30
2022-04-14
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola - Etap I
2022-03-29
2022-04-14
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Seniorzy w Gminie Baranów"
2022-03-24
2022-04-08
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie
2022-03-10
2022-03-25
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów"
2022-03-08
2022-03-23
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra
2022-03-03
2022-03-18
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2022 roku.
2022-02-23
2022-03-10
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Budowa placu zabaw w miejscowości Huta
2022-02-21
2022-03-09
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka
2022-02-08
2022-02-28
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola
2022-01-24
2022-02-09
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów
2022-01-24
2022-02-09
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach: Jankowy, Donaborów
2022-01-22
2022-01-31
Baranów Usługi Gmina Baranów Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie i Szkoły Podstawowej w Golach w 2022 roku, w dniach w których pracuje GP i SP.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA BARANÓW
GMINA BARANÓW - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-12
brak danych
Baranów Dostawy GMINA BARANÓW "Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w Baranowie"
2022-04-21
brak danych
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie
2022-04-21
brak danych
Baranów Dostawy GMINA BARANÓW Dostawa wraz z montażem siłowni wewnętrznej w kompleksie sportowo- oświatowym w Baranowie
2022-04-13
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Budowa placu zabaw w miejscowości Huta
2022-04-07
brak danych
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów"
2022-03-31
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra
2022-03-31
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka
2022-03-25
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola
2022-03-23
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów
2022-03-08
brak danych
Baranów Usługi Gmina Baranów Uzupełnienie kruszywem naturalnym łamanym oraz gruzem betonowym ubytków w drogach gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na terenie gminy Baranów w 2022 roku.
2022-03-08
brak danych
Baranów Usługi Gmina Baranów Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie i Szkoły Podstawowej w Golach w 2022 roku, w dniach w których pracuje GP i SP.
2022-03-07
brak danych
Baranów Roboty budowlane GMINA BARANÓW Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach: Jankowy, Donaborów
2022-02-11
brak danych
Baranów Usługi GMINA BARANÓW "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku"
2022-01-24
brak danych
Baranów Usługi Gmina Baranów Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie i Szkoły Podstawowej w Golach w 2022 roku, w dniach w których pracuje GP i SP.
2022-01-20
brak danych
Baranów Usługi Gmina Baranów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2022-01-04
brak danych
Baranów Usługi GMINA BARANÓW "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku"
2021-12-30
brak danych
Baranów Usługi Gmina Baranów Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Baranów
2021-12-09
brak danych
Baranów Roboty budowlane Gmina Baranów Remont pomieszczeń dla stworzenia węzła żywieniowego w oparciu o catering w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie i Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach z podziałem na części
2021-12-05
brak danych
Baranów Dostawy Gmina Baranów Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Baranów.
2021-12-03
brak danych
Baranów Usługi GMINA BARANÓW "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Baranów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA BARANÓW
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.