eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.
Przewodowa 29
04-874 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2013 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

36

Łączna wartość
wygranych przetargów

72 313 108 zł

Liczba zamawiających

21

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. zamówień to 72 313 108,21 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2016 (8 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Komenda Główna Policji.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 11 649 313,05 PLN w ramach ogłoszonego przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów przetargu, którego przedmiotem było Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 8 548,50 PLN. Przedmiot tego zamówienia to SVA/U/4620-59/2022: Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kompl. wojsk. w m. Węgorzewo, Grójec, Janów. - część 3 Przetarg ogłoszony był przez AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


Liczba udzielonych firmie MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 1 608 850,00 PLN 1
2023 6 22 615 141,05 PLN 4
2022 4 418 015,50 PLN 2
2021 2 4 366 596,63 PLN 2
2016 8 31 956 927,79 PLN 8
2015 3 1 847 850,00 PLN 2
2014 8 9 125 242,42 PLN 4
2013 4 1 374 484,82 PLN 3
RAZEM: 36 72 313 108,21 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (29 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 71 157 808,71 zł). Przetargi, w których wygrywa firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Pokrywanie podłóg i ścian, Tynkowanie, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty rozbiórkowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (26 przetargów na łączną kwotę 65 016 392,11 zł). Nowy Dwór Mazowiecki (4 przetargi na łączną kwotę 68 449,50 zł). Piaseczno (2 przetargi na łączną kwotę 2 242 000,00 zł). Zielonka (1 przetarg na łączną kwotę 73 800,00 zł). Otwock (1 przetarg na łączną kwotę 1 936 020,00 zł).

Lista przetargów, w których firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-01 Wrocław

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów, dróg oraz wykonanie kanalizacji w PST-2 w kompleksie wojskowym nr 7788 w Świętoszowie.
608 850,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 608 850,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-20 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowalnych dla zadania: Dostosowanie budynku Centrum Konferencyjnego WP do obowiązujących przepisów; Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
9 307 501,27 PLN
2023-08-28 Warszawa

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Roboty budowlane

Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe
5 560 054,43 PLN
2023-08-01 Warszawa

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Roboty budowlane

Remont drzwi wewnętrznych do wytypowanych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie
143 288,57 PLN
2023-07-10 Nowy Dwór Mazowiecki

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

SVA/U/4620-33/2023 Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na terenie komp. wojsk. Część I-Grudziądz ul.Czwartaków Część II-Leźnica Wielka Część III-Toruń Część I-Bożenkowo - część 4
13 284,00 PLN
2023-05-24 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

RB: 1) Przebudowa i dostosowanie bud. nr 1 do przepisów ppoż.; 2) Rozbiórka i budowa zbiornika ppoż. - ul. 11 Listopada 17/19.
3 936 274,67 PLN
2023-05-12 Warszawa

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Roboty budowlane

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z budynku socjalno-bytowego na budynek administracyjno-biurowy budynku MSZ przy ul. Karmazynowej 1a w Warszawie
3 654 738,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 22 615 141,05 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-01 Nowy Dwór Mazowiecki

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

SVA/U/4620-112/2022: Opracowanie map do celów projektowych kompleksów wojskowych w m. Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Bobolin.
30 750,00 PLN
2022-10-25 Nowy Dwór Mazowiecki

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

SVA/U/4620-98/2022: Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kompl. wojsk. w m. Kutno
15 867,00 PLN
2022-08-18 Warszawa

Jednostka Wojskowa Nr 6021
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowo - wykonawczej dla budynków w kompleksie wojskowy K - 0044 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. - część 1
362 850,00 PLN
2022-08-04 Nowy Dwór Mazowiecki

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Usługi

SVA/U/4620-59/2022: Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kompl. wojsk. w m. Węgorzewo, Grójec, Janów. - część 3
8 548,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 418 015,50 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-22 Żabia Wola

GMINA ŻABIA WOLA
Roboty budowlane

Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej - Etap II wraz z Utworzeniem i wyposażeniem Klubu SENIOR + w m. Żelechów
2 367 596,60 PLN
2021-12-20 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Opracowanie DPK wraz z wykonaniem RB oraz pełnienie NA w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Budowa zaplecza duszpasterskiego dla parafii wojskowej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego
1 999 000,03 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 4 366 596,63 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-09-07 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
Roboty budowlane

Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II.
11 649 313,05 PLN
2016-09-06 Warszawa

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/10/6Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej.
5 526 214,36 PLN
2016-08-29 Warszawa

Muzeum Powstania Warszawskiego
Roboty budowlane

ADAPTACJA POWIERZCHNI FRAGMENTU PIWNIC I PARTERU NA POTRZEBY MUZEUM
1 215 974,25 PLN
2016-08-23 Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
Roboty budowlane

Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego - w systemie zaprojektuj i wybuduj
3 420 665,40 PLN
2016-08-03 Warszawa

Komenda Stołeczna Policji
Roboty budowlane

Wymiana istniejących ogrodzeń zewnętrznych oraz budowa nowych ogrodzeń na terenie obiektu Komendy Stołecznej Policji w Starej Wsi
2 298 875,17 PLN
2016-06-06 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Prace remontowe w wybranych korytarzach i pionach łazienkowych budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Sprawa nr 67/Cir/16/MP.
2 351 505,12 PLN
2016-05-10 Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Roboty budowlane

Dostosowanie budynku ZSP w Jazgarzewie w Gminie Piaseczno pod względem zabezpieczeń P.Poż.
620 000,00 PLN
2016-04-07 Warszawa

Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie - sprawa 5/2016
4 874 380,44 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 31 956 927,79 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-23 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Roboty budowlane

Część III - budynki przy ul. Stalowej 28/30 (front i oficyny) w Warszawie:
110 700,00 PLN
2015-11-10 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Usługi

Część V - budynki przy ul.: Siedleckiej 29, Siedleckiej 32 i Siedleckiej 34 w Warszawie:
115 150,00 PLN
2015-04-28 Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Roboty budowlane

Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie, Gmina Piaseczno, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
1 622 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 847 850,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-30 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie przy ul. Orkana 14
4 362 441,00 PLN
2014-10-28 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń gabinetowo-biurowych przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie - roboty uzupełniające w zakresie wykonania wielobranżowych robót budowlanych w obszarze korytarza i pomieszczeń na II piętrze w skrzydle A, nr sprawy 225/Cir/14/AL
410 275,81 PLN
2014-08-20 Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Roboty budowlane

Remont części budynku uszkodzonej podczas wybuchu gazu przy ul. Ko-bielskiej 91 w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. War-szawy.
493 322,13 PLN
2014-08-19 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń gabinetowo-biurowych przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie - roboty uzupełniające w zakresie wykonania węzła sanitarnego na II piętrze, nr sprawy 157/Cir/14/TP/AL
28 800,00 PLN
2014-07-31 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń gabinetowo-biurowych przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie - roboty uzupełniające, sprawa nr 154/Cir/14/TP/AL
320 000,00 PLN
2014-05-29 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Roboty budowlane

Budowa hali magazynowej produktów gotowych i opakowań wraz z rozbiórką istniejącej w tym miejscu wiaty magazynowej
1 936 020,00 PLN
2014-05-13 Warszawa

Ministerstwo Zdrowia
Roboty budowlane

Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego
111 946,00 PLN
2014-04-24 Warszawa

Komenda Główna Policji
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń gabinetowo-biurowych przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie
1 462 437,48 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 9 125 242,42 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-19 Zielonka

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WENTYLACJI KAFARÓW DO BADAŃ ZAPALNIKÓW UZRGM WRAZ Z DOSTOSOWANIEM STANOWISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP
73 800,00 PLN
2013-11-12 Warszawa

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe przy modernizacji sali konferencyjnej
112 378,96 PLN
2013-10-31 Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Roboty budowlane

Wykonanie wzmocnienia stropu i dostosowanie pomieszczeń pod lokalizację sondy jonowej typu SHRIMP II w budynku im. Józefa Morozewicza PIG-PIB
612 492,87 PLN
2013-09-24 Warszawa

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Roboty budowlane

Modernizacja i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku IERiGŻ-PIB ul. Szkolna 2/4 w Warszawie
575 812,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 1 374 484,82 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie