eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz

Dane wykonawcy:

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz
Słowackiego 9
83-322 Stężyca
woj. pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

81

Łączna wartość
wygranych przetargów

106 624 423 zł

Liczba zamawiających

40

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz, najczęściej zlokalizowane były w województwie pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz zamówień to 106 624 422,97 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (10 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Kościerzyna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 6 945 006,58 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA TRZEBIELINO przetargu, którego przedmiotem było ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 14 431,10 PLN. Przedmiot tego zamówienia to zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Racławicka Na Skarpie Przetarg ogłoszony był przez Gmina Potęgowo.


Liczba udzielonych firmie Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 7 23 123 446,80 PLN 7
2022 9 29 023 781,69 PLN 6
2021 1 1 967 484,93 PLN 1
2017 2 911 630,60 PLN 2
2016 5 963 989,21 PLN 5
2015 9 7 613 128,87 PLN 7
2014 10 7 450 983,84 PLN 6
2013 8 8 047 075,69 PLN 7
2012 7 3 913 828,52 PLN 6
2011 2 1 111 213,80 PLN 2
2010 5 15 018 536,95 PLN 5
2009 4 1 999 774,65 PLN 4
2008 10 5 321 831,29 PLN 5
2007 2 157 716,13 PLN 2
RAZEM: 81 106 624 422,97 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (75 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 105 102 235,82 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty budowlane, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty instalacyjne w budynkach, Roboty w zakresie kanalizacji ściekowejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kościerzyna (12 przetargi na łączną kwotę 10 202 390,03 zł). Przodkowo (10 przetargów na łączną kwotę 5 296 335,39 zł). Szemud (5 przetargów na łączną kwotę 6 686 939,50 zł). Stężyca (4 przetargi na łączną kwotę 11 418 964,38 zł). Parchowo (4 przetargi na łączną kwotę 7 763 179,47 zł).

Lista przetargów, w których firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-11-14 Koczała

Gmina Koczała
Roboty budowlane

Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale
3 977 145,73 PLN
2023-07-06 Linia

Gmina Linia
Roboty budowlane

Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kętrzyno, gmina Linia w formule "zaprojektuj i wybuduj"
4 365 948,94 PLN
2023-06-30 Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska
Roboty budowlane

Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody II postępowanie - część 1
1 759 084,18 PLN
2023-06-20 Dziemiany

GMINA DZIEMIANY
Roboty budowlane

Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej - część 1
3 550 908,00 PLN
2023-05-17 Trzebielino

GMINA TRZEBIELINO
Roboty budowlane

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN
6 945 006,58 PLN
2023-03-31 Parchowo

GMINA PARCHOWO
Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo- II etap - część 4
457 633,80 PLN
2023-02-06 Kołczygłowy

GMINA KOŁCZYGŁOWY
Roboty budowlane

Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy - część 1
2 067 719,57 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 23 123 446,80 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Lubichowo

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
Roboty budowlane

Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej
10 349 319,37 PLN
2022-09-20   Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej - część 2 3 654 443,16 PLN
2022-09-20   Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej - część 3 4 465 003,02 PLN
2022-09-20   Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz rozbudową gminnej sieci wodociągowej - część 1 2 229 873,19 PLN
2022-07-27 Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno - Ochodza - Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - II postępowanie
6 144 243,56 PLN
2022-07-15 Kołczygłowy

GMINA KOŁCZYGŁOWY
Roboty budowlane

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Kołczygłowy - część 2
1 059 287,86 PLN
  Parchowo

GMINA PARCHOWO
Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo
5 338 060,74 PLN
2022-05-27   Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo - część 1 4 028 704,37 PLN
2022-05-27   Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo - część 2 1 309 356,37 PLN
2022-03-31 Trzebielino

GMINA TRZEBIELINO
Roboty budowlane

Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze
4 419 390,00 PLN
2022-01-19 Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA
Roboty budowlane

"Rozbudowa ujęcia wody w m. Kłobuczyno, gm. Kościerzyna."
1 713 480,16 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 29 023 781,69 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-06-30 Parchowo

GMINA PARCHOWO
Roboty budowlane

Budowa wodociągu Nakla- Gołczewo
1 967 484,93 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 967 484,93 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-03-31 Somonino

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Somoninie - Etap II
628 249,78 PLN
2017-03-06 Liniewo

Gmina Liniewo
Roboty budowlane

"Budowa sieci wodociągowej Garczyn Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych Etap I zbiorniki retencyjne"
283 380,82 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 911 630,60 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-24 Gdynia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługi

Roboty polegające na remoncie łazienek w bud. nr 3 na terenie kompleksu wojskowego nr 4033 Gdynia Grabówek.
19 931,29 PLN
2016-10-05 Czarna Dąbrówka

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Usługi

Budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa - wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bochówko
398 725,85 PLN
2016-08-09 Gdańsk

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Rozbudowa systemu studni barierowych.
302 005,18 PLN
2016-03-24 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające na zadaniu p.n.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Klinczu
163 805,23 PLN
2016-01-22 Gdańsk

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlinie
79 521,66 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 963 989,21 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-29 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Klinczu
1 214 658,67 PLN
2015-10-26 Wąglikowice

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
Roboty budowlane

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z przepompownią ścieków oraz energetycznego do chałupy z Osieka działka 179/2, obręb Wdzydze
40 720,93 PLN
2015-10-01 Kościerzyna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Roboty budowlane

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Podleś.
172 180,49 PLN
2015-07-27 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Uporządkowania gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud - zad. 3
436 641,13 PLN
2015-07-27 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Uporządkowania gospodarki wodnej na terenie Aglomeracji Gdynia w części położonej na terenie Gminy Szemud - zad. 2
1 792 729,15 PLN
2015-04-29 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające na zadaniu p.n.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr60/4 , 60/9, 58/1, 33/2, 33/3, 136 w msc. Niedamowo
130 381,75 PLN
2015-04-14 Stężyca

Gmina Stężyca
Roboty budowlane

Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Stężyca - rozbudowa ujęcia wody i sieci wodociągowych
941 250,62 PLN
2015-02-26 Sierakowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Skoczkowo, gmina Sulęczyno w ramach Projektu Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno.
1 982 404,86 PLN
2015-01-15 Somonino

Gmina Somonino
Roboty budowlane

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego
902 161,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 7 613 128,87 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-23 Luzino

Gmina Luzino
Roboty budowlane

Wykonanie obudowy naziemnej studni
190 973,77 PLN
2014-11-18 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające na zadaniu p.n.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś w części dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granicy działek60/10, 60/11, 64/5, 325, 136, 310, 134/23, 347, 348, 349, 317, 316, 314, 313, 312, 351, w msc. Niedamowo, 506/2, 94 w msc. Wielki Podleś oraz wykonanie przyłączy w granicach działek budynków szkolnych w msc. Wielki Podleś i Niedamowo
86 347,56 PLN
2014-10-23 Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
Roboty budowlane

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZIELONA WIEŚ - LUBAŃ - ETAP I
118 693,95 PLN
2014-09-26 Lipusz

Gmina Lipusz
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu - wykonanie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych
49 302,09 PLN
2014-09-19 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające na zadaniu p.n.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś w części dotyczącej Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś w Gminie Kościerzyna
158 128,80 PLN
2014-08-05 Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
Roboty budowlane

BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM W MIEJSCOWOŚCI NOWA KARCZMA - ETAP I
353 729,18 PLN
2014-08-01 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościerska Huta.
1 251 906,51 PLN
2014-04-15 Sierakowice

Gmina Sierakowice
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków dla m. Rębienica w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
476 193,10 PLN
2014-03-31 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji we wsiachDobrzewino, Bojano, Koleczkowo - rozszerzenie POIŚ - etap II
3 293 000,00 PLN
2014-03-07 Lipusz

Gmina Lipusz
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu
1 472 708,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 7 450 983,84 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-10 Lipusz

Nadleśnictwo Lipusz
Roboty budowlane

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Leśniczówki Płociczno
37 818,33 PLN
2013-10-10 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie
2 970 198,47 PLN
2013-09-27 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Modernizacja Ujęcia Wody w Pomieczynie - Wykonanie studni głębinowej
238 742,75 PLN
2013-09-27 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś
2 940 886,97 PLN
2013-09-26 Smołdzino

Słowiński Park Narodowy
Roboty budowlane

budowa sieci wodociągowej dla Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo - Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego
102 386,61 PLN
2013-06-27 Osie

Gmina Osie
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią główną wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym w Osiu II etap - Budowa przepompowni głównej w Osiu.
398 838,00 PLN
2013-04-26 Stara Kiszewa

Gmina Stara Kiszewa
Roboty budowlane

Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobyle - gmina Stara Kiszewa.
864 417,22 PLN
2013-03-06 Stężyca

Gmina Stężyca
Roboty budowlane

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pierszczewie
493 787,34 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 8 047 075,69 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-28 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające na zadaniu p.n.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami dla miejscowości Korne, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz, polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrogoszcz od studni S32D do przepompowni lokalnej Dobrogoszcz Wętwie wraz z lokalną przepompownią ścieków Dobrogoszcz Wętwie
349 996,50 PLN
2012-09-18 Kościerzyna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarnowy gm. Kościerzyna.
36 373,27 PLN
2012-08-20 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej - I etap.
291 908,91 PLN
2012-07-23 Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
Roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Barkoczynie (ZP.27.1.10.2012)
155 595,69 PLN
2012-06-12 Dziemiany

Gmina Dziemiany
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń
1 817 260,67 PLN
2012-04-19 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA).
872 660,31 PLN
2012-01-26 Główczyce

Gmina Główczyce
Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę sieci wodociągowej z przyłączami z miejscowości Główczyce do miejscowości Święcino wraz z wykonaniem nowego ujęcia wody. Oznaczenie sprawyZP.271.09.11
390 033,17 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 3 913 828,52 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-23 Kościerzyna

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODYWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANA GM. KOŚCIERZYNA
957 463,80 PLN
2011-12-15 Łęczyce

Gminny Zakład Usług Komunalnych
Dostawy

Zakup koparko-ładowarki
153 750,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 111 213,80 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-04 Stężyca

Wójt Gminy Stężyca
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej Stężyca - Gołubie Etap I
6 498 063,72 PLN
2010-05-04 Linia

Gmina Linia
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo
4 277 881,95 PLN
2010-04-20 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Modernizacja Ujęcia Wody wraz z Rozbudową Sieci Wodociągowej w Kobysewie
1 126 356,23 PLN
2010-04-16 Łęczyce

Gminny Zakład Usług Komunalnych
Roboty budowlane

REMONT HYDROFORNI ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STRZEBIELINO OSIEDLE
375 974,57 PLN
2010-01-20 Kościerzyna

Gmina Kościerzyna
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami dla miejscowości Korne, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz
2 740 260,48 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 15 018 536,95 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-22 Kołczygłowy

Gmina Kołczygłowy
Roboty budowlane

Wykonanie studni głębinowej
134 867,00 PLN
2009-07-17 Gdynia

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Roboty budowlane

Wykonanie studni chłonnych oraz rurociągu odprowadzającego wody opadowe z terenu osiedla mieszkaniowego w Siemirowicach
150 000,00 PLN
2009-06-16 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Roboty budowlane

budowa kanalizacji wodno - ściekowej w miejscowościach Poganice - Żochowo
1 126 595,36 PLN
2009-04-30 Główczyce

Gmina Główczyce
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Dochowo - Dochówko - Gorzysław - Szczypkowice oraz awaryjnego ujęcia wody. ZP-RB/341/01/2009
588 312,29 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 999 774,65 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-11-14 Stężyca

Wójt Gminy Stężyca
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej Klukowa Huta
3 485 862,70 PLN
2008-11-13 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Modernizacja Ujęcia Wody w Pomieczynie
266 388,91 PLN
2008-11-03 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Budowa odcinka Sieci wodociagowej w Hopach
48 335,57 PLN
2008-09-03 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Racławicka Na Skarpie
14 431,10 PLN
2008-08-25 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

budowa Sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej dla ogródków działkowych w Warzenku
351 850,48 PLN
2008-08-19 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Wymiana odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami przy ulicy Derdowskiego w Przodkowie
52 668,60 PLN
2008-06-05 Główczyce

Gmina Główczyce
Roboty budowlane

Budowa hydroforni wraz ze stacją uzdatniania wody, wykonanie nowego ujęcia wody SW2 oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dochowo - Wielka Wieś Oznaczenie sprawyZP-RB/341/01/2008
507 963,25 PLN
2008-06-03 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Wymiana odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami przy ulicy Topolowej w Przodkowie
84 078,25 PLN
2008-05-19 Łęczyce

Gmina Łęczyce
Roboty budowlane

WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻEPOLE WIELKIE, BOŻEPOLE MAŁE, CHMIELENIEC - GMINA ŁĘCZYCE
318 648,20 PLN
2008-05-09 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Roboty budowlane

przebudowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie, ul. Racławicka Na Skarpie
191 604,23 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 5 321 831,29 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-11-27 Przodkowo

Dom Pomocy Społecznej
Dostawy

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.
38 149,41 PLN
2007-09-18 Przodkowo

Gmina Przodkowo
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przodkowie-ulica Słoneczna
119 566,72 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stanisław Hirsz najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 157 716,13 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.