eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A.

Dane wykonawcy:

FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A.
Hutnicza 35
81-061 Gdynia
woj. pomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

425

Łączna wartość
wygranych przetargów

1 231 175 609 zł

Liczba zamawiających

69

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie pomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. zamówień to 1 231 175 608,52 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (42 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 591 970 685,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miejska Kościerzyna przetargu, którego przedmiotem było Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 750,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w Pruszczu Gdańskim w 2008 roku. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miejska Pruszcz Gdański.


Liczba udzielonych firmie FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 4 583 037,02 PLN 3
2023 42 121 204 750,92 PLN 20
2022 40 746 429 677,02 PLN 18
2021 24 24 466 231,37 PLN 16
2017 27 68 243 255,02 PLN 13
2016 38 44 214 616,00 PLN 13
2015 31 32 930 677,64 PLN 12
2014 19 16 639 296,34 PLN 8
2013 23 15 477 909,30 PLN 9
2012 37 23 993 373,76 PLN 15
2011 23 12 777 657,89 PLN 10
2010 38 36 428 659,87 PLN 13
2009 38 36 781 683,73 PLN 13
2008 28 38 942 355,92 PLN 11
2007 14 8 062 426,72 PLN 8
RAZEM: 425 1 231 175 608,52 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (384 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 1 157 480 775,54 zł). Przetargi, w których wygrywa firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty drogowe, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie budowy drógPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Gdynia (106 przetargów na łączną kwotę 178 458 389,10 zł). Gdańsk (70 przetargów na łączną kwotę 113 864 725,34 zł). Sopot (55 przetargów na łączną kwotę 86 447 811,60 zł). Wejherowo (40 przetargów na łączną kwotę 49 581 708,99 zł). Puck (33 przetargi na łączną kwotę 25 791 097,86 zł).

Lista przetargów, w których firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-23 Liniewo

GMINA LINIEWO
Roboty budowlane

Przebudowa drogi Orle Chrztowo
1 174 417,10 PLN
2024-02-14 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Przebudowy ulicy Sobieskiego na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina w Sopocie.
1 971 649,25 PLN
2024-01-12 Gdańsk

UNIWERSYTET GDAŃSKI
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi serwisowej od wjazdu od strony ul. Abrahama do drogi wewnętrznej przy budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
1 436 970,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 4 583 037,02 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-21 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów inżynierskich oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonie C na terenie Gdyni
2 994 606,61 PLN
2023-12-18 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Roboty budowlane

"Remont ulicy Żwirowej w Rumi".
495 268,98 PLN
2023-12-18 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Roboty budowlane

Remont ulicy Kosynierów w Rumi
143 191,66 PLN
2023-12-06 Kartuzy

POWIAT KARTUSKI
Roboty budowlane

Remonty dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 zadania - część 2
1 284 459,48 PLN
2023-11-29 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Smolnej w Sopocie
6 369 842,94 PLN
2023-11-27 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Remont Alei Niepodległości w Sopocie - etap Ia Remont Alei Niepodległości odcinek od przejścia dla pieszych przy siedzibie ZDiZ do skrzyżowania z Ulicą Haffnera - jezdnia w kierunku Gdańska
873 614,18 PLN
2023-11-24 Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Roboty budowlane

Modernizacja i rozbudowa inst. wod-kan i ciepł. AMW w Gdyni wraz z wyk. dok. proj-koszt i uzyskaniem pozwolenia na budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem wszystkich niezb. pozwoleń
19 985 988,33 PLN
2023-10-26 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Chodowieckiego w Sopocie na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
2 149 165,25 PLN
2023-10-13 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Roboty budowlane

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w Podkomorzycach wraz z przebudową dojazdów - zamówienie z wolnej ręki
803 944,61 PLN
2023-10-11 Reda

GMINA MIASTO REDA
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki asfaltowej oraz ulepszenie nawierzchni chodnika na drodze gminnej - ul. Podgórnej w Redzie.
611 658,46 PLN
2023-10-11 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku od km 3+560 do km 5+625 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
1 714 679,29 PLN
2023-09-29 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 213 od km 97+255 do km 100+950 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
2 999 709,07 PLN
2023-09-21 Elbląg

GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU
Roboty budowlane

Budowa drogi przeciwpożarowej na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Oboźnej, stanowiącej jednocześnie ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Zw. Jaszczurczego w Elblągu.
174 138,48 PLN
2023-09-11 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Remont Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku od granicy z miastem Gdynia do przejścia dla pieszych przy siedzibie ZDiZ Sopot.
1 221 853,60 PLN
2023-09-07 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Roboty budowlane

"Budowa nowej publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca w Rumi".
537 669,90 PLN
2023-08-25 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Remont Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku od posesji nr 636 do granicy z miastem Gdańsk
2 128 814,20 PLN
2023-08-21 Bytów

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
Roboty budowlane

Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa w ciągu drogi powiatowej nr 1738G w Podkomorzycach wraz z przebudową dojazdów
3 595 989,30 PLN
2023-08-02 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Przebudowa DW 120 w m. Gryfino, skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego, Krasińskiego i Kołłątaja
3 336 478,65 PLN
2023-07-26 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Wymiana urządzenia dylatacyjnego oraz renowacja i wzmocnienie dźwigara nr 1 na odcinku Estakady Kwiatkowskiego pomiędzy podporami 88 i 98
1 166 966,90 PLN
2023-07-26 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja łącznicy zjazdowej z jezdni Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni
1 872 879,39 PLN
2023-07-18 Szczecin

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina - ul. Sczanieckiej"
1 115 964,73 PLN
2023-07-07 Gdańsk

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Remont kładki dla pieszych na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku
792 883,24 PLN
2023-06-05 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino - Żelistrzewo
4 391 165,69 PLN
2023-05-29 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Podobne pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Przyjaciół Sopotu stanowiącego infrastrukturę turystyczną uzdrowiska Sopot"2
242 433,00 PLN
  Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

"REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 3 części
8 190 588,56 PLN
2023-05-25   "REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 3 części - część 1 4 472 301,89 PLN
2023-05-25   "REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU" z podziałem na 3 części - część 3 3 718 286,67 PLN
2023-05-18 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji pn. "Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie" 8
879 880,50 PLN
2023-04-28 Szczecin

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Roboty budowlane

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki dz. nr 17, 20, 24/1, 27/1 obręb 4157, dz. nr 1 obręb 4159
898 927,67 PLN
2023-04-24 Kościerzyna

Gmina Miejska Kościerzyna
Roboty budowlane

Budowa ulicy Kopernika w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
6 126 247,78 PLN
  Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie
Roboty budowlane

Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
6 641 956,27 PLN
2023-04-14   Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - część 3 1 681 541,88 PLN
2023-04-14   Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - część 2 1 336 145,70 PLN
2023-04-14   Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - część 1 3 624 268,69 PLN
2023-04-07 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Przyjaciół Sopotu stanowiącego infrastrukturę turystyczną uzdrowiska Sopot"
248 000,00 PLN
2023-04-07 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji pn. "Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie" 7
510 000,00 PLN
2023-04-07 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo.
6 880 585,09 PLN
2023-04-06 Kolbudy

Gmina Kolbudy
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kolbudy w miejscowości Bąkowo
5 789 610,00 PLN
2023-04-05 Lębork

Zarząd Dróg Powiatowych
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice
1 703 072,51 PLN
2023-03-15 Kartuzy

Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roboty budowlane

Remont obiektu mostowego w miejscowości Goręczyno na drodze powiatowej nr 1923G - zamówienie podobne.
467 400,00 PLN
2023-03-08 Rumia

GMINA MIEJSKA RUMIA
Roboty budowlane

"Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (RUMIA)".
2 816 643,61 PLN
2023-01-24 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 - zamówienie na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
619 779,17 PLN
2023-01-05 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 108+400,80 do km 108+794,22 (Etap III)
6 350 353,36 PLN
2023-01-05 Wejherowo

GMINA MIASTA WEJHEROWA
Roboty budowlane

Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie
12 078 340,46 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 121 204 750,92 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-29 Elbląg

GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z drogą wojewódzką nr 500
3 825 493,79 PLN
2022-11-22 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie
14 470 351,01 PLN
2022-10-31 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji pn.Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie
249 075,00 PLN
  Kościerzyna

Powiat Kościerski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
Roboty budowlane

"Przebudowa dróg powiatowych" z podziałem na części
17 906 000,00 PLN
2022-10-28   "Przebudowa dróg powiatowych" z podziałem na części - część 1 10 185 000,00 PLN
2022-10-28   "Przebudowa dróg powiatowych" z podziałem na części - część 2 7 721 000,00 PLN
2022-10-25 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty o charakterze podobnym do zamówienia podst. dla inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie
526 861,50 PLN
2022-10-17 Kościerzyna

Gmina Miejska Kościerzyna
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie
591 970 685,00 PLN
2022-10-14 Szczecin

GMINA MIASTO SZCZECIN
Roboty budowlane

Przebudowa i budowa ul. Bożeny w Szczecinie.
13 503 428,29 PLN
2022-10-12 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie
269 370,00 PLN
2022-10-07 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Droga Chłapowska we Władysławowie, na odcinku od ul. Gdańskiej do przejazdu kolejowego
371 362,22 PLN
2022-10-03 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie.
523 000,00 PLN
2022-09-23 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku w ramach zadania pn. Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych
5 020 515,85 PLN
2022-09-16 Szczecin

GMINA MIASTO SZCZECIN
Roboty budowlane

Budowa dwóch przystanków tramwajowo-autobusowych na ul. Energetyków na odcinku pomiędzy ul. Celną i Św. Floriana wraz z wykonaniem przejść dla pieszych w ul. Energetyków.
6 149 453,77 PLN
2022-09-16 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części - część 3
3 183 855,00 PLN
2022-09-09 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Remont Al. Niepodległości w Sopocie - Etap 1
3 281 799,85 PLN
2022-09-05 Kartuzy

Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roboty budowlane

Remont obiektu mostowego w miejscowości Strysza Buda na drodze powiatowej nr 1907G.
662 082,53 PLN
2022-08-29 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Przyjaciół Sopotu stanowiącego infrastrukturę turystyczną uzdrowiska Sopot
6 970 655,43 PLN
2022-08-25 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji pn. "Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie"
559 650,00 PLN
2022-08-08 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

REMONT NAWIERZCHNI ALEI NIEPODLEGŁOŚCI W SOPOCIE NA ODCINKU OD UL. SMOLNEJ DO UL. JANA Z KOLNA
410 000,00 PLN
2022-07-29 Stężyca

Gmina Stężyca
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gołubie, Klukowa Huta i Sikorzyno na terenie gminy Stężyca
2 190 417,46 PLN
2022-07-29 Koszalin

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi woj. nr 120
10 785 937,53 PLN
  Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części
3 963 759,38 PLN
2022-07-18   Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części - część 3 2 215 254,60 PLN
2022-07-18   Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części - część 2 1 748 504,78 PLN
2022-07-12 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji pn. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W KWARTALE ULIC PARKOWA - KORDECKIEGO - AL. WOJSKA POL...
1 099 625,41 PLN
2022-07-11 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Roboty budowlane o charakterze podobnym do zamówienia podstawowego dla inwestycji Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie
335 790,00 PLN
2022-07-06 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 ul. Tczewskiej w Gminie Skarszewy poprzez budowę chodnika wraz z remontem nawierzchni
1 899 611,91 PLN
2022-06-28 Przywidz

GMINA PRZYWIDZ
Roboty budowlane

Modernizacja drogi transportu rolnego Marszewska Góra - Huta Dolna
750 621,67 PLN
  Reda

GMINA MIASTO REDA
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie.
6 452 156,57 PLN
2022-05-30   Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie. - część 2 3 159 374,75 PLN
2022-05-30   Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie. - część 1 3 292 781,82 PLN
2022-05-20 Kartuzy

Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie ronda w miejscowości Kiełpino wraz z remontem drogi.
4 346 229,99 PLN
2022-05-10 Gdynia

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Roboty budowlane

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5 382 000 euro w trybie podstawowym na rozbudowę skrzyżowań ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej oraz płk. Dąbka i Dickmana w Gdyni
6 856 619,00 PLN
2022-05-04 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie
22 500 217,36 PLN
2022-04-25 Jastarnia

Gmina Jastarnia
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Jastarnia
246 233,70 PLN
2022-04-08 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części - część 2
1 185 362,62 PLN
2022-03-09 Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie
Roboty budowlane

Przebudowa dróg w gminie Cedry Wielkie - część 3
2 780 215,33 PLN
2022-02-28 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Remont mostu nad rzeką Radunią w ciągu ulicy Niegowskiej
1 947 697,99 PLN
2022-02-25 Liniewo

GMINA LINIEWO
Roboty budowlane

Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Iłownica, Wysin, Chrósty Wysińskie
4 442 990,19 PLN
2022-02-17 Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo
4 004 971,48 PLN
2022-01-10 Puck

GMINA MIASTA PUCK
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Bukowej (droga nr 109007G) w ramach zadania pn.: "MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ - UL. BUKOWEJ (DROGA NR 109007G) W PUCKU"
117 230,19 PLN
2022-01-10 Puck

GMINA MIASTA PUCK
Roboty budowlane

II Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej i Komandorskiej w Pucku oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH
670 350,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 746 429 677,02 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-28 Stężyca

Gmina Stężyca
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 167065G w Szymbarku
682 469,50 PLN
2021-12-09 Kosakowo

URZĄD GMINY KOSAKOWO
Roboty budowlane

"Modernizacja nawierzchni ulicy Księżycowej - drogi transportu rolnego w miejscowości Mosty, Gmina Kosakowo"
436 650,00 PLN
2021-12-09 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Odbudowa odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wraz z przepustem drogowym na rzece Chylonce.
1 691 600,00 PLN
2021-12-03 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE O CHARAKTERZE PODOBNYM DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN. "PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI BOHATERÓW MONTE CASSINO 25-31 I CZYŻEWSKIEGO W SOPOCIE"
578 100,00 PLN
2021-11-22 Juszkowo

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy
2 114 627,32 PLN
2021-11-05 Puck

GMINA MIASTA PUCK
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej i Komandorskiej w Pucku oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W PUCKU"
670 350,00 PLN
2021-10-26 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. km 11+380 do km 13+360 i od km 14+070 do km 15+090
1 457 535,24 PLN
2021-10-20 Gdańsk

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
521 766,00 PLN
2021-08-05 Trąbki Wielkie

GMINA TRĄBKI WIELKIE
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Łąkowej w Mierzeszynie
798 481,07 PLN
2021-07-21 Sopot

GMINA MIASTA SOPOTU
Roboty budowlane

Remont nawierzchni Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 23 Marca.
845 848,74 PLN
2021-07-20 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonie I na terenie Gdyni
2 002 701,53 PLN
2021-07-16 Tczew

Gmina Tczew
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Zabagnie (za lasem)
1 293 946,56 PLN
2021-07-09 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Sławoszynko-Parszczyce
1 615 286,86 PLN
2021-07-07 Kościerzyna

Gmina Miejska Kościerzyna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych ul. Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie
1 898 132,31 PLN
2021-07-07 Liniewo

GMINA LINIEWO
Roboty budowlane

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Głodowo
259 782,46 PLN
2021-07-07 Liniewo

GMINA LINIEWO
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Chróstach Wysińskich
540 327,19 PLN
2021-06-25 Elbląg

GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni chodników w ramach poprawy dostępności projektu pod nazwą: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych w Elblągu w ramach (...) cała nazwa w pkt 4.5.1.)
147 271,47 PLN
2021-06-24 Kosakowo

URZĄD GMINY KOSAKOWO
Roboty budowlane

Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu - część 3
362 884,43 PLN
2021-06-16 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja łącznicy zjazdowej z jezdni Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni
1 872 879,39 PLN
2021-06-09 Jastarnia

Gmina Jastarnia
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Jastarnia
257 500,00 PLN
2021-05-28 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

"Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z Alei Vaclava Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020
622 040,24 PLN
2021-05-13 Kosakowo

URZĄD GMINY KOSAKOWO
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo
3 351 047,51 PLN
  Władysławowo

Gmina Władysławowo
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych ul. Droga Chłapowska oraz ul. Jachtowej we Władysławowie
445 003,55 PLN
2021-05-12   Remont nawierzchni bitumicznych ul. Droga Chłapowska oraz ul. Jachtowej we Władysławowie - część 1 247 739,22 PLN
2021-05-12   Remont nawierzchni bitumicznych ul. Droga Chłapowska oraz ul. Jachtowej we Władysławowie - część 2 197 264,33 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 24 466 231,37 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-08-30 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

BUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ, OFIAR 10 KWIETNIA, BRZOZOWEJ I NOWEJ W BORKOWIE
3 788 627,19 PLN
2017-08-01 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa ulicy Tuchomskiej w Baninie
2 550 000,00 PLN
2017-07-26 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Łużyckiej w Gdyni, na odcinku od węzła M. Brzeskiego w kierunku pos. nr 2B
883 674,88 PLN
2017-07-24 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego
20 161 596,34 PLN
2017-07-05 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka - etap II
2 708 307,48 PLN
2017-06-28 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE DRÓG GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
523 897,59 PLN
2017-06-23 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama
2 086 555,26 PLN
2017-06-14 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja łącznicy wjazdowej na Estakadę Kwiatkowskiego z ul. J. Wiśniewskiego w kierunku ul. Morskiej w Gdyni
399 558,56 PLN
2017-06-13 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN." ADAPTACJA CZĘŚCI PARKU PÓŁNOCNEGO W SOPOCIE MIĘDZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I UL. MAMUSZKI - ETAP I, na potrzeby ARTINKUBATORA" w ramach projektu pn."Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
3 648 456,75 PLN
2017-06-08 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Morskiej w Gdyni, na wysokości ul. Okoniewskiego, kierunek Chylonia
232 764,40 PLN
2017-06-08 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Utwardzenie terenu poprzez wykonanie parkingu typu kiss and ride w Baninie na terenie działek nr 208/14 i 208/16.
160 000,00 PLN
2017-06-06 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowościach Kosakowo i Pogórze
9 317 886,73 PLN
2017-06-06 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg, obiektów inżynierskich w rejonach I, II, III na terenie miasta Gdyni.
8 387 008,70 PLN
2017-06-02 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Stolema w Gdańsku
590 404,92 PLN
2017-05-25 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 1447G na odcinku Słuchowo-Prusewo od km 0+000 do km 1+947, dł. 1,947 km
623 656,33 PLN
2017-05-23 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Żelewskiego w Rumi w formie zaprojektuj i wybuduj.
386 000,00 PLN
2017-05-17 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi w Rumi - Etap IA.
1 383 996,00 PLN
2017-04-28 Reda

Gmina Miasto Reda
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Obwodowejbudowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul. Łąkowej do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie - Etap II.
649 251,69 PLN
2017-04-19 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa miejsc postojowych dla obsługi terenów sportowych oraz Szkoły Podstawowej i sali sportowej na terenie działek nr 208/14, 208/16 w miejscowości Banino
448 175,10 PLN
2017-04-18 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Poprawa nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w ramach Programu Modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska na rok 2017
600 329,05 PLN
2017-04-18 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remonty utrzymaniowe nawierzchni dróg i ulic w rejonie III w Gdyni
442 051,91 PLN
2017-04-10 Stara Kiszewa

Gmina Stara Kiszewa
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 208011G na odcinku Stara Kiszewa - Bartoszylas
1 899 956,40 PLN
2017-04-04 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni ulic w Gdyni - rejon I.
312 931,07 PLN
2017-03-30 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Łebcz. ETAP I.
2 801 839,55 PLN
2017-03-28 Potęgowo

Gmina Potęgowo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Żochowo-Łupawa etap II
679 067,54 PLN
2017-03-23 Kartuzy

Gmina Kartuzy
Roboty budowlane

Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy w ramach projektu pn."Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi"
1 229 385,00 PLN
2017-03-15 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa ul. Borowieckiej w Baninie
1 347 876,58 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 68 243 255,02 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-12-21 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Usługi

Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod tytułemRozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko-Karwieńskie Błota Drugie-Goszczyno, autorstwa ZNAK Gdańsk sp. z o.o., 80-174 Gdańsk ul. Potęgowska 12 lok. 66 oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
4 059 000,00 PLN
2016-11-15 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Usługi

Remont drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo w m. Bolszewo na odcinku w km od 23+956,1 do skrzyżowania z ul. Leśną, długości ok. 1,2 km.
502 791,52 PLN
2016-11-04 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Usługi

Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku
266 144,16 PLN
2016-11-04 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Usługi

Remont drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino na odcinku Luzino - Barłomino w km od 15+049,14 do km 16+093,23
535 323,38 PLN
2016-10-26 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Usługi

Remont drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowość Mierzyno o dł. 600 m
616 863,70 PLN
2016-10-25 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Usługi

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami inżynierskimi i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ul. Sezamowej w Gdyni
478 003,10 PLN
2016-10-14 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Usługi

Modernizacja przegubu Nr P-53 w ciągu Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni.
755 255,52 PLN
2016-09-14 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. Olsztyńskiej (etap I i II) wraz z przebudową sieci wodociągowej.
3 315 367,45 PLN
2016-09-09 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Wiczlińskiej w Gdyni
1 066 453,80 PLN
2016-09-08 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni
233 200,87 PLN
2016-09-08 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja chodnika przy ul. Chylońskiej od ul. Janowskiej do ul. Owsianej w Gdyni
177 717,78 PLN
2016-09-08 Reda

Gmina Miasto Reda
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Obwodowej budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Obwodowej od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej w Redzie - Etap I.
376 522,31 PLN
2016-09-08 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY ŻUKOWO - NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Zadanie 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej w Przyjaźni (działka nr 66) Zadanie 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Adm. Karwety w Miszewku (działki nr 93, 85/1, 94/9) Zadanie 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej w Łapinie Kartuskim (działka nr 36/2) Zadanie 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Żeromskiego w Chwaszczynie (działka nr 706/1)
229 456,50 PLN
2016-08-31 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających polegających na usunięciu słupów oświetleniowych do zamówienia podstawowego pn.Budowa pętli autobusowej z miejscami odstawczymi dla autobusów i budynkiem obsługującym pętlę oraz przebudową zjazdu z ul. Jana z Kolna w Gdańsku
8 297,58 PLN
2016-08-12 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont chodnika przy ul. Żeglarzy w Gdyni
77 080,41 PLN
2016-07-29 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)
565 800,00 PLN
2016-07-26 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa terenu Placu Kaszubskiego w Gdyni
1 284 121,23 PLN
2016-07-26 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni
1 230 607,45 PLN
2016-07-25 Kolbudy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
Roboty budowlane

Awaryjne naprawy oraz roboty utrzymaniowe fragmentów dróg na terenie Nadleśnictwa Kolbudy
140 036,98 PLN
2016-07-20 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Dostawy

Poprawa stanu nawierzchni Al. Grunwaldzkiej
1 309 525,45 PLN
2016-06-16 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie - ETAP I
255 669,19 PLN
2016-06-15 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Łąkowej w Orlu na długości ok. 550 m
227 047,55 PLN
2016-05-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja urządzenia dylatacyjnego estakady drogowej WD-1 w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni
441 071,85 PLN
2016-05-24 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni jezdni ul. Oskara Kolberga w Sopocie
109 527,32 PLN
2016-05-13 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa pętli autobusowej z miejscami odstawczymi dla autobusów i budynkiem obsługującym pętlę oraz przebudową zjazdu z ul. Jana z Kolna w Gdańsku
1 550 841,10 PLN
2016-05-12 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1.
1 439 416,58 PLN
2016-05-09 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Budowa ulicy Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja
293 994,17 PLN
2016-04-28 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kasztanowej w Mostach
158 392,02 PLN
2016-04-28 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ UL. NOWEJ W ŁĘGOWIE
48 228,30 PLN
  Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
685 195,35 PLN
2016-04-21   część 3 272 180,94 PLN
2016-04-21   część 6 210 139,35 PLN
2016-04-21   część 7 80 687,16 PLN
2016-04-21   część 4 122 187,90 PLN
2016-04-20 Szemud

Gmina Szemud
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy
133 700,02 PLN
2016-04-11 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska, Część nr V - obszar V
1 686 179,53 PLN
2016-03-30 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
169 617,00 PLN
2016-03-23 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja przegubów Nr P-88 oraz P-83w i P-83z w ciągu Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni
1 719 466,83 PLN
2016-01-18 Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Roboty budowlane

Budowa zasobni na terenie przy ul. Francuskiej 2-4 w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
18 068 700,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 44 214 616,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-15 Linia

Gmina Linia
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gruntowej gminnej nr 150020G na odcinku Miłoszewo Karpaty - Lewino na terenie gminy Linia
327 336,03 PLN
2015-11-16 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu drenażu rurą drenarską fi 160 w obsypce z kamienia płukanego o frakcji B-16 na odcinku 50 mb wraz z jednoczesną wymianą gruntu pod konstrukcją drogi do zamówienia podstawowego pnBudowa układu drogowego w ul. Łuczniczej i Hokejowej w Gdańsku
72 570,00 PLN
2015-11-03 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wiczlińskiej w Gdyni - ETAP III na odcinku od ulicy Filipkowskiego do posesji nr 93.
1 082 572,97 PLN
2015-11-03 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Hutniczej na wysokości ul. Palmowej w Gdyni
286 149,35 PLN
2015-10-27 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Budowa ulicy Północnej w Baninie w ramach realizacji zadania pnBudowa ulicy Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie
2 290 182,14 PLN
2015-10-26 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja al. Zwycięstwa w Gdyni
3 160 940,01 PLN
2015-10-16 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Wykonanie parkingu przy ul. Armii Krajowej w Żukowie
99 630,00 PLN
2015-10-14 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Modernizacja drogi gminnej w Sulminie dz. 30/2 oraz modernizacja nawierzchni ul. Dębowej w Barniewicach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
111 930,00 PLN
2015-10-06 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ulicy Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kalksztajnów w Gdyni
369 626,99 PLN
2015-10-05 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Wykonanie wzmocnień na łukach wjazdowych na rondo, dodatkowego zabruku, barier zabezpieczających, układaniu płyt YOMB i drogowych, budowie oświetlenia, wykonaniu wpustu kanalizacji deszczowej wraz z połączeniem z istniejącą kanalizacją deszczową w związku z przebudową ul. Armii Krajowej w Żukowie
60 516,00 PLN
2015-09-22 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r. w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.272.04.2015.PN,
217 706,80 PLN
2015-09-18 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Przebudowa kabla światłowodowego oraz wymiana istniejącej studni rewizyjnej na terenie ul. Armii Krajowej w Żukowie
28 812,20 PLN
2015-09-17 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja al. Zwycięstwa przy skrzyżowaniu z ulicą Stryjską w Gdyni
251 338,69 PLN
2015-09-16 Choczewo

Wójt Gminy Choczewo
Roboty budowlane

Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 106010G w miejscowości Gościęcino.
9 000,00 PLN
2015-08-19 Choczewo

Wójt Gminy Choczewo
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 106002G w miejscowości Jackowo (etap I) oraz drogi gminnej nr 106010G w miejscowości Gościęcino w zakresie odtworzenia nawierzchni bitumicznej.
164 406,60 PLN
2015-08-07 Tczew

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - zamówienie uzupełniające.
31 208,03 PLN
2015-08-05 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r.w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.272.04.2015.PN.
134 722,73 PLN
2015-07-29 Tczew

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych
118 210,86 PLN
2015-07-28 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od działki o nr ewid. 18/ 1 obręb Firoga do działki 18/ 3 obręb Bysewo w Gdańsku
2 113 769,88 PLN
2015-06-30 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej (etap II i III)
5 179 709,33 PLN
  Wejherowo

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE LOTNISK, PASÓW STARTOWYCH I PLACÓW MANEWROWYCH ORAZ ROBOTY RENOWACYJNE
580 879,43 PLN
2015-06-26   Zadanie nr 5 - Naprawa płaszczyzny postoju sprzętu NOSP przy budynku nr 100 oraz WSP przy budynku nr 13 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; 145 255,05 PLN
2015-06-26   Zadanie nr 3 - Naprawa dróg samochodowych na terenie kompleksu lotniskowego - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; 435 624,38 PLN
2015-06-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa układu drogowego w ul. Łuczniczej i Hokejowej w Gdańsku
2 442 650,51 PLN
2015-06-22 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r.w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.272.04.2015.PN.
269 693,47 PLN
2015-06-02 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Remont Al. Niepodległości w Sopocie
243 284,95 PLN
2015-05-26 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie w ramach zadania inwestycyjnego -Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym - kontynuacja
4 558 125,22 PLN
2015-05-13 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku.
7 235 174,34 PLN
2015-05-08 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM LEŚNIK DO UL. ARMII KRAJOWEJ - BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - ETAP I.
422 566,50 PLN
2015-05-07 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ulicy Tysiąclecia w Rumi na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową oraz infrastrukturą towarzyszącą.
772 178,15 PLN
2015-04-23 Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

REMONT DRÓG GMINNYCH UL. AKACJOWEJ W BORKOWIE I UL. NOWEJ W ŁĘGOWIE
62 086,46 PLN
2015-04-15 Wejherowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
Dostawy

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
233 700,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 32 930 677,64 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-11-27 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zam.podst.nr 04/TI/14 pn Budowa fontanny miejskiej z oświetleniem na PPS w Sopocie -powiększenie szerokości rynny wlewowej fontanny
19 680,00 PLN
2014-11-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na zmianie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego na estakadzie przy ul. Rakoczego (pomiędzy ul. Piekarniczą i ul. Belgradzką) w Gdańsku w ramach zadania pn.Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.
960 015,00 PLN
2014-11-21 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

ROBOTY DODATKOWE - USUNIĘCIE KOLIZJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM LEŚNIK DO UL. ARMII KRAJOWEJ - BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - ETAP I
34 440,00 PLN
2014-11-13 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - WYKONANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM LEŚNIK DO UL. ARMII KRAJOWEJ - BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - ETAP I
16 605,00 PLN
2014-11-06 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC 23 MARCA I ARMII KRAJOWEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA ULICY 23 MARCA W SOPOCIE NA ODCINKU OD SANATORIUM LEŚNIK DO UL. ARMII KRAJOWEJ - BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W ZLEWNI POTOKU KUŹNICZEGO, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ - ETAP I.
84 255,00 PLN
2014-11-04 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną
1 586 065,98 PLN
2014-11-03 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zam.podst. nr 04/TI/2014 -Budowa fontanny miejskiej z oświetleniem na Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie
35 055,00 PLN
2014-09-15 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni
2 061 010,28 PLN
2014-09-09 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont w ciągu ul. Starodworcowej na odcinku od ul. Stolemów do ul. Kaczeńcowej w Gdyni
315 870,73 PLN
2014-08-25 Puck

Urząd Gminy Puck
Roboty budowlane

Remont nawierzchni drogowych w Gnieżdzewie, Łebczu i Rekowie Górnym.
447 425,33 PLN
2014-08-18 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul. Pawiej na odcinku od ul. Bławatnej do numeru Pawia 21 w Gdyni
219 862,50 PLN
2014-08-14 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - WYKONANIE ZBIORNIKA KANAŁOWEGO Z5 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa ul. 23 Marca w Sopocie na odcinku od Sanatorium LEŚNIK do ul. Armii Krajowej - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni Potoku Kuźniczego, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa układu drogowego wraz z budową drogi rowerowej i przebudową infrastruktury podziemnej - Etap I.
270 600,00 PLN
2014-08-11 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni ul. Wierzbowej w Glinczu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
30 000,00 PLN
2014-07-30 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Budowa fontanny miejskiej na Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie
1 319 999,53 PLN
2014-07-24 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - wydzielenie buspasów, przebudowa zatok autobusowych i przebudowa placu postojowego.
6 736 445,55 PLN
2014-07-24 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w Orlu o dł. ok. 350 m
211 595,18 PLN
2014-07-10 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Modernizacją dróg gminnych Gminy Żukowo- nawierzchnia asfaltowa obejmującychzadanie I - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ WIDLINO-ŁAPINO zadanie II - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ W RUTKACH - dz. 163/2, zadanie III - MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ W PIASKI-KROWIE ŁĄKI, zadanie IV - WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ UL. JEZIORNA W PRZYJAŹNI zadanie V - WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DZIAŁCE NR 93 W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA zadanie VI- MODERNIZACJĘ UL. JAGODOWE WZGÓRZE W LEŹNIE
382 570,59 PLN
2014-06-17 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Roboty budowlane

1. konserwacja nawierzchni placu apelowego - Gdynia Demptowo, ul. Sakowicza 1 2. uzupełnienie nawierzchni betonowej placu - Dębogórze las
168 854,61 PLN
2014-02-24 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Chabrowej do ulicy Modrzewiowej
1 738 946,06 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 16 639 296,34 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-03 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane w zakresie modernizacji nawierzchni ul. Porębskiego w Gdyni
365 789,70 PLN
2013-11-27 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy
3 113 580,52 PLN
2013-11-25 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Morskiej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej przy Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni
184 466,54 PLN
2013-11-19 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdyni.
564 231,14 PLN
2013-10-28 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni jezdni Al.Niepodległości i ul. Powstańców Warszawy w Sopocie
137 242,91 PLN
2013-10-10 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Utwardzenie nawierzchni ul. Rybaków w Gdyni, w technologii płyt typu YOMB
118 088,30 PLN
2013-10-10 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Porębskiego w Gdyni.
564 528,06 PLN
2013-09-24 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa łączników od ul. Chwarznieńskiej do ul. Okrężnej oraz przebudowa ul. Aresa i ul. Posejdona w Gdyni, w technologii płyt typu yomb.
725 914,12 PLN
2013-09-02 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni
2 272 812,10 PLN
2013-08-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni - ETAP III
667 531,54 PLN
  Puck

Urząd Gminy Puck
Roboty budowlane

Zadanie 1 Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa sieci wodociągowej ul. Chłapowskiej w m. Swarzewo. Zadanie 2 Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Spokojnej w Smolnie.
1 147 234,74 PLN
2013-08-23   Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa sieci wodociągowej ul. Chłapowskiej w m. Swarzewo 579 190,36 PLN
2013-08-14   Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Spokojnej w Smolnie 568 044,38 PLN
2013-08-05 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego.
323 927,88 PLN
2013-07-23 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Wykonanie muru oporowego, przebudowa schodów terenowych, zagospodarowanie skarpy zielenią, odprowadzenie wód deszczowych, montaż pojemnika na odpady- na terenie przeznaczonym pod urządzenie parku
290 000,00 PLN
2013-07-16 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418G na odcinku Łebieńska Huta - Będargowo od km 0+068 do km 1+553 długości 1 485 m
422 042,52 PLN
2013-07-09 Gdynia

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Roboty budowlane

1. miejscowa naprawa istniejącej nawierzchni oraz konserwacja oznakowania parkingów - Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; 2. konserwacja oznakowania jezdni i placów - Gdynia ul. Dickmana; 3. naprawa nawierzchni asfaltowych - Gdynia, ul. Czernickiego 124.
152 118,32 PLN
2013-07-09 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Zmiana geometrii skrzyżowania ulic Otomińskiej i Goplańskiej w Gdańsku
160 101,72 PLN
2013-06-18 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Usługi

sygn. akt 37/B/NI/2013 Przebudowa odcinków ulicy Beethovena i ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
665 040,09 PLN
2013-06-10 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty budowlane uzupełniające do zadania podstawowego pn.Remont nawierzchni wybranych odcinków Al. Niepodległości w Sopocie
101 206,92 PLN
2013-05-15 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja alei Topolowej w Gdyni
189 638,04 PLN
2013-05-08 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont chodnika przy ul. Waszyngtona w Gdyni, na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego po prawej stronie
84 160,17 PLN
2013-03-08 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Utworzenie ArtParku wraz z budową strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bolszewo
2 231 975,21 PLN
2013-03-08 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy sarniej w Gdańsu
996 278,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 15 477 909,30 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-03 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Roboty budowlane

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym
76 383,00 PLN
2012-11-23 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa łączników od ul. Chwarznieńskiej do ul. Okrężnej w Gdyni, w technologii płyt YOMB
213 044,18 PLN
2012-11-22 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską
2 537 503,86 PLN
2012-11-21 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło, w msc. Wróblewo- w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.272.15.2012.PNpolegającym na-wykonanie ścieku odwadniającego długości 20 mb, z korytek betonowych gr. 30 cm ; -utwardzenie pobocza gruntowego destruktem asfaltowym o pow. 45 m2;
4 500,85 PLN
2012-11-19 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Odnowa drogi wojewódzkiej nr 218 w m.Wejherowo ul.Sienkiewicza i 3 Maja - zamówienie uzupełniajace
82 513,40 PLN
2012-11-06 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Remont z elementami przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 w Czapielsku
360 440,69 PLN
2012-11-05 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie roboty dodatkowej w ramach zadaniaRozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni
988 797,00 PLN
2012-10-29 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Remont mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
4 822 916,28 PLN
2012-10-22 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Odnowa drogi wojewódzkiej nr 218 w m.Wejherowo Ul.Sienkiewicza i 3 Maja.
254 173,85 PLN
2012-10-16 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
75 000,00 PLN
2012-10-16 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
60 000,00 PLN
2012-10-15 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni
1 473 199,78 PLN
2012-10-04 Puck

Urząd Gminy Puck
Roboty budowlane

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck
309 784,60 PLN
2012-09-27 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Brukarskiej w Gdyni, w technologii płyt typu yomb
234 123,43 PLN
2012-09-27 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Rewitalizacja starego centrum Żukowa oraz utworzenie parku w Żukowie
1 911 546,09 PLN
2012-09-17 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zadWykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawiezchni jezdni Al.Niepoległości - prawy pas na odcinku od wiauktu nad torami PKP do ul. Haffnera i ul. Kochanowskiego przed skrzyżowaniem z Al.Niepodległości w Sopocie
18 221,59 PLN
2012-09-07 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1336G w m. Wejherowo ul. Strzelecka na odcinku w km 1+275,96 do km 1+474,61, o długości 198,65 m
230 491,98 PLN
2012-08-31 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Śliskiej w Gdyni, w technologii płyt typu yomb
535 398,34 PLN
2012-08-31 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.
2 272 106,84 PLN
2012-08-30 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni Al. Niepodległości - prawy pas na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul.Haffnera i ul.Kochanowskiego na odcinku przed skrzyżowaniem z Al.Niepodległości w Sopocie
117 880,85 PLN
  Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo
695 739,18 PLN
2012-08-02   Zadanie 1 Wykonanie utwardzenia ul. Szkolnej w Bieszkowicach szerokości 4,2 m i długość 179,29 mb. Zadanie 2 Wykonanie utwardzenia ul. Wejhera w Górze szerokości 5 m i długość 304,24 mb 247 115,44 PLN
2012-08-02   Zadanie 1 Wykonanie utwardzenia ul. Ogrodowej w Gniewowie szerokości 4,5 m i długość 295,03 mb (etap 1). Zadanie 2 Wykonanie utwardzenia ul. Prostej w Zbychowie szerokości 3 m i długość 206,77 mb (etap 1). 216 381,10 PLN
2012-08-02   Zadanie 1 Wykonanie utwardzenia ul. Długiej w Sopieszynie szerokości 4,5 m i długość 257,89 mb (etap 1). Zadanie 2. Wykonanie utwardzenia ul. Jeziornej w Gowinie szerokości 5,0 m i długość 290,69 mb (etap 1). 232 242,64 PLN
2012-08-02 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni.
81 380,17 PLN
2012-08-01 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na trenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - zadanie nr 1 - Powiat Wejherowski - drogi zamiejskie (zamówienie uzupełniające)
406 699,50 PLN
2012-07-27 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło, w msc. Wróblewo.
347 290,60 PLN
2012-07-23 Lębork

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Roboty budowlane

Część nr 1- obejmująca wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym w ciągu dróg wojewódzkich nr 203, 210, 211, 213 odc. Siemianice - Główczyce
154 980,00 PLN
2012-07-18 Gdynia

Jednostka Wojskowa 4651
Roboty budowlane

17/INFR/4651/2012
133 799,40 PLN
2012-06-29 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ul.Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
1 330 421,45 PLN
2012-06-06 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Budowa zbiornika retencyjnego Okrzei w Sopocie - zadanie główne Budowa kolektora doprowadzającego wody z Potoku Karlikowskiego do zbiornika retencyjnego na odcinku K41÷SD15 - część I
532 908,57 PLN
2012-06-05 Gdynia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Roboty budowlane

a) remont zniszczonych części nawierzchni bitumicznych dróg w JW Nr 3936 w Gdyni, ul. M.C. Skłodowskiej 2 b) prace budowlane polegające na uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej w JW 4224 w Gdyni, Skład Gdynia, ul. Czernickiego 124
216 072,41 PLN
2012-05-14 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona
614 921,01 PLN
2012-04-30 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ulicy Czarny Dwór w Gdańsku
1 085 106,00 PLN
2012-04-23 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont wnętrza przejścia podziemnego pod ul. Droga Gdyńska, na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
207 956,36 PLN
2012-04-18 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Zadanie nr 1: Powiat Wejherowski - drogi zamiejskie
813 952,50 PLN
2012-04-05 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku.
779 820,00 PLN
2012-03-05 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Dostawy

Sprzedaż mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni dróg wojewódzkich RDW Puck w roku 2012
14 300,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 23 993 373,76 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-22 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Usługi

Wynajem sprzętu wraz z obsługą w celu udrożnienia dróg oraz wywozu śniegu na terenie gminy Gdynia.
172 200,00 PLN
2011-12-06 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku
155 718,00 PLN
2011-11-23 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską w Gdyni
1 344 556,82 PLN
2011-11-04 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Budowa stanowiska do ważenia pojazdów na węźle Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni
307 145,97 PLN
2011-10-14 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej (zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV w Gdyni)
197 239,28 PLN
2011-10-05 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Modrej w Gdyni na długości około 230 mb
329 384,78 PLN
2011-09-26 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku
224 388,90 PLN
2011-09-05 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul.Krasickiego na odcinku od ul. Legionów do al. Marsz.J.Piłsudskiego w Gdyni
403 262,88 PLN
2011-08-31 Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Część III a) Wykonanie utwardzenia ul. Gościcińska w Gowinie szerokości 4,5 m i długość 357,35 mb
303 933,00 PLN
2011-08-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont ulicy Wiczlińskiej w rejonie przepustu na rzece Kaczej w Gdyni
411 796,62 PLN
2011-08-28 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni -odcinek I - roboty dodatkowe.
424 478,32 PLN
2011-08-12 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont przegubu nr P-31 Estakady im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
1 918 573,58 PLN
2011-08-10 Reda

Gmina Miasto Reda
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kazimierskiej w Redzie Przebudowa odcinka od ul. Wiśniowej do mostu na rzece Reda (od hm 5+56,0 do hm 7+95,0) -Etap 2
331 191,03 PLN
2011-08-03 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Maszynowej w Gdańsku
5 207 019,71 PLN
2011-07-29 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni -odcinek I - wykonanie robót dodatkowych
184 500,00 PLN
2011-07-19 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa ulicy Łódzkiej w Gdańsku.
110 392,50 PLN
2011-07-11 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont dylatacji wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wielkopolskiej w Gdyni
239 853,75 PLN
2011-06-30 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego nr 02-TI-11 - Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kolberga, Winieckiego, Kościuszki, Chopina oraz parkingu bike & ride zlokalizowanego przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok w ramach projektu pnRozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
4 551,00 PLN
2011-06-30 Sopot

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego nr 02-TI-11 - Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kolberga, Winieckiego, Kościuszki, Chopina oraz parkingu bike & ride zlokalizowanego przy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok w ramach projektu pnRozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
49 217,96 PLN
2011-06-20 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Poszerzenie i wydłużenie wjazdu na polanę piknikową w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa.
70 000,00 PLN
2011-06-16 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco
107 941,91 PLN
2011-05-20 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Infrastruktura ulicy Łuczniczej w Gdańsku
263 511,88 PLN
2011-04-20 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Dostawy

Sprzedaż mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco do remontu nawierzchni dróg wojewódzkich RDW Puck w roku 2011 w podziale na części
16 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 12 777 657,89 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-03 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych nr 2
10 709,16 PLN
2010-11-05 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych nr 2
73 454,74 PLN
2010-10-29 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadania:Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni.
268 400,21 PLN
2010-10-25 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno - zamówienie dodatkowe.
204 561,62 PLN
2010-10-20 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją
2 317 283,41 PLN
2010-10-20 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa nawierzchni drogowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej (na odcinku od pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ulicą Gryfa Pomorskiego) na działkach nr 45/18, 45/21, 76, 54, 68, 45/23, 45/8, 45/10, 45/28 (obręb 20) oraz 20/1, 20/4, 26/22, 18/5, 9 (obręb 12) w Wejherowie w zakresie wykonania zieleni ulicznej.
65 392,00 PLN
2010-10-12 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Budowa wydzielonego pasa lewoskrętu w ul. Chwaszczyńskiej na wysokości ul. Źródło Marii w Gdyni - kierunek centrum
1 041 726,02 PLN
  Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych - nr 2
227 581,85 PLN
2010-10-05   remont nawierzchni - ul. Sosnowa 158 978,20 PLN
2010-10-05   remont nawierzchni - ul. Majowa 68 603,65 PLN
2010-09-29 Gdynia

Jednostka Wojskowa 4651
Roboty budowlane

14/INFR/4651/2010
579 672,75 PLN
2010-09-10 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadaniaPrzebudowa układu drogowego Węzła Św.Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
386 859,79 PLN
2010-08-31 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej nr 215 Władyslawowo - Sulicice w obszarze przejścia przez Jar Rudnik w m.Władysławowo - Chłapowo
755 723,01 PLN
2010-08-23 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO OD KM 287+400 DO KM 289+050
1 583 876,26 PLN
2010-08-10 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdni ul. Krasickiego na odcinku od ul. Armii Wojska Polskiego do ul. Legionów w Gdyni
490 747,32 PLN
2010-08-04 Gdańsk

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Roboty budowlane

Nawierzchnia placu manewrowego na terenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
332 069,51 PLN
2010-07-30 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Hel na odcinku Kuźnica - Jastarnia od km 38+040 do km 41+550
2 648 905,52 PLN
2010-07-22 Gdynia

Jednostka Wojskowa 4651
Roboty budowlane

11/INFR/4651/2010
93 630,71 PLN
2010-07-20 Gdańsk

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
Roboty budowlane

Wykonanie projektu i robót budowlanych miasteczka ruchu drogowego na terenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku Oddział Gdańsk, Gdańsk ul. Równa 19/21
1 080 000,00 PLN
2010-07-14 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Remont nawierzchni (likwidacja przełomów) na drodze wojewódzkiej nr 224 Wejherowo-Kartuzy na odcinku Szemud-Łebieńska Huta
156 000,00 PLN
2010-06-28 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg oraz rozbudowa sieci placów zabaw i miejsc rekreacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa
4 263 900,00 PLN
2010-06-21 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa ul. Kotłowskiego w Wejherowie na odcinku 256 m od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i zieleni - etap I na wykonanie prawostronnego chodnika wraz z zielenią od wjazdu 0+088 do km 0+256 oraz odcinka ulicy od km 0+256 do km 0+298
217 000,00 PLN
2010-06-08 Reda

Urząd Miasta Reda
Roboty budowlane

Rewitalizacja Miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę Parku nad rzeką Redą - Etap I
2 894 556,71 PLN
2010-06-01 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DROGI KRAJOWEJ NR 6 GOLENIÓW-GDYNIA-ŁĘGOWO W MIEJSCOWOŚCI RUMIA ODCINEK KM 306+400÷307+050
571 250,21 PLN
2010-05-24 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zam podst nr 21-TI-09- Poszerzenie alejki przy Kościele Zbawiciela, utwardzenie i poszerzenie drogi dojazdowej do Al.WP, dojście do budynku WZR.
53 808,70 PLN
2010-05-17 Puck

Urząd Gminy Puck
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową ul. Ogrodowej i Różanej w Gnieżdzewie
185 370,21 PLN
2010-05-06 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku Etap II - odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
114 775,29 PLN
2010-04-30 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni.
129 661,66 PLN
2010-04-12 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 100 Rumia - Pierwoszyno od km 5+750 do km 8+570
1 461 064,54 PLN
2010-04-06 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Budowa ul. Kotłowskiego w Wejherowie na odcinku długości 256 m od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i zieleni - etap I.
757 995,94 PLN
2010-04-06 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego w Gdyni
296 740,81 PLN
2010-03-29 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe związane z inwestycjąPrzebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni.
579 891,53 PLN
2010-03-23 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno (etap I)
4 775 768,82 PLN
2010-03-16 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w rejonie I na terenie Gdyni.
1 279 618,44 PLN
2010-03-15 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni drogowej, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej (na odcinku od pętli autobusowej przy ul. Gdańskiej, do skrzyżowania z ulicą Gryfa Pomorskiego), na działkach nr 45/18, 45/21, 76, 54, 68, 45/23, 45/8, 45/10,
1 136 461,19 PLN
  Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego
551 440,00 PLN
2010-03-08   Wykonanie remontu cząstkowego na drogach Powiatu Wejherowskiego. 344 040,00 PLN
2010-03-08   Wykonanie remontu cząstkowego na drogach Powiatu Puckiego. 207 400,00 PLN
2010-02-19 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko-Karwieńskie Błota II- Goszczyno na odcinku od km 1+280 do 4+700.
3 805 662,08 PLN
2010-02-08 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Uzupełniające roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w rejonie II na terenie Gdyni
1 037 099,86 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 36 428 659,87 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-21 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Rewaloryzacja Parku Południowego w Sopocie
4 205 680,96 PLN
2009-11-23 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku Etap II-odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
1 561 515,00 PLN
2009-11-13 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ul. Radosnej w Gdyni
688 645,30 PLN
2009-10-22 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Czernickiego w Gdyni.
450 763,57 PLN
2009-10-20 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Chopina w Wejherowie - zamówienie uzupełniające do zadania pn. Remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wejherowa w 2008 r.
150 819,67 PLN
2009-10-15 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1438G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Długą w m. Bolszewo.
350 022,69 PLN
2009-10-15 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Wykonanie robót uzupełniających przy budowie ul. Różanej w Rumi
98 360,66 PLN
2009-10-14 Pruszcz Gdański

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
Roboty budowlane

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego, o łącznej powierzchni 20.000 m2 w latach 2009-2011.
1 216 250,00 PLN
  Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo
Roboty budowlane

Wykonanie nakładek asfaltowych na terenie Gminy Wejherowo
296 884,00 PLN
2009-09-25   Zadanie 1 Nakładka asfaltowa na ul. Robakowskiej w Gościcinie 201 114,00 PLN
2009-09-25   Zadanie nr 2 Nakładka asfaltowa na drodze Sopieszyno-Ustarbowo 95 770,00 PLN
2009-09-24 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont przegubów nr 42, 53 i 64 Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni
2 396 029,95 PLN
2009-09-23 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ul. Redłowskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Kopernika
691 320,95 PLN
2009-09-16 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Zamówienie uzupełniające do zam.podst. nr 04-TI-09 na Remont ul. Malczewskiego Etap IIA - korekta spadku poprzecznego chodnika i wjazdu
38 444,44 PLN
2009-09-02 Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Roboty budowlane

KOREKTA ŁĄCZNICY Z OBWODNICY TRÓJMIASTA DK S6 NA UL. CHWASZCZYŃSKĄ W OBSZARZE WEZŁA DROGOWEGO- KACK- W GDYNI
411 247,74 PLN
2009-09-01 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zam podst.nr 04-TI-09 na usunięcie kolizji sieci SN z murem zabezpieczającym - przesuniecie słupów oświetleniowych na ul. Malczewskiego Etap IIA
29 968,06 PLN
2009-08-31 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku etap II - odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
215 000,00 PLN
2009-08-31 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych ulicNecla i Asnyka w Wejherowie- zamówienie uzupełniające do zadania -Remont nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Wejherowa.
46 970,19 PLN
2009-08-17 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego im. J.Haffnera przy ul. Krasickiego w Gdańsku-Brzeźnie - ETAP II, III, V, VI, VII, VIII
2 057 201,63 PLN
2009-07-22 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wejherowa
346 210,75 PLN
2009-07-15 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie w zakresie dróg i architektury.
1 386 407,24 PLN
2009-07-10 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zam. nr 01/TI/09 na Wykonanie ogrodzenia parkingu w Sopockim Parku Północnym
19 998,00 PLN
2009-07-06 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Zamówienie na roboty dodatkowe-Wykonanie nasadzeń zamiennych zieleni oraz wycinka drzew kolidujących z trasą ścieżki dla rolkarzy na terenie Parku Północnego w Sopocie
13 518,65 PLN
2009-07-03 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa ul. Różanej na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Partyzantów w Rumi.
2 147 830,62 PLN
2009-06-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku Etap II odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
237 900,00 PLN
2009-06-25 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Zamówienie na roboty dodatkowe-usunięcie kolizji sieci wodociągowej z trasą ścieżki dla rolkarzy na terenie Parku Północnego w Sopocie
8 815,02 PLN
2009-06-25 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Przebudowa parkingu przy ul. Malczewskiego -Etap IIA - roboty uzupełniające
183 606,56 PLN
2009-06-22 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie - Godętowo, w km od 10+282 do 10+782
72 948,28 PLN
2009-06-19 Bydgoszcz

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Usługi

KONTROLNA OBSLUGA LABORATORYJNA przy realizacji zadańzadanie nr 1 Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI, autostrada A1 droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin-Inowroclaw-Włocławek-A1 zadanie nr 2 Połączenie autostrady A-1
711 520,00 PLN
2009-06-18 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Usprawnienie układu komunikacyjnego pomiędzy Sopotem a Obwodnicą Trójmiasta- ul.Malczewskiego w Sopocie-Etap IIA
2 140 228,93 PLN
2009-05-25 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Remont - modernizacja nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Podwale Przedmiejskie na odcinku od ul. Słodowników do ul. Okopowej w Gdańsku.
1 814 842,04 PLN
2009-05-13 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo-Lęborskie-Godętowo w km od 10+282 do 10+782
681 922,70 PLN
2009-05-11 Puck

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk - Krokowa
1 533 658,00 PLN
2009-05-08 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku Etap II - odcinek od trasy Armii Krajowej do ulicy Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
520 000,00 PLN
2009-05-05 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa mostu na Zagórskiej Strudze w ciągu ul. Mostowej w Rumi
335 146,73 PLN
2009-04-23 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku etap II-odcinek od trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
54 000,00 PLN
2009-04-17 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Długą w m. Bolszewo
2 328 719,28 PLN
2009-04-16 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1522G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Połchówko-Kłanino w km 5+007 do 6+956,30 dł. 1949,30
452 440,59 PLN
2009-02-26 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Wybór Wykonawcy robót budowlanych obejmujących- część a) kanalizację deszczową w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III - część b) parking przy ul. Orłowskiej - część c) ulicę Orłowską I etap .
6 886 845,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 36 781 683,73 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-04 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont chodnika - ul. Inżynierska
453 582,47 PLN
2008-10-15 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku Etap II - odcinek od trasy Armii Krajowej do ul.Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu
15 991 653,66 PLN
2008-10-15 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zam.podst.nr 05/TI/08 na Remont ul. Sobieskiego na odcinku od ul.Chrobrego do ul.Chopina wraz z przebudową skrzyżowania ul.Sobieskiego i Chopina w Sopocie
164 344,84 PLN
2008-10-14 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont Alei Jana Pawła II w Gdyni - ciąg pieszy pas środkowy.
561 847,82 PLN
  Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU NAPRAW I REMONTÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI NA TERENIE MIASTA GDYNI.
10 588 456,37 PLN
2008-09-30   Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w rejonie 1 na terenie miasta Gdyni. 5 323 509,61 PLN
2008-09-30   Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw i remontów dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w rejonie 2 na terenie miasta Gdyni. 5 264 946,76 PLN
  Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

Remonty istniejących nawierzchni w ciągu dróg gminnych we wsiach Mosty, Mechelinki, Dębogórze, gm. Kosakowo
172 850,51 PLN
2008-09-18   ul. Falista w Mechelinkach 109 555,09 PLN
2008-09-18   Mosty, ul. Kasztanowa 63 295,42 PLN
2008-08-22 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Remont mostu nad Potokiem Strzyża w ciągu ul. Waryńskiego w Gdańsku.
180 899,30 PLN
2008-08-13 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi woj. nr 218 w m. Chwaszczyno od km 4+643 do km 4+959
218 634,18 PLN
2008-07-25 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Budowa trasy W-Z w Gdańsku ,odcinek Jabłoniowa - Kartuska - odtworzenie zieleni
157 150,00 PLN
2008-07-21 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni ulicy Strzeleckiej w Wejherowie w ramach zadania uzupełniającego do przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wejherowa
21 000,00 PLN
2008-07-07 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Zamówienie dodatkowe do zadania pn. Przebudowa ul. Sikorskiego w Wejherowie na odcinku od ul. Sędzickiego do ul. Paderewskiego.
39 275,87 PLN
2008-07-03 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wejherowa
344 279,39 PLN
2008-06-09 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

Remont ul.Sobieskiego na odcinku od ul. Chrobrego do ul.Chopina wraz z przebudową skrzyżowania ulic Sobieskiego i Chopina w Sopocie.
2 555 147,89 PLN
2008-06-04 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Drogi na osiedlu Świętokrzyskie - etap II w Gdańsku
873 046,14 PLN
2008-06-04 Kosakowo

Urząd Gminy
Roboty budowlane

ul. Reja w Suchym Dworze, ul. Mickiewicza w Pogórzu, ul. Słowackiego w Pogórzu, ul. Pułaskiego w Pogórzu, ul. Modrzejewskiej w Pogórzu.
364 251,73 PLN
2008-05-05 Sopot

Zakład Komunalny Zarząd Dróg i Zieleni
Roboty budowlane

remont nawierzchni drogowej ulicy Kościuszki w Sopocie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz nawierzchni ulicy 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z Al.Niepodległości
397 283,29 PLN
2008-04-30 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Odnowa nawierzchni bitumicznej w ul. Marszewskiej na odcinku długości 500,0 m.
788 682,00 PLN
2008-04-23 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Wykonanie robót dodatkowych przy budowie ul. Partyzantów w Rumi
133 733,27 PLN
2008-04-10 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni w ciągu ul. Morskiej na odcinku od ul. Chylońskiej w kierunku centrum na dł. 276,0 mb
1 514 583,40 PLN
2008-03-18 Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco na terenie powiatu puckiego..
115 600,00 PLN
2008-03-13 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Infrastruktura na osiedlu Nowiec - ulica Dolne Młyny w Gdańsku
280 000,00 PLN
2008-03-10 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni
87 835,41 PLN
2008-03-05 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Sikorskiego w Wejherowie na odcunku od ul. Sędzickiego do ul. Paderewskiego.
1 268 012,37 PLN
2008-03-03 Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w Pruszczu Gdańskim w 2008 roku.
750,00 PLN
2008-02-21 Rumia

Gmina Miejska Rumia
Roboty budowlane

Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Saperów w Rumi
573 920,93 PLN
2008-01-03 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Budowa ul.Amora i ul.Ateny w Gdyni - Chwarznie
1 095 535,08 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 38 942 355,92 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-06 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe wykonywane w ramach zadania pn. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku ,odcinek Jabłoniowa - Kartuska
162 934,26 PLN
2007-12-06 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem sygnalizacji ruchu - skrzyżowanie końcowej części Trasy W-Z z ul. Kartuską w ramach zadania pn. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku odcinek Jabłoniowa -Kartuska
129 806,97 PLN
2007-11-30 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Przebudowa ul.Mylnej w Gdyni
1 498 653,49 PLN
2007-11-30 Gdańsk

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Roboty budowlane

Wymiana przęsła stałego (od str. Gdańska) mostu pontonowego w ciągu ul. Turystycznej w Gdańsku - Sobieszewie
250 003,77 PLN
2007-11-07 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont chodnika w ciągu Al.Zwycięstwa na odcinku od granicy miasta z Sopotem do stacji paliw w pasie rozdziału na Kolibkach - prawa strona, kierunek centrum
495 000,00 PLN
2007-11-05 Gdańsk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej dla ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania ulicy Kartuskiej i Źródlanej w ramach zadania pn. Budowa Trasy W-Z w Gdańsku ,odcinek Jabłoniowa - Kartuska
27 900,00 PLN
2007-10-16 Gdańsk

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Roboty budowlane

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Władysławowo - Hel od km 20+900 do km 21+703 Etap I, od km 21+268 do km 21+703
2 025 073,15 PLN
2007-10-09 Żukowo

Gmina Żukowo
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych w m. Chwaszczyno - ułożenie płyt YOMB na ulicy Derdowskiego i Sobiesława o łącznej pow. 798 m2
72 408,10 PLN
2007-09-11 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Remont nawierzchni jezdnia i chodnika ul. Morskiej od wylotu ul. Chylońskiej w kierunku Rumi, na długości 430 mb
1 375 024,91 PLN
2007-08-29 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Wykonywanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie gminy Gdynia, a będących w jej utrzymaniu - rejon II
687 000,00 PLN
2007-08-29 Gdynia

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Roboty budowlane

Wykonywanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich na terenie gminy Gdynia, a będących w jej utrzymaniu- rejon I
687 000,00 PLN
2007-07-26 Wejherowo

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Wejherowa
276 761,25 PLN
2007-07-23 Gdynia

Gmina Miasta Gdyni
Roboty budowlane

Droga Różowa IV etap-rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni
138 558,11 PLN
2007-05-22 Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Roboty budowlane

Roboty dodatkowe dot. rekonstrukcji faktorii handlowej i szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim.
236 302,71 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 8 062 426,72 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie