eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - przetargiZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-01
2022-06-16
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Roboty budowlane - wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku Wincentego a' Paulo i na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty, w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla ZZM W Krakowie.
2022-05-20
2022-06-06
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Zachodniej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-05-19
2022-06-03
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-05-19
2022-05-27
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.
2022-05-18
2022-06-02
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową psiego wybiegu w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2022-05-17
2022-06-01
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie "Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-05-13
2022-05-25
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. pn.: "Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN".
2022-05-12
2022-05-20
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi ratowniczej trzech kąpielisk nad Zalewem Bagry Wielkie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2022-05-10
2022-05-25
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły
2022-05-06
2022-05-16
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.
2022-05-04
2022-05-19
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego pn.: "Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu"
2022-04-27
2022-05-12
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie "Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-04-14
2022-04-25
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. "Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad."Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia"
2022-04-12
2022-04-27
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: "Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej (remonty), na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie"
2022-03-31
2022-04-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III
2022-03-30
2022-04-07
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. "Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad."Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia"
2022-03-18
2022-03-28
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Usługi projektowe w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego, dla ZZM w Krakowie.
2022-03-10
2022-03-25
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie realizacji zagospodarowania skweru w Parku Młynówka Królewska przy ul. Przybyszewskiego.
2022-03-02
2022-03-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Roboty Budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry, w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2022-02-21
2022-03-08
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu jordanowskiego przy ul. Piastów 13-14, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla ZZM w Krakowie
2022-06-23
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. "Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad."Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia"
2022-06-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III
2022-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Roboty Budowlane związane z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry, w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2022-05-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie realizacji zagospodarowania skweru w Parku Młynówka Królewska przy ul. Przybyszewskiego.
2022-05-17
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.
2022-05-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie "Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-05-16
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla ZZM w Krakowie.
2022-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej, na działce nr 11/11, 24 obr. 54 Nowa Huta ETAP II, dla ZZM w Krakowie.
2022-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i siłowni na terenie Przylasku Wyciąskiego przy ul. Siejówka, na działce nr 80/2, obręb Nowa Huta, Etapy 1-3
2022-05-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy w robót budowlanych związanych z realizacją budowy obiektów małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i Krowoderskich Zuchów
2022-04-25
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla ZZM w Krakowie
2022-04-25
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Usługi projektowe w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego, dla ZZM w Krakowie.
2022-04-07
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zad. "Budowa Parku Woźniców w Czyżynach" oraz dokumentacji projekt.-kosztorys. dla zad."Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu ścieżka zdrowia"
2022-04-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz
2022-04-06
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Usługi projektowe w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Plant Krakowskich, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie.
2022-03-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu jordanowskiego przy ul. Piastów 13-14, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
2022-03-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Budowa zewnętrznej siłowni na terenie Parku Rżąką", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2022-03-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją fragmentu alejki głównej w Parku Maćka i Doroty wraz z montażem ławek i stojaków na rowery, dla ZZM w Krakowie.
2022-03-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie - ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.