eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ

Dane wykonawcy:

JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ
Maurycego Mochnackiego 17/6
71-172 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

31

Łączna wartość
wygranych przetargów

9 667 604 zł

Liczba zamawiających

25

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ, najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ zamówień to 9 667 603,89 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Goleniów.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 984 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA GOLUB-DOBRZYŃ przetargu, którego przedmiotem było Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 86 710,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana nawierzchni placu aktywności ruchowej na terenie Szkoły podstawowej nr 68 przy ul. Zakole 1 w Szczecinie - prace podobne". Przetarg ogłoszony był przez GMINA MIASTO SZCZECIN.


Liczba udzielonych firmie JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 1 125 460,00 PLN 1
2023 6 2 718 831,82 PLN 5
2022 2 825 945,00 PLN 2
2021 6 2 577 510,00 PLN 5
2017 3 952 935,00 PLN 2
2016 1 250 643,31 PLN 1
2014 5 1 000 585,00 PLN 5
2013 2 463 153,76 PLN 2
2011 1 187 690,00 PLN 1
2010 3 415 000,00 PLN 2
2009 1 149 850,00 PLN 1
RAZEM: 31 9 667 603,89 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (26 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 8 295 515,58 zł). Przetargi, w których wygrywa firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Szczecin (7 przetargów na łączną kwotę 2 726 990,00 zł). Poznań (4 przetargi na łączną kwotę 748 947,00 zł). Goleniów (3 przetargi na łączną kwotę 653 130,00 zł). Rewal (2 przetargi na łączną kwotę 219 000,00 zł). Stargard Szczeciński (2 przetargi na łączną kwotę 397 090,00 zł).

Lista przetargów, w których firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-21 Myślibórz

Gmina Myślibórz
Roboty budowlane

"Modernizacja terenów rekreacyjnych na os. XX-lecia nr ewid. dz. 29/23 obręb 0002 Myślibórz" - IV postępowanie
125 460,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 125 460,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-09-13 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

"Modernizacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na terenie wsi Białuń"
295 200,00 PLN
2023-07-25 Goleniów

Gmina Goleniów
Dostawy

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sportowych na terenie Gminy Goleniów - część 1
168 510,00 PLN
2023-04-28 Golub-Dobrzyń

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgiersku oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach.
984 000,00 PLN
2023-04-07 Kórnik

Miasto i Gmina Kórnik
Roboty budowlane

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Topolowej w miejscowości Czmoń.
600 551,82 PLN
2023-03-02 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

II - Budowa placu zabaw przy ul. Okulickiego w Szczecinie
475 000,00 PLN
2023-02-15 Mysłowice

Gmina Miasto Mysłowice
Roboty budowlane

BOISKONASZÓSTKĘ - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna - MBO 2022
195 570,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 2 718 831,82 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-10-27 Środa Śląska

Gmina Środa Śląska
Roboty budowlane

"Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku asfaltowym przy ulicy Żurawiej w Środzie Śląskiej"(ponowiony).
180 195,00 PLN
2022-04-29 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
Roboty budowlane

Modernizacja zagospodarowania terenu - utworzenie polany rekreacyjnej w celu aktywizacji ruchowej i hortiterapii na potrzeby rehabilitacji ruchowej
645 750,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 825 945,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-29 Świnoujście

Gmina Miasto Świnoujście
Roboty budowlane

Modernizacja placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu"
972 930,00 PLN
2021-12-17 Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
Roboty budowlane

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w celu aktywizacji ruchowej i krytej piaskownicy na potrzeby rehabilitacji psychiatrycznej wywołanej skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 - II postępowanie
659 280,00 PLN
2021-12-14 Szczecin

GMINA MIASTO SZCZECIN
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana nawierzchni placu aktywności ruchowej na terenie Szkoły podstawowej nr 68 przy ul. Zakole 1 w Szczecinie - prace podobne".
86 710,00 PLN
2021-11-15 Drobin

MIASTO I GMINA DROBIN
Roboty budowlane

Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie
220 170,00 PLN
2021-11-10 Goleniów

Gmina Goleniów
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Goleniowie
189 420,00 PLN
2021-06-24 Szczecin

GMINA MIASTO SZCZECIN
Roboty budowlane

Budowa boiska o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
449 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 2 577 510,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-21 Kępno

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy ZSP Nr 1 w Kępnie
344 400,00 PLN
2017-03-30 Świebodzin

Starostwo Powiatowe
Roboty budowlane

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie
399 135,00 PLN
2017-02-22 Stargard Szczeciński

Szkoła Podstawowa Nr 7
Roboty budowlane

Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży w Stargardzie - etap I
209 400,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 952 935,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-27 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Skorzewie i Nowym Klinczu
250 643,31 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 250 643,31 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-10-07 Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 42 im.Stefanii Sempołowskiej w Szczecinie
Roboty budowlane

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ulicy Hożej 25 w Szczecinie.
215 250,00 PLN
2014-06-11 Poznań

Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy
Roboty budowlane

Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu
148 584,00 PLN
2014-06-06 Poznań

Szkoła Podstawowa Nr 87
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Leszka 42 w Poznaniu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
175 521,00 PLN
2014-06-05 Poznań

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie na Os. Przyjaźni 127 w Poznaniu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
210 330,00 PLN
2014-01-31 Stęszew

Gmina Stęszew
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 48 z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie boiska w miejscowości Wronczyn z materiału Wykonawcy
250 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 000 585,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-07-29 Poznań

Zespół Szkół nr 5
Roboty budowlane

Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej 1/3 w Poznaniu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
214 512,00 PLN
2013-03-05 Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo
Roboty budowlane

Rewitalizacja centrum Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego
248 641,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 463 153,76 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-07-01 Stargard Szczeciński

Szkoła Podstawowa nr.3
Roboty budowlane

Stargard SzczecińskiWykonanie szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim
187 690,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 187 690,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-05 Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie im. Związków Zawodowych
Roboty budowlane

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W SZCZECINIE 71-730, Ul. STRZAŁOWSKA 27 a
196 000,00 PLN
  Rewal

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Rewalu i Niechorzu
219 000,00 PLN
2010-09-21   Wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Niechorzu 126 000,00 PLN
2010-09-21   Wykonanie placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Rewalu 93 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 415 000,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-03 Żagań

Zarząd Powiatu Żagańskiego
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
149 850,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 149 850,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie