eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - przetargi15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-20
2023-03-30
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY "Zakup i dostawa nowych części zamiennych (w trybie awaryjnym) do pojazdów marki Star, Honker, Jelcz, Iveco z podziałem na 4 części."
2023-03-17
2023-03-28
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY "Zakup i dostawa materiałów, produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-06
2023-03-14
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa filtrów do pojazdów i sprzętu SpW dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
2023-03-02
2023-03-10
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa zestawu kabli i osprzętu do zainstalowania radiostacji na pojeździe dla potrzeb jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2023-03-02
2023-03-10
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych: farb, rozcieńczalników, preparatów chemicznych, środków konserwujących, pędzli, taśm malarskich, folii malarskich, płótna ściernego, szczotek.
2023-02-23
2023-03-07
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI OKRESOWEJ, SERWISOWEJ I POGWARANCYJNEJ POJAZDÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA"
2023-02-16
2023-03-16
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont budynku nr 27 dla potrzeb DZSW, zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Bielkowie
2023-02-14
2023-02-22
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługa konserwacji i napraw awaryjnych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, separatorów ścieków i neutralizatorów w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG
2023-02-10
2023-02-21
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania obejmującego wykonanie prac w budynku nr 1, ul. Zwycięzców 1 w Stargard.
2023-01-27
2023-02-06
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa zestawu kabli i osprzętu do zainstalowania radiostacji na pojeździe dla potrzeb jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2023-01-27
2023-02-17
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługa urządzenia zieleni na terenie przy ul. 11-go Listopada 22 w Stargardzie, zgodnie z projektem, wraz z dostawą materiałów, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, ich nasadzeniu i pielęgnacji
2023-01-25
2023-02-16
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń dla potrzeb DZSW w budynku nr 33, al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie
2023-01-25
2023-02-17
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń w budynkach nr 3 i 4 dla potrzeb DZSW, ul. Drawieńska 42, Choszczno
2023-01-25
2023-02-06
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, farb dla sekcji Infrastruktury w podziale na 4 części.
2023-01-23
2023-01-31
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Konserwacja i naprawa awaryjna urządzeń elektromechanicznych, instalacji pożarowych, oddymiania i sygnalizacji "SAP" oraz urządzeń elektromechanicznych do sterowania dostępem do obiektów
2023-01-20
2023-01-30
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługa przeglądu, konserwacji i dozoru technicznego oraz przeglądu serwisowego z wymianą filtrów i oleju w urządzeniach załadowczych i przewozowych na pojazdach mechanicznych
2023-01-20
2023-02-13
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 dla potrzeb DZSW, ul. Ku Słońcu 33a, Szczecin
2023-01-18
2023-01-26
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych: elektrolitu do akumulatorów, płynu zimowego do spryskiwaczy, płynu letniego do spryskiwaczy.
2023-01-11
2023-01-20
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych dla kotłowni własnych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie. "
2023-01-05
2023-01-16
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń odprowadzania ścieków i ujęć wody w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG
2023-01-05
2023-01-16
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych klimatyzatorów,wentylatorów,nagrzewnic,apar. grzewczo- chłodz, central went. i klimatyzacyjnych,kanałów wentyl.-klimat.urządzeń syst.osuszania dynamicznego
2023-01-04
2023-01-13
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie złomów i wywrotów, nasadzenia drzew i inne prace towarzyszące oraz wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni na terenach 15 WOG w Szczecinie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-23
brak danych
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych: farb, rozcieńczalników, preparatów chemicznych, środków konserwujących, pędzli, taśm malarskich, folii malarskich, płótna ściernego, szczotek.
2023-03-14
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania obejmującego wykonanie prac w budynku nr 1, ul. Zwycięzców 1 w Stargard.
2023-03-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń w budynkach nr 2 i 5 dla potrzeb DZSW, ul. Ku Słońcu 33a, Szczecin
2023-03-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń w budynkach nr 3 i 4 dla potrzeb DZSW, ul. Drawieńska 42, Choszczno
2023-03-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont pomieszczeń dla potrzeb DZSW w budynku nr 33, al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie
2023-03-10
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Konserwacja i naprawa awaryjna urządzeń elektromechanicznych, instalacji pożarowych, oddymiania i sygnalizacji "SAP" oraz urządzeń elektromechanicznych do sterowania dostępem do obiektów
2023-03-09
brak danych
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, farb dla sekcji Infrastruktury w podziale na 4 części.
2023-03-08
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługa konserwacji i napraw awaryjnych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, separatorów ścieków i neutralizatorów w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG
2023-02-22
brak danych
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa zestawu kabli i osprzętu do zainstalowania radiostacji na pojeździe dla potrzeb jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2023-02-20
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń odprowadzania ścieków i ujęć wody w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG
2023-02-17
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługa przeglądu, konserwacji i dozoru technicznego oraz przeglądu serwisowego z wymianą filtrów i oleju w urządzeniach załadowczych i przewozowych na pojazdach mechanicznych
2023-02-16
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych klimatyzatorów,wentylatorów,nagrzewnic,apar. grzewczo- chłodz, central went. i klimatyzacyjnych,kanałów wentyl.-klimat.urządzeń syst.osuszania dynamicznego
2023-02-10
brak danych
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych: elektrolitu do akumulatorów, płynu zimowego do spryskiwaczy, płynu letniego do spryskiwaczy.
2023-02-08
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych kotłów warzelnych i grzewczych w kompleksach wojskowych, zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2023-02-06
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zabezpieczenie medyczne działalności bieżącej, procesu szkolenia żołnierzy zawodowych 15 WOG oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG oraz przedsięwzięć 15 WOG
2023-02-06
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania obejmującego wykonanie prac w budynku nr 1 przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie.
2023-02-01
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie złomów i wywrotów, nasadzenia drzew i inne prace towarzyszące oraz wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni na terenach 15 WOG w Szczecinie
2023-01-31
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Świadczenie usług pralniczo - naprawczych w zakresie prania wodnego z wykończeniem , bez wykończenia, czyszczenia chemicznego naprawy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz dezynfekcji obuwia.
2023-01-27
brak danych
Szczecin Dostawy 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych dla kotłowni własnych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie. "
2023-01-26
brak danych
Szczecin Usługi 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń odprowadzania ścieków i ujęć wody w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.