eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dane wykonawcy:

RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Profesora Wojciecha Marii Bartla 19D/24
30-389 Kraków
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2022 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

17

Łączna wartość
wygranych przetargów

30 189 335 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, najczęściej zlokalizowane były w województwie małopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień to 30 189 335,41 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (13 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 24 805 559,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przetargu, którego przedmiotem było Roboty budowlane związane z budową i przebudową ciągów pieszych od ul. Kamionka do ul. Centralnej w Krakowie, na działkach 85/74 oraz 331/1, obręb NH-54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 97 450,54 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka - II etap 2023r. - część 2 Przetarg ogłoszony był przez Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce.


Liczba udzielonych firmie RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 13 4 885 224,59 PLN 7
2022 4 25 304 110,82 PLN 2
RAZEM: 17 30 189 335,41 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (17 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 30 189 335,41 zł). Przetargi, w których wygrywa firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kraków (11 przetargów na łączną kwotę 28 234 715,19 zł). Wieliczka (4 przetargi na łączną kwotę 1 458 627,44 zł). Dobczyce (2 przetargi na łączną kwotę 495 992,78 zł).

Lista przetargów, w których firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-20 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową chodników w ramach zadania z BO "Zazieleńmy II Dzielnicę", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
260 866,40 PLN
2023-10-16 Dobczyce

Gmina Dobczyce
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem miejsc postojowych - sołectwo Brzączowice
237 685,20 PLN
2023-07-20 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka - II etap 2023r. - część 2
97 450,54 PLN
2023-07-17 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Wawelskiej na os. Złotego Wieku - etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
223 280,00 PLN
2023-06-28 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K - ul. Narutowicza, nr 560964K - ul. Piłsudskiego w Wieliczce
432 404,17 PLN
2023-06-15 Kraków

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Roboty budowlane

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni ścieków w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 3 w Krakowie.
493 249,74 PLN
2023-06-05 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową oraz montażem poideł w Parku Krowoderskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla ZZM w Krakowie.
630 525,10 PLN
2023-05-19 Kraków

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do Samorządowego Przedszkola nr 78 (oddziały) w Krakowie przy ul. Jodłowej 23
224 004,22 PLN
2023-05-08 Wieliczka

GMINA WIELICZKA
Roboty budowlane

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka
738 121,16 PLN
2023-05-04 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie na os. Oświecenia 30
300 120,00 PLN
2023-04-14 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z dostawą, montażem i uruchomieniem nowej, modułowej, wolnostojącej toalety publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa toalety w Parku Krowoderskim", dla ZZM w Krakowie.
474 000,00 PLN
2023-04-12 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową toalety oraz zagospodarowaniem terenu przy placu zabaw na os. Widok, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
515 210,48 PLN
2023-03-21 Dobczyce

Gmina Dobczyce
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce. - część 5
258 307,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 4 885 224,59 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-13 Wieliczka

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 560909K w miejscowości Siercza
190 651,57 PLN
2022-11-17 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z budową i przebudową ciągów pieszych od ul. Kamionka do ul. Centralnej w Krakowie, na działkach 85/74 oraz 331/1, obręb NH-54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta
24 805 559,00 PLN
2022-10-10 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych, z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy V Krowodrza -przy budynku al. Kijowska 10 w Krakowie, dla ZZM w Krakowie.
98 767,61 PLN
2022-09-16 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Roboty budowlane

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
209 132,64 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma RAVTAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 25 304 110,82 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie