eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › BAHECO SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

BAHECO SP. Z O.O.
Gen. Władysława Sikorskiego 92
64-980 Trzcianka
woj. wielkopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie BAHECO SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2017Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

16

Łączna wartość
wygranych przetargów

5 329 910 zł

Liczba zamawiających

6

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma BAHECO SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie BAHECO SP. Z O.O. zamówień to 5 329 910,47 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Trzcianka.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 322 779,07 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Trzcianka przetargu, którego przedmiotem było Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 98 000,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance - zamówienie uzupełniające Przetarg ogłoszony był przez Gmina Trzcianka.


Liczba udzielonych firmie BAHECO SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy BAHECO SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2017 1 1 322 779,07 PLN 1
2015 3 847 716,00 PLN 1
2014 5 1 647 964,00 PLN 1
2012 4 686 695,83 PLN 3
2011 3 824 755,57 PLN 3
RAZEM: 16 5 329 910,47 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (15 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 007 131,40 zł). Przetargi, w których wygrywa firma BAHECO SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie różnych nawierzchni, Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, Roboty w zakresie nawierzchni drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma BAHECO SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Trzcianka (9 przetargów na łączną kwotę 3 818 459,07 zł). Wieleń (3 przetargi na łączną kwotę 480 512,23 zł). Krzyż Wielkopolski (1 przetarg na łączną kwotę 297 267,11 zł). Wronki (1 przetarg na łączną kwotę 379 418,51 zł). Człopa (1 przetarg na łączną kwotę 169 753,55 zł).

Lista przetargów, w których firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-05 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance
1 322 779,07 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 322 779,07 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-17 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa chodników na ul. Chopina i Grottgera w Trzciance
304 056,00 PLN
2015-08-31 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Górne Podwórze w miejscowości Biała
332 100,00 PLN
2015-03-06 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Olchowej w Trzciance
211 560,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 847 716,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-12 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance - zamówienie uzupełniające
98 000,00 PLN
2014-12-01 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej w Trzciance
228 780,00 PLN
2014-08-04 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza komunalnego w Trzciance etap II
246 999,99 PLN
2014-08-04 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Os. Modrzewiowego oraz ul. Lelewela w Trzciance
898 884,00 PLN
2014-04-07 Trzcianka

Gmina Trzcianka
Roboty budowlane

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kopernika w Trzciance
175 300,01 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 1 647 964,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-12 Wieleń

Gmina Wieleń
Roboty budowlane

Budowa ciągów pieszo- jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ulicy Lipowej.
166 157,60 PLN
2012-06-06 Człopa

Miasto i Gmina Człopa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołowe Lasy
169 753,55 PLN
2012-05-16 Wieleń

Gmina Wieleń
Roboty budowlane

Budowa dróg w Wieleniu- ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap II- ul. Na Skarpie)
166 284,68 PLN
2012-03-12 Piła

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
Roboty budowlane

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie
184 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 686 695,83 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-21 Wieleń

Gmina Wieleń
Roboty budowlane

Budowa dróg w Wieleniu- ul. Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie (etap I- ul. Hubala).
148 069,95 PLN
2011-07-19 Wronki

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Roboty budowlane

Remont drogi - ul. Spokojna we Wronkach o nawierzchni z kostki granitowej
379 418,51 PLN
2011-06-27 Krzyż Wielkopolski

Gmina Krzyż Wlkp.
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni ulic i chodników w obrębie ul. Pogodna, Budowa kanalizacji deszczowej ul. Pogodna
297 267,11 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma BAHECO SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 824 755,57 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie