eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
Ignacego Paderewskiego 55
25-950 Kielce
woj. świętokrzyskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

761

Łączna wartość
wygranych przetargów

32 052 956 zł

Liczba zamawiających

96

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH, najczęściej zlokalizowane były w województwie świętokrzyskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH zamówień to 32 052 955,74 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (132 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zespół Szkół im. St. Staszica.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 831 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach przetargu, którego przedmiotem było Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 600,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to usługa szkoleniowa kurs Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu.


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 8 207 759,00 PLN 3
2015 69 991 807,00 PLN 11
2014 132 4 845 373,37 PLN 30
2013 119 7 755 941,00 PLN 41
2012 114 6 503 396,39 PLN 42
2011 91 4 342 593,00 PLN 34
2010 105 4 485 431,80 PLN 27
2009 68 1 967 357,28 PLN 21
2008 43 771 594,00 PLN 11
2007 12 181 702,90 PLN 6
RAZEM: 761 32 052 955,74 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (761 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 32 052 955,74 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkoleniowe, Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, Usługi szkół nauki jazdy, Usługi edukacyjne i szkoleniowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kielce (193 przetargi na łączną kwotę 4 398 497,30 zł). Ostrowiec Świętokrzyski (84 przetargi na łączną kwotę 3 238 682,78 zł). Staszów (77 przetargów na łączną kwotę 529 215,00 zł). Starachowice (45 przetargów na łączną kwotę 1 711 654,69 zł). Radom (44 przetargi na łączną kwotę 1 218 596,41 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kielce

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Usługi

Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.
17 924,00 PLN
2016-07-19   Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań do potrzeb edukacyjnych ucznia w świetle obowiązujących przepisów 6 055,00 PLN
2016-07-19   Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie 6 349,00 PLN
2016-07-19   Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-uzależnień. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 5 520,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejski Urzędzie Pracy Kielce
59 145,00 PLN
2016-05-17   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG 141-1 24 720,00 PLN
2016-05-17   Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac 11 670,00 PLN
2016-05-11   Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień 14 535,00 PLN
2016-05-11   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej 8 220,00 PLN
2016-05-11 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
130 690,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 207 759,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-01 Tarnów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) dla 15 osób bezrobotnych
24 750,00 PLN
2015-11-30 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
42 000,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Funduszu Pracy
81 528,00 PLN
2015-11-13   Kurs księgowości małych i średnich firm 6 132,00 PLN
2015-11-13   Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac 4 632,00 PLN
2015-11-13   Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych 8 880,00 PLN
2015-11-13   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 16 320,00 PLN
2015-11-13   Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020 10 656,00 PLN
2015-11-10   Uprawnienia SEP do 1 KV i powyżej 5 328,00 PLN
2015-11-10   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, Kurs ręcznego cięcia plazmowego 29 580,00 PLN
2015-10-12 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, Chęcinach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
58 920,00 PLN
2015-09-22 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie Kierowca wózków jezdniowych z obsługą magazynu dla 10 osób bezrobotnych
11 530,00 PLN
2015-09-01 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie ABC przedsiębiorczości dla 20 osób w dwóch odrębnych grupach szkoleniowych po 10 osób.
3 800,00 PLN
2015-08-04 Opatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
Usługi

Organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach realizacji projektu Schematom STOP
82 400,00 PLN
  Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2015 roku
43 860,00 PLN
2015-07-14   Bukieciarz - florysta z obsługą kas fiskalnych 3 560,00 PLN
2015-07-14   Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 6 800,00 PLN
2015-07-14   Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 1 800,00 PLN
2015-07-14   Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych 2 100,00 PLN
2015-07-14   Samodzielny księgowy małej i średniej firmy 10 770,00 PLN
2015-07-14   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 4 930,00 PLN
2015-06-30   Operator koparko - ładowarek w zakresie III klasy uprawnień 13 900,00 PLN
2015-06-26 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny
49 990,00 PLN
2015-06-09 Morawica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica
41 320,00 PLN
2015-06-01 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135-1) i TIG (141-1) dla 10 osób - CPV 80570000-0
33 730,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23 184,00 PLN
2015-05-26   Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac 8 685,00 PLN
2015-05-25   Monter dociepleń budynków wraz z obsługą podestów ruchomych 14 499,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26 970,00 PLN
2015-05-25   kelner - barman - barista z językiem angielskim i obsługa kasy fiskalnej 14 900,00 PLN
2015-05-25   pracownik hurtowni - magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego 12 070,00 PLN
2015-05-13 Bodzentyn

Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu systemowego pn. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN
44 913,00 PLN
2015-05-07 Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w Gminie Wąchock
21 000,00 PLN
2015-05-07 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu
175 800,00 PLN
2015-04-14 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami w ramach realizacji projektów
139 980,00 PLN
2015-04-07 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowegozarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11 898,00 PLN
2015-03-31 Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR p.n.Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
45 434,00 PLN
  Staszów

Zespół Szkół im. St. Staszica
Usługi

Poradnictwo indywidualne dla dyrektorów w ramach Rocznych Planów Wspomagania w związku z realizacją projektu - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim
28 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 12 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Połańcu 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 14 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 15 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 16 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 17 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Rytwianach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 18 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 19 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 20 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 21 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 22 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 23 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 24 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czajkowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 25 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 26 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 27 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Bogorii 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 28 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 29 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 3 im. Jana Pawła II w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 30 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 31 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Chrystiana Andersena w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 32 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu w Osieku 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 33 Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 34 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej w Mostkach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 35 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Kurozwękach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 36 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniemłotach 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 1 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 2 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 3 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 4 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 5 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 6 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 7 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 8 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Publicznym w Połańcu 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 9 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 10 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 11 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Osieku 800,00 PLN
2015-01-07   Zadanie Nr 13 - Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Rytwianach 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 991 807,00 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Staszów

Zespół Szkół im. St. Staszica
Usługi

Spotkania grupowe/warsztaty/konsultacje indywidualne dla nauczycieli w ramach projektu - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim
142 450,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 36. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniemłotach 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 1. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 2. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 3. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 4. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 5. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 6. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 7. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 8. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Publicznym w Połańcu 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 9. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 10. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 11. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Osieku 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 12. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Połańcu 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 13. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Rytwianach 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 14. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 15. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Jurkowicach 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 16. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu. 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 17. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Rytwianach 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 18. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 19. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 20. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 21. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 22. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 23. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 24. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Czajkowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 25. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 26. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 27. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Bogorii 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 28. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 29. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 3 im. Jana Pawła II w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 30. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 31. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Chrystiana Andersena w Staszowie 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 32. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Przedszkolu w Osieku 4 070,00 PLN
2014-11-24   Zadanie 35. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Kurozwękach 4 070,00 PLN
2014-11-17   Zadanie 33. Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Szkole nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie 4 070,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Usługi

Realizacja form wsparcia dla nauczycieli szkół, przeszkoli znajdujących się na terenie powiatu ostrowieckiego - część druga
69 783,78 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum w Waśniowie. Obszar wsparcia: Budowanie koncepcji pracy szkoły 4 633,02 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Wsparcie kompetencji wychowawczych nauczyciela przedszkola 4 948,02 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 181,12 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Nauczyciel 45+ 5 294,16 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5 357,10 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Nauczyciel 45+ 4 990,02 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie. Obszar wsparcia: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 5 372,20 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 168,00 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Nauczyciel 45+ 5 444,04 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Rodzice są partnerami szkoły 6 496,14 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum Nr 1 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Nauczyciel 45+ 5 586,84 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Technikum Nr 3 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Nauczyciel 45+ 5 853,12 PLN
2014-11-10   Realizacja Rocznego Planu Wspomagania w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w Ostrowcu Św. Obszar wsparcia: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła 5 460,00 PLN
  Staszów

Zespół Szkół im. St. Staszica
Usługi

Realizacja wsparcia eksperckiego w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia w związku z realizacją projektu - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim
5 120,00 PLN
2014-11-04   Zadanie 2. Sieć nr 2 - Edukacja filmowa 1 280,00 PLN
2014-11-04   Zadanie 1. Sieć nr 1 - Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły 1 280,00 PLN
2014-11-04   Zadanie 3. Sieć nr 3 - Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 1 280,00 PLN
2014-11-04   Zadanie 5. Sieć nr 5 - Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjnym i wychowawczym swoich dzieci - dobre praktyki 1 280,00 PLN
2014-10-27 Krzanowice

Gmina Krzanowice
Usługi

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Herkules edukacji - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Krzanowice.
89 680,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych.
41 756,00 PLN
2014-10-16   Kelner-barman-barista dla 8 osób bezrobotnych CPV- 80570000-0. 16 700,00 PLN
2014-10-16   Profesjonalny sprzedawca dla 12 osób bezrobotnych - CPV- 80570000-0 11 256,00 PLN
2014-10-16   Magazynier z z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli dla 10 osób bezrobotnych CPV- 80570000-0 13 800,00 PLN
2014-10-14 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

2. Szkolenie nr 2: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 i TIG 141-1
25 000,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowanych w ramach projektów Pakiet 3w1 oraz Wracam do gry II
33 080,00 PLN
2014-10-13   Pracownik biurowy z elementami obsługi kadr i płac małych i średnich firm dla 20 osób (2 grupy po 10 osób) 14 840,00 PLN
2014-10-13   Pracownik biurowy z elementami obsługi księgowej małych i średnich firm dla 32 osób (2 grupy po 16 osób) 18 240,00 PLN
2014-10-09 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja wyjazdowej usługi szkoleniowo - integracyjno - warsztatowej w ramach realizacji pilotażu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż
70 000,00 PLN
2014-09-30 Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 150 uczestników Projektu Miasta Kielce pn. Okno na świat realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
73 800,00 PLN
  Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2014 roku
32 567,00 PLN
2014-09-29   Posadzkarz - glazurkarz 7 680,00 PLN
2014-09-29   Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 6 546,00 PLN
2014-09-29   Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych 14 301,00 PLN
2014-09-29   Bukieciarz z obsługą kas fiskalnych 4 040,00 PLN
  Opatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
Usługi

Organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach realizacji projektu Schematom STOP.
149 200,00 PLN
2014-09-23   Kursy zawodowe osób pełnoletnich 84 500,00 PLN
2014-09-23   Zajęcia edukacyjne dla dzieci 64 700,00 PLN
2014-09-19 Garbatka Letnisko

Zakład Karny w Żytkowicach
Usługi

Przeprowadzenie kursu ogrodnika dla skazanych
3 177,60 PLN
  Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2014 roku
55 279,20 PLN
2014-09-19   Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych 5 564,00 PLN
2014-09-19   Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 3 020,00 PLN
2014-09-19   Fryzjer 4 980,00 PLN
2014-09-19   Samodzielny księgowy małej i średniej firmy 9 860,00 PLN
2014-09-19   Operator koparek w zakresie III klasy uprawnień 11 880,00 PLN
2014-09-19   Warsztaty kreowania wizerunku 19 975,20 PLN
2014-09-09 Pacanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów
88 500,00 PLN
2014-09-03 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny
89 600,00 PLN
2014-09-03 Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie warsztatów i szkoleń/kursów oraz korepetycji
33 936,00 PLN
2014-08-21 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

szkolenia część 2
86 999,99 PLN
2014-08-19 Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
Usługi

Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla 27 uczestników projektu Aktywność = przyszłość. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-04514-00 PriorytetVII. Promocja integracji społecznej , Działanie7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Pawłów korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie..
97 900,00 PLN
2014-08-19 Morawica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica
51 340,00 PLN
2014-08-13 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.
1 008,00 PLN
2014-08-05 Brody

Gmina Brody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody
69 810,00 PLN
2014-07-30 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Część pierwsza zamówienia
119 889,00 PLN
2014-07-22 Bodzentyn

Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN
72 861,50 PLN
2014-07-21 Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Wąchock
46 850,00 PLN
2014-07-14 Masłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - KURSÓW ZAWODOWEGO DLA KLIENTÓW GOPS MASŁÓW- UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW
40 727,00 PLN
2014-07-07 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektów systemowych Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w gminie Piekoszów
133 620,00 PLN
2014-07-04 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja warsztatów i wyjazdów w ramach Projektu systemowego Czas na aktywność w powiecie sandomierskim
225 000,00 PLN
  Kielce

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Usługi

Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2014 roku na terenie województwa świętokrzyskiego
25 706,00 PLN
2014-07-02   Sposoby skutecznego i użytecznego inspirowania rodziców do ich partycypacji w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach podejmowanych przez szkołę/placówkę na rzecz rozwoju uczniów/ wychowanków 18 530,00 PLN
2014-07-01   Polska Rama Kwalifikacji oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe drogą do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce 7 176,00 PLN
2014-06-30 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu Schematom STOP.
73 900,00 PLN
2014-06-24 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami w ramach realizacji projektów.
514 700,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
149 945,00 PLN
2014-06-23   Grupa III: kursy biurowo-administracyjne 28 440,00 PLN
2014-06-23   Grupa VIII: kursy pedagogiczne 23 814,00 PLN
2014-06-23   Grupa VZ: kursy zawodowe - obsługa maszyn i urządzeń 68 671,00 PLN
2014-06-23   Grupa IV: kursy zawodowe - hotel i gastronomia 17 044,00 PLN
2014-06-23   Grupa II: kursy podnoszące kwalifikacje 11 976,00 PLN
  Potworów

Gmina Potworów
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Projektu Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości
22 565,00 PLN
2014-06-23   Część pierwsza przedmiotu zamówienia: Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 4 950,00 PLN
2014-06-23   Część siódma przedmiotu zamówienia: Kurs prawo jazdy kat. B 4 080,00 PLN
2014-06-23   Część ósma przedmiotu zamówienia: Kurs prawo jazdy kat. C 3 140,00 PLN
2014-06-23   Część piąta przedmiotu zamówienia: Kurs pracownik magazynowy z uprawnieniami na wózki widłowe 10 395,00 PLN
2014-06-20 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu z zakresu eksploatacji autoklawów
8 864,00 PLN
2014-06-10 Busko-Zdrój

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektuZainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość
310 940,00 PLN
2014-06-10 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu
638 500,00 PLN
2014-06-06 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie Cukiernik dla 10 osób bezrobotnych - CPV- 80570000 -0
24 260,00 PLN
2014-05-31 Kielce

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Usługi

Staże w zakładzie gastronomicznym dla 44 osób w wymiarze 150 h x 1 osoba
53 000,00 PLN
2014-05-15 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Szkolenie nr 2: Pracownik usług branży sanatoryjno-hotelowej (15 osób).
9 450,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowanych w ramach projektów Pakiet 3w1 oraz Wracam do gry II
73 130,00 PLN
2014-05-08   Pracownik biurowy z elementami obsługi księgowej małych i średnich firm 17 880,00 PLN
2014-05-08   Pomoc kuchenna 15 690,00 PLN
2014-05-08   Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej + minimum sanitarne 25 800,00 PLN
2014-05-08   Technolog robót wykończeniowych 13 760,00 PLN
2014-05-06 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie - Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń dofinansowań z PFRON dla 8osób-CPV-80570000-0.
15 864,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowychspawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z modułem cięcia plazmowego; operator maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw; wózek jezdniowy z bezpieczną wymianą butli propan-butan, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31 850,00 PLN
2014-05-06   spawanie blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG z modułem cięcia plazmowego 23 900,00 PLN
2014-05-06   wózek jezdniowy z bezpieczną wymianą butli propan - butan 7 950,00 PLN
2014-04-17 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia o nazwie ABC Przedsiębiorczości dla 30 osób w dwóch edycjach szkoleniowych po 15 osób - CPV 80570000-0.
5 700,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
20 325,00 PLN
2014-04-10   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 8 670,00 PLN
2014-04-10   Kurs rachunkowości dla kandydatów na specjalistę ds. księgowości 11 655,00 PLN
2014-04-02 Busko-Zdrój

Powiat Buski
Usługi

Zadanie 3 - Usługa przeprowadzenia kursu obsługi wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpieczną obsługą - wymianą butli gazowych.
17 550,00 PLN
2014-03-13 Czarnocin

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektuKompetencje kluczowe drogą do kariery
257 900,00 PLN
2014-03-13 Wola Krzysztoporska

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektuKompetencje do pracy
226 400,00 PLN
2014-03-11 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych pn.:Ogrodnik wraz z obsługą kos spalinowych (wykaszarek-kosiarek)-dla 10 osób
24 880,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w I kwartale, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69 395,00 PLN
2014-03-10   Kelner barman barista 14 985,00 PLN
2014-03-10   profesjonalny sprzedawca z obsługą klienta - telemarketing 9 900,00 PLN
2014-03-10   spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG (141) 18 960,00 PLN
2014-03-04   obsługa żurawi przenośnych 10 870,00 PLN
2014-03-04   Kucharz z cateringiem 14 680,00 PLN
2014-03-07 Kielce

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Usługi

Warsztaty maturalne z języka angielskiego dla 60 osób
6 000,00 PLN
2014-03-05 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + minimum sanitarne
17 670,00 PLN
2014-02-27 Busko-Zdrój

Powiat Buski
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu pn.Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu
249 500,00 PLN
2014-01-30 Kielce

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Usługi

Konsultacje z doradcą zawodowym dla 19 osób
2 844,30 PLN
2014-01-30 Kielce

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Usługi

Warsztaty przygotowujące do zewnętrznego egzaminu zawodowego dla 150 osób
10 000,00 PLN
2014-01-21 Ostrowiec Świętokrzyski

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
Usługi

zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu Obsługi wózka widłowego w związku z realizacją projektuZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
35 600,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 4 845 373,37 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-16 Mniów

Urząd Gminy w Mniowie
Usługi

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dla uczniów klas od IV do VI z czterech Szkół Podstawowych i klas od I do III w dwóch Gimnazjach w ramach projektu pt.Szkoła myśląca o każdym
618 190,00 PLN
2013-12-10 Busko-Zdrój

Powiat Buski
Usługi

Usługa przeprowadzenia warsztatów w ramach realizacji Projektu pn. Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
138 000,00 PLN
2013-12-05 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Operator wózka jezdniowego z bezpieczna wymiana butli
11 985,00 PLN
2013-11-18 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową w ramach projektu nr PO KL.01.03.04-00-028/08.
9 980,00 PLN
2013-11-18 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG
24 000,00 PLN
  Chmielnik

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Usługi

Organizacja warsztatów obejmujących personel merytoryczny i kursu dla personelu medycznego Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w ramach realizacji projektuWykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
11 090,00 PLN
2013-10-14   Część 2 - KURS - dla personelu medycznego - Podstawy terapii manualnej 5 250,00 PLN
2013-10-14   1. Część 1 - WARSZTATY - dla personelu merytorycznego: Część 1 A - Teatralne - dla 1 uczestnika. Część 1 B - Metaloplastyka - dla 2 uczestników. Część 1 C - Piłka nożna - dla 8 uczestników. Część 1 D - Piłka siatkowa - dla 8 uczestników. Część 1 E - Piłka koszykowa - dla 8 uczestników. Część 1 F - Tenis ziemny - dla 8 uczestników. 5 840,00 PLN
2013-10-04 Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Kursy
95 469,00 PLN
2013-10-03 Rytwiany

Gmina Rytwiany
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Aktywna kobieta
52 000,00 PLN
2013-10-03 Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn
Usługi

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów
209 000,00 PLN
2013-10-03 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
Usługi

Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn.
25 000,00 PLN
2013-09-30 Busko-Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
Usługi

Usługi edukacyjne, szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Nowe umiejętności - Większe możliwości
127 770,00 PLN
  Pacanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.
95 960,00 PLN
2013-09-27   Szkolenia 89 500,00 PLN
2013-09-27   Warsztaty 6 460,00 PLN
2013-09-27 Solec-Zdrój

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Usługi

Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój
27 800,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
127 144,00 PLN
2013-09-17   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + minimum sanitarne - kurs realizowany w ramach projektu Wracam do gry. 35 340,00 PLN
2013-09-12   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - kurs realizowany w ramach projektu Wracam do gry 9 440,00 PLN
2013-09-12   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - kurs realizowany w ramach projektu Pakiet 2 w 1 9 860,00 PLN
2013-09-12   Opiekun osób starszych- kurs realizowany w ramach projektu Wracam do gry 6 620,00 PLN
2013-09-12   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG 141-1 - kurs realizowany w ramach projektu Wracam do gry 30 240,00 PLN
2013-09-12   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + minimum sanitarne - kurs realizowany w ramach projektu Pakiet 2 w 1 10 200,00 PLN
2013-09-12   Kelner - kurs realizowany w ramach projektu Pakiet 2 w 1 6 544,00 PLN
2013-09-12   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 - kurs realizowany w ramach projektu Pakiet 2 w 1 18 900,00 PLN
2013-09-16 Pierzchnica

Zespół Szkół w Pierzchnicy
Usługi

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji kierownika projektu, koordynatora ds. SzOK oraz koordynatora ds. zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu POKL pt. WIEDZA NASZYM KAPITAŁEM.
473 950,00 PLN
2013-08-28 Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
Usługi

Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla 27 uczestników projektu Aktywność = Przyszłość. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-26-019/08-11 PriorytetVII. Promocja integracji społecznej , Działanie7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
80 986,00 PLN
2013-08-23 Waśniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Wykuwaj swój los
29 450,00 PLN
2013-08-23 Obrazów

Urząd Gminy Obrazów
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO KAPITAŁ PRZYSZŁOŚCI - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Obrazów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
51 500,00 PLN
2013-08-22 Morawica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Morawica
82 380,00 PLN
2013-08-20 Bliżyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Zmień swoje życie
60 995,00 PLN
2013-08-13 Skarżysko-Kamienna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kursy zawodowe i staże
71 049,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych realizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego, dla osób w wieku 18-25 lat. Szkolenia organizowane są w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy Człowiek - najlepsza inwestycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-023/09 z dnia 15 maja 2009 roku
61 348,00 PLN
2013-08-09   Technolog robót wykończeniowych 16 370,00 PLN
2013-08-09   Przewóz towarów niebezpiecznych ADR 5 978,00 PLN
2013-08-09   Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z ręcznym przecinaniem termicznym 39 000,00 PLN
2013-08-08 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny
107 760,00 PLN
2013-08-07 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Kursy
113 609,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro
41 219,00 PLN
2013-08-01   Część siódma zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z zakresu organizacji środowiska lokalnego na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 1 554,00 PLN
2013-08-01   Część druga zamówienia - przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 13 375,00 PLN
2013-08-01   Część trzecia zamówienia - przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 2 394,00 PLN
2013-08-01   Część czwarta zamówienia - przeprowadzenie warsztatów racjonalnego gospodarowania budżetem na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 7 304,00 PLN
2013-08-01   Część piąta zamówienia - przeprowadzenie warsztatów przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 7 370,00 PLN
2013-08-01   Część ósma zamówienia - przeprowadzenie warsztatów z zakresu pisania projektów na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 2 385,00 PLN
2013-08-01   Część pierwsza zamówienia - przeprowadzenie warsztatów twórczej kobiecości na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro 6 837,00 PLN
2013-08-01 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Część druga zamówienia - przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej z elementami tworzenia stron www na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro
6 986,00 PLN
2013-07-29 Samborzec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu
Usługi

Świadczenie usług szkoleniowych i warsztatów w ramach realizacji w 2013 roku projektu pn. Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec
39 000,00 PLN
  Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Usługi

Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu
99 272,00 PLN
2013-07-26   Szkolenia i warsztaty 65 312,00 PLN
2013-07-26   Korepetycje 33 960,00 PLN
2013-07-26 Bodzentyn

Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN
75 486,00 PLN
2013-07-26 Zawichost

Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla 24 uczestników projektu pod nazwą Aktywizacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego NR projektu POKL07 01 01 26 080/13 Nr umowy UDA POKL 07 01 01 26 010 08 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7 1 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
83 800,00 PLN
2013-07-22 Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Wąchock
40 458,00 PLN
2013-07-22 Brody

Gmina Brody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody
99 880,00 PLN
2013-07-22 Wierzchosławice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach
Usługi

UMOWA Nr GOPS-272-1/13
32 870,00 PLN
2013-07-17 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów systemowych Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w gminie Piekoszów
122 650,00 PLN
2013-07-16 Mniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
49 814,00 PLN
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznej ilości 35 osób (18-25 lat), w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
38 790,00 PLN
2013-07-15   profesjonalny sprzedawca ze znajomością programów komputerowych 15 990,00 PLN
2013-07-09   kelner barman barista 22 800,00 PLN
  Kielce

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Usługi

organizacja i realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego
22 350,00 PLN
2013-07-11   Wykorzystanie usług plastycznych w pracy z młodzieżą 5 550,00 PLN
2013-07-11   Wykonawca jako opiekun i nauczyciel wspomagający 5 500,00 PLN
2013-07-11   Dobór metod i technik w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą 5 300,00 PLN
2013-07-11   Animator Kultury 6 000,00 PLN
2013-07-10 Chęciny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych Programu Systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach pn Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
64 958,00 PLN
2013-06-28 Chmielnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Usługi

Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013
43 900,00 PLN
2013-06-28 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL, mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresieSamodzielny księgowy małej i średniej firmy. Znak sprawy ZP/10/2013
5 949,00 PLN
  Kielce

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Usługi

Organizacja i realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kieleckiego
10 300,00 PLN
2013-06-18   Komunikacja nauczyciel - uczeń - jak poruszać tematy trudne 4 872,00 PLN
2013-06-18   Praca z wychowankiem trudnym 5 428,00 PLN
2013-06-18 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie - Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci - dla 12 osób- (CPV-80530000-8).
17 064,00 PLN
2013-06-17 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
Usługi

Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn
42 000,00 PLN
2013-06-17 Masłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno- zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów
44 960,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnychCzęść I -Florystyka z elementami dekoratorstwa małych form użytkowych z modułem e-biznesu. - dla 8 osób- (CPV-80530000-8) Część II -Decoupage z modułem e-biznesu. - dla 10 osób- (CPV-80530000-8).
40 460,00 PLN
2013-06-12   Florystyka z elementami dekoratorstwa małych form użytkowych z modułem e-biznesu. - dla 8 osób- (CPV-80530000-8). 17 760,00 PLN
2013-06-12   Decoupage z modułem e-biznesu - dla 10 osób- (CPV-80530000-8). 22 700,00 PLN
2013-06-10 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Czas na aktywność w powiecie sandomierskim
469 500,00 PLN
2013-06-03 Kielce

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Usługi

Kurs Organizacji imprez cateringowych
6 780,00 PLN
2013-05-31 Tuczępy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Tuczępy.
60 000,00 PLN
2013-05-29 Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
78 243,00 PLN
2013-05-28 Busko-Zdrój

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektuZainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.
410 250,00 PLN
2013-05-24 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkolenia grupowego Cukiernik - Kucharz dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
24 840,00 PLN
2013-05-22 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL, mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresieSpawacz metodą TIG. Kod zgodnie ze słownikiem. Znak sprawy ZP/7/2013
13 390,00 PLN
2013-05-20 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu.
744 400,00 PLN
2013-05-16 Kazimierza Wielka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Lepsza przyszłość.
160 660,00 PLN
2013-05-07 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 36 osób w trzech edycjach szkoleniowych po 12 osób.
9 720,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
378 761,00 PLN
2013-04-30   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 175 560,00 PLN
2013-04-30   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31 493,00 PLN
2013-04-30   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą 112 000,00 PLN
2013-04-30   Usługi szkoleniowe na rzecz Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 43 748,00 PLN
2013-04-30   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego MOPR pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 960,00 PLN
2013-04-26 Solec-Zdrój

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Usługi

Usługa szkoleniowa w ramach Projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój
55 000,00 PLN
  Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.
54 760,00 PLN
2013-04-22   Szkolenie nr 3: Kelner-barman z językiem migowym (10 osób) 23 800,00 PLN
2013-04-16   Szkolenie nr 2: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (12 osób) 20 160,00 PLN
2013-04-16   Szkolenie nr 1: Profesjonalny sprzedawca (12 osób). 10 800,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
53 817,00 PLN
2013-04-09   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 9 997,00 PLN
2013-04-09   Kompleksowa obsługa biura z modułem językowym (język angielski - stopień średniozaawansowany) 9 150,00 PLN
2013-04-09   Kompleksowa obsługa biura z modułem językowym (język angielski - stopień podstawowy) 9 150,00 PLN
2013-04-09   Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej 10 400,00 PLN
2013-04-05   Cukiernik - Kucharz 15 120,00 PLN
  Busko-Zdrój

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Usługi

Kompleksowe usługi w ramach Projektu Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku.
744 260,00 PLN
2013-04-08   Realizacja merytoryczna i obsługa techniczna kursów kwalifikacyjnych. 341 700,00 PLN
2013-04-08   Trenerzy do kursów doskonalących 224 000,00 PLN
2013-04-08   Pełnienie funkcji specjalisty ds. statystyki, przetwarzania danych, kontroli, ewaluacji. 63 360,00 PLN
2013-04-08   Pełnienie funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości, baz PEFS i nadzoru pedagogicznego. 46 080,00 PLN
2013-04-08   Pełnienie funkcji koordynatora projektu. 69 120,00 PLN
2013-03-28 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami w ramach realizacji projektu.
329 584,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu pn. 3 kroki do zatrudnienia współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddzialanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracyProgram Operacyjny Kapitał Ludzki dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
78 950,00 PLN
2013-03-22   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 20 000,00 PLN
2013-03-22   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 30 750,00 PLN
2013-03-22   Operator koparko - ładowarki kl. III 28 200,00 PLN
  Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Usługa szkoleniowa - Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową oraz Brukarz z aktywizacją zawodową w ramach projektu NrPO KL.01.03.04-00-028-08 kod CPV 80500000-9 dla Aresztu Śledczego w Kielcach
21 200,00 PLN
2013-03-19   Kurs technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową poprzedzajacą kurs 10 600,00 PLN
2013-03-19   Kurs Brukarz z aktywizacją zawodową poprzedzającą kurs. 10 600,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnychCzęść I - Brukarz - dla 10 osób - CPV 80530000-8;Część II - Kurs przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 KV - dla 10 osób - CPV 80530000-8
44 470,00 PLN
2013-03-12   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych- Kurs przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 KV - dla 10 osób - CPV 80530000-8 7 850,00 PLN
2013-03-12   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych - Brukarz - dla 10 osób - CPV 80530000-8; 36 620,00 PLN
2013-03-11 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową w ramach projekut nr PO KL.01.03.04-00-027/08
24 200,00 PLN
2013-03-11 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL, mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresieStudium przedsiębiorczości. Znak sprawy ZP/4/2013
3 435,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla bezrobotnych; Część I - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135-1) i TIG (141-1) z modułem języka angielskiego dla 12 osób (CPV-80530000-8) część II - Artystyczne szycie firan oraz innych elementów dekoracji wnętrza z modułem e-biznesu dla 8 osób (CPV-80530000-8), Część III - Operator pił spalinowych do ścinki drzew - dla 10 osób (CPV-80530000-8)
102 476,00 PLN
2013-03-06   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych -Artystyczne szycie firan oraz innych elementów dekoracji wnętrza z modułem e-biznesu dla 8 osób (CPV-80530000-8) 32 800,00 PLN
2013-03-06   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych - Operator pił spalinowych do ścinki drzew - dla 10 osób (CPV-80530000-8) 11 500,00 PLN
2013-03-06   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla bezrobotnych - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135-1) i TIG (141-1) z modułem języka angielskiego dla 12 osób (CPV-80530000-8) 58 176,00 PLN
2013-03-05 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuMoja przyszłość w moich rękach Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 EFS POKL mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresiePracownik hurtowni i magazynu z obsługą wózka podnośnikowego. Znak sprawy ZP/3/2013
9 768,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych w ramach projektu pn. Młodzi też mogą pracować współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
49 000,00 PLN
2013-03-04   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 30 000,00 PLN
2013-03-04   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 19 000,00 PLN
2013-02-12 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Pracownik administracyjno - biurowy dla 12 osób.
14 220,00 PLN
2013-02-05 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - Profesjonalny sprzedawca dla 12 osób.
10 992,00 PLN
2013-01-30 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Handlowiec z obsługą wózków jezdniowych i bezpieczną wymianą butli dla 12 osób.
15 192,00 PLN
2013-01-30 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ogrodnik- aranżacja terenów zielonych dla 10 osób.
26 600,00 PLN
2013-01-30 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia -Kucharz z elementami cateringu i organizacja przyjęć okolicznościowych dla 12 osób.
32 892,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 7 755 941,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-17 Kunów

Zespół Szkół w Kunowie
Usługi

Zamówienie uzupełniające na szkolenie z nauki Prawa Jazdy kat.B w ramach zamówienia na usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, doradztwa zawodowego oraz szkolenia w ramach projektuZespół Szkół w Kunowie - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
1 960,00 PLN
2012-11-20 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową w ramach Projektu NrPOKL.01.03.04-00-027/08-02 kod CPV 80500000-9 dla Aresztu Śledczego w Kielcach.
12 492,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. Aktywność szansą na lepsze jutro
15 690,00 PLN
2012-11-14   Część siódma zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu bukieciarstwa na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro. 6 090,00 PLN
2012-11-08   Część ósma zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu masażu trzystopniowego na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro. 1 800,00 PLN
2012-10-22   Część dziewiąta zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu ochrony osób i mienia I stopnia na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro. 7 800,00 PLN
2012-11-13 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkolenia grupowego Kurs spawania metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi (141-1), spawania metodą TIG blach spoinami czołowymi (141-2) dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
60 000,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
96 091,00 PLN
2012-10-29   Komunikacja interpersonalna i wizaż 10 860,00 PLN
2012-10-29   Grafika komputerowa z projektowaniem stron WWW 7 836,00 PLN
2012-10-29   Opiekun osób starszych 8 200,00 PLN
2012-10-23   ABC obsługi komputera i Internetu 15 300,00 PLN
2012-10-23   Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej + minimum sanitarne 18 690,00 PLN
2012-10-23   Magazynier z obsługą wózka jezdniowego 23 400,00 PLN
2012-10-23   Barman kelner 11 805,00 PLN
2012-10-24 Kielce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
Usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń o tematyce - profesjonalne prowadzenie rozmów z klientami - dla pracowników Oddziału ZUS w Kielcach wraz z zapewnieniem usługi gastronomicznej dla osób biorących udział w szkoleniach
19 750,00 PLN
2012-10-16 Iwaniska

Gmina Iwaniska
Usługi

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu POKL pn. Kapitalne przedszkole 2
449 496,00 PLN
2012-10-12 Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 154 uczestników Projektu Miasta Kielce realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Świat w moim domu
88 704,00 PLN
2012-10-11 Grabica

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektuSzkoła stawia na kwalifikacje.
153 950,00 PLN
2012-10-09 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie dla 12 osób- (CPV-80530000-8).
27 432,00 PLN
2012-10-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresieOpiekunka dzieci i osób starszych z nauką języka niemieckiego Znak sprawy ZP/18/2012
7 485,00 PLN
2012-10-09 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowegosprzedawca - magazynier z obsługą kasy fiskalnej, komputera oraz umiejętnością fakturowania, dla 10 osób (18-25 lat), skierowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15 160,00 PLN
2012-10-08 Iwaniska

Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
Usługi

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start
831 000,00 PLN
  Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Kielce. Projekt staże i szkolenia drogą do zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz szkoleń realizowanych w ramach programów aktywizacji pn. Aktywizuj się z nami, Akcja aktywizacji, Zacznij od nowa i w ramach środków PFRON przyznanych na aktywizację osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu
68 930,00 PLN
2012-10-03   Kurs fryzjerski z elementami wizażu 8 760,00 PLN
2012-10-03   Kurs kucharski z obsługą przyjęć okolicznościowych 9 990,00 PLN
2012-10-02   Kurs Nowoczesny sprzedawca - fakturzysta 7 800,00 PLN
2012-10-02   Kurs Magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózków jezdniowych 8 600,00 PLN
2012-10-01   Kurs Nowoczesny pracownik biurowy 8 925,00 PLN
2012-10-01   Kurs Nowoczesny sprzedawca - fakturzysta 7 800,00 PLN
2012-10-01   Kurs Księgowo-kadrowy 8 925,00 PLN
2012-10-01   Kurs Obsługa nowoczesnego sekretariatu 8 130,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
57 000,00 PLN
2012-10-03   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 28 500,00 PLN
2012-10-03   Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 28 500,00 PLN
2012-10-02 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową w ramach Projektu NrPO KL.01.03.04-00-027/08-02 kod CPV 80500000-9 dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH
29 784,00 PLN
  Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.
30 960,00 PLN
2012-10-01   Szkolenie nr 2: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (12 osób) 20 160,00 PLN
2012-10-01   Szkolenie nr 1: Profesjonalny sprzedawca (12 osób). 10 800,00 PLN
2012-09-26 Busko-Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
Usługi

Usługi edukacyjne, szkoleniowe oraz zarządcze w ramach realizacji Projektu pn. Przerośniemy naszych mistrzów
324 100,00 PLN
2012-09-24 Złota

Urząd Gminy Złota
Usługi

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu POKL pn. Kraina przedszkolaka.
240 000,00 PLN
2012-09-24 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie - Manicure i stylizacja paznokci z elementami wizażu - dla 8 osób
19 680,00 PLN
2012-09-24 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych..
22 800,00 PLN
2012-09-19 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowegokucharz z cateringiem dla 10 osób (18-25 lat), skierowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18 600,00 PLN
2012-09-11 Chmielnik

Gmina Chmielnik
Usługi

Przeprowadzenie dodatkowych zamkniętych kursów, seminariów specjalistycznych i ogólnych dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
70 000,00 PLN
2012-09-03 Pacanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Zadanie 2
55 250,00 PLN
2012-09-03 Wola Krzysztoporska

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektuKwalifikacje do pracy II.
108 000,00 PLN
2012-09-03 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Czas na aktywność w powiecie sandomierskim
90 000,00 PLN
2012-09-03 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG
66 960,00 PLN
2012-09-03 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG
48 360,00 PLN
2012-08-30 Czarnocin

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektuKwalifikacje zawodowe
100 950,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
165 093,61 PLN
2012-08-30   Część piąta zamówienia - świadczenie usług z zakresu warsztatów radzenia sobie ze stresem na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 8 352,00 PLN
2012-08-30   Część czwarta zamówienia - świadczenie usług z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 28 980,00 PLN
2012-08-30   Część druga zamówienia - świadczenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 49 291,69 PLN
2012-08-07   Część pierwsza zamówienia - świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii psychologicznej na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 72 529,92 PLN
2012-07-31   Część szósta zamówienia - świadczenie usług z zakresu warsztatów alternatywnych metod radzenia sobie z agresją na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 5 940,00 PLN
2012-08-09 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkolenia grupowego Nowoczesny sprzedawca
9 737,00 PLN
2012-08-08 Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2012 roku
59 860,00 PLN
2012-08-06 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Profesjonalny sprzedawca - dla 12 osób- (CPV-80530000-8)..
5 580,00 PLN
2012-08-03 Tarnów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Usługi

Zadanie VI: Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego.
15 225,00 PLN
2012-07-31 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Zadanie 2
119 818,80 PLN
2012-07-31 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Kurs ABC działalności gospodarczej dla 12 osób bezrobotnych
7 080,00 PLN
2012-07-25 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresieOpiekunka dzieci i osób starszych z nauką języka niemieckiego. Znak sprawy ZP/10/2012
5 180,00 PLN
2012-07-23 Staszów

Centrum Kształcenia Praktycznego
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Extra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej
314 300,00 PLN
2012-07-23 Lipnik

Zespół Szkół im. prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego
Usługi

Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu POKL pt. Zespół Szkół w Lipniku - szkołą równych szans.
164 640,00 PLN
2012-07-16 Chmielnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Usługi

Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
46 500,00 PLN
  Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja 6 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach programów specjalnych Wiedza i szkolenie da zatrudnienie dla osób do 30 roku życia oraz 50-tki na start dla osób powyżej 50 roku życia
90 565,00 PLN
2012-07-11   Kurs Nowoczesny sprzedawca - fakturzysta 6 885,00 PLN
2012-07-09   Kurs ABC działalności gospodarczej 7 100,00 PLN
2012-06-27   Kurs spawalniczy - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1) + kurs cięcia termicznego tlenowego i plazmowego 43 350,00 PLN
2012-06-27   Kurs Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 21 750,00 PLN
2012-06-26   Kurs fryzjerski z elementami wizażu 11 480,00 PLN
2012-07-05 Daleszyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu Czas na aktywność w gminie Daleszyce
40 218,00 PLN
2012-07-02 Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu Aktywna integracja w Gminie Wąchock.
55 985,98 PLN
2012-07-02 Bodzentyn

Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN.
52 270,20 PLN
2012-06-29 Mniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
39 600,00 PLN
2012-06-27 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Kurs obsługi komputera - poziom zaawansowany dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
9 750,00 PLN
2012-06-26 Brody

Gmina Brody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody.
73 181,00 PLN
2012-06-21 Staszów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją projektu Nowe Szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
38 545,00 PLN
2012-06-14 Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu.
173 700,00 PLN
2012-06-11 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresieProgramowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Znak sprawy ZP/7/2012
16 700,00 PLN
2012-06-08 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Czas na aktywność w powiecie sandomierskim
252 280,00 PLN
2012-06-06 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów systemowych Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w gminie Piekoszów
74 900,00 PLN
2012-06-04 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych p.n. - Sprzedawca na stacji paliw dla 15 osób
20 400,00 PLN
2012-05-23 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kursy zawodowe
134 500,00 PLN
2012-05-18 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

usługa szkoleniowa - Brukarz z aktywizacją zawodową w ramach Projektu NrPO KL.01.03.04-00-027/08-01 kod CPV 805000009 dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH
11 400,00 PLN
2012-05-16 Busko-Zdrój

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Usługi

Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektówZainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość - projekt systemowy oraz Spółdzielnia Socjalna - szansą dla Ciebie - projekt konkursowy.
440 000,00 PLN
2012-05-07 Kielce

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu przygotowawczego do egzaminu zawodowego dla 150 uczniów
16 000,00 PLN
2012-05-07 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców Gminy Bieliny.
79 390,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach p.n.Działanie szansą na przyszłość, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
162 242,00 PLN
2012-05-02   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach p.n.: Działanie szansą na przyszłość, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Grupa V - kursy zawodowe ( obsługa maszyn i urządzeń) 103 042,00 PLN
2012-05-02   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach p.n. Działanie szansą na przyszłość, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grupa VI- kursy zawodowe - wykańczanie wnętrz 27 400,00 PLN
2012-05-02   Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach p.n. : Działanie szansą na przyszłość, realizowanego w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki Grupa IX- kursy zawodowe (pracownik ochrony fizycznej) 31 800,00 PLN
  Kazimierza Wielka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Lepsza przyszłość.
141 300,00 PLN
2012-05-02   warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i terapii psychologicznej. 11 400,00 PLN
2012-05-02   Szkolenie zawodowe i treningi kompetencji. 129 900,00 PLN
2012-04-24 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

usługa szkoleniowa - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie kod CPV 80500000-9 dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH
10 400,00 PLN
  Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja 20 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Kielce
116 820,00 PLN
2012-04-20   Kurs Magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózków jezdniowych 11 310,00 PLN
2012-04-19   Kurs fryzjerski z elementami wizażu 8 660,00 PLN
2012-04-19   Kurs Grafika reklamowa z projektowaniem stron www 7 720,00 PLN
2012-04-11   Kurs Operator koparek kl. III 22 000,00 PLN
2012-04-11   Kurs Operator koparko-ładowarek kl. III 20 700,00 PLN
2012-04-02   Kurs Obsługa żurawi samochodowych i suwnic 13 580,00 PLN
2012-04-02   Kurs spawalniczy - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 oraz spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 + kurs cięcia termicznego tlenowego i plazmowego 32 850,00 PLN
2012-04-18 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

KursBukieciarz - florysta+ Podstawy przedsiębiorczości.
1 700,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
57 192,00 PLN
2012-04-18   Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej 14 874,00 PLN
2012-04-18   Spawanie metodą MAG blach i rur spoinami pachwinowymi (135-1) 12 963,00 PLN
2012-04-18   Profesjonalna obsługa sekretariatu z modułem językowym (język angielski- stopień podstawowy lub średniozaawansowany) 9 255,00 PLN
2012-04-18   ABC obsługi komputera i Internetu 8 880,00 PLN
2012-04-18   Murarz I stopnia 11 220,00 PLN
2012-04-04 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowych dla 10 osób - CPV- 80530000-8.
5 490,00 PLN
2012-04-04 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych.
12 150,00 PLN
2012-03-23 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

usługa szkoleniowa w ramach Projektu NrPO KL.01.03.04-00-027/08-01 kod CPV 80500000-9 dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH.
10 800,00 PLN
2012-03-21 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami w ramach realizacji projektu.
276 500,00 PLN
2012-03-14 Kunów

Zespół Szkół w Kunowie
Usługi

Szkolenie z nauki Prawa jazdy, łącznie dla 10 uczniów
9 800,00 PLN
  Nowa Słupia

Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
Usługi

Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, doradztwa zawodowego oraz szkoleń w ramach projektuNowa perspektywa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
20 218,80 PLN
2012-02-17   zajęcia wyrównawcze z zakresu Technik Budownictwa, łącznie 100 h: 63 godzin w 2012r,. 37 godzin w 2013r., 4 980,00 PLN
2012-02-17   zajęcia wyrównawcze z zakresu Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, łącznie 100 h: 63 godzin w 2012r,. 37 godzin w 2013r 4 980,00 PLN
2012-02-17   zajęcia z zakładania i prowadzenia firmy, łącznie 20 h: 10 godzin w 2012r., 10 godzin w 2013r. 996,00 PLN
2012-02-17   zajęcia z ICT- Internet źródłem informacji, rozwoju osobistego i zawodowego, łącznie 30 h: 20 godzin w 2012r, 10 godzin w 2013r. 1 494,00 PLN
2012-02-17   zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym łącznie 120 godzin: 66 godzin w 2012r., 54 godzin w 2013r. 5 976,00 PLN
2012-02-17   zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, łącznie 36 godzin: 20 godzin w 2012r., 16 godzin w 2013r., 1 792,80 PLN
2012-02-16 Ostrowiec Świętokrzyski

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
Usługi

usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia Operator wózka widłowego w związku z realizacją projektuWSPÓLNA SPRAWA w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach PO KL 2007-2013.
15 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 6 503 396,39 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-11-18 Pierzchnica

Zespół Szkół w Pierzchnicy
Usługi

Kompleksowa usługa związana z usługą świadczoną przez nauczycieli i w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy w ramach projektu POKL Damy radę!
69 500,00 PLN
2011-11-07 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12 300,00 PLN
2011-11-04 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Usługa szkoleniowa - technolog robót wykończeniowych w budownictwie
16 000,00 PLN
  Starachowice

Gmina Starachowice
Usługi

Usługi edukacyjne dotyczące przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice.
117 000,00 PLN
2011-11-03   Zajęcia logopedyczne 111 000,00 PLN
2011-11-03   Zajęcia sportowe dla dzieci szczególnie uzdolnionych ruchowo 6 000,00 PLN
2011-11-02 Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych - Plastyczne na rzecz realizacji projektu pod nazwąIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna.
3 600,00 PLN
2011-11-02 Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych - Muzyczne na rzecz realizacji projektu pod nazwąIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna
3 600,00 PLN
2011-11-02 Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych - Matematyczno - przyrodnicze na rzecz realizacji projektu pod nazwąIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna.
3 600,00 PLN
  Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych - Korekcyjne na rzecz realizacji projektu pod nazwąIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna.
9 000,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 9. 3 600,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa Nr 5. 5 400,00 PLN
  Skarżysko-Kamienna

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
Usługi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych - Dysleksja na rzecz realizacji projektu pod nazwąIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko - Kamienna.
27 600,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 2. 10 800,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 4. 3 600,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 5 6 000,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 8. 3 600,00 PLN
2011-11-02   Szkoła Podstawowa nr 3. 3 600,00 PLN
2011-10-28 Chmielnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Usługi

Grupowe terapeutyczne spotkania z psychologiem dla 17 rodzin ( wyjazdowe )
14 300,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów spawacz, masażysta, elektryk, ochroniarz, na rzecz uczestników w ramach PO KL
6 390,00 PLN
2011-10-26   Część trzecia zamówienia - przeprowadzenie szkolenia elektryk urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i powyżej 1 kV na rzecz osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 1 350,00 PLN
2011-10-26   Część druga zamówienia - przeprowadzenie kursu masaż trzystopniowy na rzecz osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 5 040,00 PLN
2011-10-20 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Operator koparko-ładowarek kl. III
13 400,00 PLN
2011-10-07 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Szkolenie pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
9 072,00 PLN
2011-10-04 Kielce

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach
Usługi

Kompleksowa usługa związana z usługą świadczoną przez nauczycieli , opiekunów, koordynatorów w ramach projektu POKL UCZEŃ Z PASJĄ. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy
464 940,00 PLN
2011-10-03 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów pracownik ds. kadr i płac, księgowości, magazynier, sprzedawca, na rzecz uczestników w ramach PO KL
61 336,00 PLN
  Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.
60 795,00 PLN
2011-09-28   Szkolenie nr 2: Księgowość komputerowa z zagadnieniami dotyczącymi kadr i płac (15 osób) 16 500,00 PLN
2011-09-23   Szkolenie nr 1: Operator koparkoładowarki kl. III - wszystkie typy (15 osób). 44 295,00 PLN
2011-09-28 Iwaniska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Ośrodka pomocy Społecznej w Iwaniskach wg projektu Systemowego - Nowy zawód mam - program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej
32 257,00 PLN
2011-09-22 Pierzchnica

Gmina Pierzchnica
Usługi

Kompleksowa usługa związana z zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu POKL -Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Pierzchnica.
58 938,00 PLN
  Stąporków

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe zawodowe w ramach projektu Aktywna integracja osób bezrobotnych i - lub uzależnionych od alkoholu w gminie Stąporków- z podziałem na zadaniaZadanie IOpiekun-Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych Zadanie IISpawacz- spawanie blach i rur spoinami metodą mag Zadanie IIIKucharz - kelner w małej gastronomii Zadanie IVSprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym.
20 400,00 PLN
2011-09-21   szkolenie zawodowe Zadanie nr 4 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz minimum sanitarnym. 8 500,00 PLN
2011-09-21   szkolenie zawodowe Zadanie nr 2 Spawacz- spawanie blach i rur spoinami metodą mag. 11 900,00 PLN
2011-09-17 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Szkolenie- Opiekun w domu pomocy społecznej (opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)
12 000,00 PLN
2011-09-16 Pacanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

kursy/szkolenia zawodowe
65 000,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów na rzecz uczestników w ramach PO KL
34 452,00 PLN
2011-09-15   Część piąta zamówienia - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatu alternatywnych metod radzenia sobie z agresją dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 2 970,00 PLN
2011-09-15   Część druga zamówienia - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatu autoprezentacji dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 31 482,00 PLN
2011-09-13 Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2011 roku
85 940,00 PLN
2011-09-06 Iwaniska

Gmina Iwaniska
Usługi

Kompleksowa usługa związana z usługą świadczoną przez nauczycieli w ramach projektów POKL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III drogą do sukcesu oraz Kapitalne przedszkole - kontynuacja funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach
107 556,00 PLN
  Bliżyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu Zmień swoje życie
35 200,00 PLN
2011-09-01   Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu Zmień swoje życie 26 502,00 PLN
2011-09-01   Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu Zmień swoje życie 8 698,00 PLN
2011-08-19 Busko-Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
Usługi

Kompleksowa usługa związana z zatrudnieniem nauczycieli, koordynatorów oraz specjalistów ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektów POKL Inwestuj w siebie 2 oraz Równe szanse - lepsza przyszłość
248 500,00 PLN
2011-08-19 Busko-Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
Usługi

kursy zawodowe
75 670,00 PLN
2011-08-19 Złota

Urząd Gminy Złota
Usługi

ZłotaKompleksowa usługa związana zatrudnienie nauczycieli, opiekunów, koordynatorów oraz specjalistę ds. monitoringu i promocji w ramach projektów POKL Gimnazjum równych szans, Małe kroki - duży sukces Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze oraz Nasze przedszkole szansą na dobry start
307 000,00 PLN
2011-08-19 Nowy Korczyn

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Usługi

Kompleksowa usługa związana z zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu POKL Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowy Korczyn
60 000,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych W Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
29 420,00 PLN
2011-08-11   Kurs gastronomiczny z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych + obsługa kasy fiskalnej 14 420,00 PLN
2011-08-11   Operator koparko - ładowarki kl. III. 15 000,00 PLN
2011-08-09 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

szkolenia zawodowe nr 2
98 995,00 PLN
2011-08-09 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Część druga zamówienia - świadczenie usług z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro
22 500,00 PLN
2011-08-02 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Kursy podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach w ramach projektu pn. Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny.
66 755,00 PLN
2011-07-29 Chęciny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych Programu Systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach pn Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
87 000,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach PO KL
121 284,00 PLN
2011-07-26   Część pierwsza zamówienia - świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii psychologicznej dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 25 030,50 PLN
2011-07-26   Część trzecia zamówienia - świadczenie usług z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 28 050,00 PLN
2011-07-26   Część druga zamówienia - świadczenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych projektem pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro 68 203,50 PLN
2011-07-18 Jędrzejów

Gmina Jędrzejów
Usługi

Kurs na operatora koparko- ładowarki
3 320,00 PLN
2011-07-15 Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Wąchock
80 111,00 PLN
2011-07-08 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

usługi szkoleniowe w ramach Projektu NrPO KL.01.03.04-00-027/08-01 kod CPV 80500000-9 dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH
5 148,00 PLN
2011-07-05 Sandomierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Cykl 2 - Kursy zawodowe dla grupy 2,4
85 500,00 PLN
2011-06-27 Brody

Gmina Brody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody.
103 976,00 PLN
2011-06-20 Starachowice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu.
96 469,00 PLN
2011-06-20 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
11 500,00 PLN
2011-06-13 Bodzentyn

Gmina Bodzentyn/Miejsk- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. AKTYWNY START - AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN
77 745,00 PLN
2011-06-07 Chmielnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Usługi

Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
89 900,00 PLN
2011-06-03 Busko-Zdrój

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu.
174 500,00 PLN
2011-05-30 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Ogrodnik - aranżacja terenów zielonych - dla 10 osób bezrobotnych - (CPV-80530000-8).
27 200,00 PLN
2011-05-24 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Kurs Brukarz wraz z zajęciami aktywizacyjno - zawodowymi poprzedzającymi kurs
13 847,00 PLN
2011-05-20 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów systemowych Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w gminie Piekoszów
97 916,00 PLN
2011-05-19 Mniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69 970,00 PLN
2011-05-17 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Obsługa komputera w środowisku Windows
67 200,00 PLN
2011-05-17 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zadanie 2:Pracownik gastronomii (kucharz) z językiem niemieckim dla początkujących - dla grupy 10 osobowej - CPV 80530000-8
18 250,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Działanie szansą na przyszłość w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.
107 498,00 PLN
2011-05-11   Gr. VI - kursy zawodowe - hotel i gastronomia 34 098,00 PLN
2011-05-11   Gr. VII - kursy zawodowe - obsługa maszyn i urządzeń 73 400,00 PLN
2011-05-09 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Asystent osoby niepełnosprawnej
7 176,00 PLN
2011-05-06 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Szkolenie- Podstawy przedsiębiorczości
3 200,00 PLN
2011-05-04 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- kurs podstawowy+specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - dla grupy 10 osobowej - CPV-80510000-2.
10 390,00 PLN
2011-05-02 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Szkolenie- Kucharz - kelner w małej gastronomii.
32 300,00 PLN
2011-05-02 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Szkolenie-Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
7 500,00 PLN
2011-05-02 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Technolog robót wykończeniowych.
32 500,00 PLN
  Bliżyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Trening interpersonalno-społeczny dla uczestników projektu systemowego Zmień swoje życie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
14 741,00 PLN
2011-05-02   Trening kompetencji społecznych. 4 088,00 PLN
2011-05-02   Trening umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy - 3 - dniowy wyjazd warsztatowy 10 653,00 PLN
2011-04-28 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

SzkolenieSprzedawca, kasjer kas fiskalnych + minimum sanitarne
11 900,00 PLN
2011-04-21 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Operator koparko ładowarki kl. III ( wszystkie typy ) dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
14 900,00 PLN
2011-04-19 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzieMalarz. Znak sprawy ZP/3/2011
16 750,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce
69 270,00 PLN
2011-04-18   Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej 7 980,00 PLN
2011-04-18   Bukieciarstwo 9 220,00 PLN
2011-04-01   Operator koparko-ładowarki kl. III. 21 750,00 PLN
2011-04-01   Spawanie metodą MAG blach i rur spoinami pachwinowymi (135-1) Spawanie metodą MAG blach spoinami czołowymi (135-2) 12 250,00 PLN
2011-04-01   Kurs spawania metodą TIG blach i rur spoinami pachwinowymi (141-1), spawanie metodą TIG blach spoinami czołowymi (141-2) 11 440,00 PLN
2011-04-01   Sprzedawca obsługa komputera i kasy fiskalnej + minimum sanitarne 6 630,00 PLN
2011-04-15 Końskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Usługi

Szkolenie 1)Wizaż + stylizacja paznokci 2)wyjazd studyjny
21 600,00 PLN
2011-04-14 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji z zakresuOperator koparko-ładowarki kl.III. Znak sprawy ZP/2/2011.
21 120,00 PLN
2011-04-11 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu
457 948,00 PLN
2011-04-01 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Szkolenie - Wytapiacz II z uprawnieniami do eksploatacjiurządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - urządzenia elektrotermiczne o poj. powyżej 75 Mg do 1 kv;instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych do 6 MPa;sieci i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa oraz hakowego dźwignic ( zapinacza hakowego).
16 350,00 PLN
  Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kielce w ramach projektu Twoja przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Teraz my
3 098,00 PLN
2011-03-31   Kurs Nowoczesny sprzedawca - handlowiec 1 799,00 PLN
2011-03-31   Obsługa sprzętu biurowego, komputera z Internetem oraz programów fakturujących 1 299,00 PLN
2011-03-09 Jędrzejów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
10 500,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 4 342 593,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-10 Warszawa

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
Usługi

Usługa szkolenia polegająca na przeprowadzeniu kursów Glazurnik oraz termoizolacja wraz z aktywizacją zawodową
32 796,00 PLN
2010-12-01 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Grafika komputerowa dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
9 440,00 PLN
2010-12-01 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
7 800,00 PLN
2010-11-26 Chmielnik

Gmina Chmielnik
Usługi

Przeprowadzenie kursów i seminariów dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
58 050,00 PLN
2010-11-26 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Zadanie B
735,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na rzecz uczestników w ramach POKL
8 600,00 PLN
2010-11-22   Część I zamówienia - przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci 5 000,00 PLN
2010-11-22   Część II zamówienia - przeprowadzenie kursu kosmetycznego z elementami wizażu 3 600,00 PLN
2010-11-16 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu pedagogiki na rzecz uczestników w ramach PO KL
15 732,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na rzecz uczestników w ramach POKL
117 800,00 PLN
2010-11-16   Przeprowadzenie kursu: - profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, - pracownik administracyjno-biurowy, - kadry i płace, - księgowości z obsługą komputera 78 000,00 PLN
2010-11-16   Przeprowadzenie kursu: - kucharz-kelner z obsługą imprez okolicznościowych, - kucharz małej gastronomii z elementami dekoracji stołu, - asystent kucharza z minimum sanitarnym 39 800,00 PLN
2010-11-16 Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu na rzecz uczestników w ramach POKL
4 000,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na rzecz uczestników w ramach POKL
75 300,00 PLN
2010-11-15   Część II zamówienia - przeprowadzenie kursu kosmetycznego ze stylizacją paznokci oraz kursu stylizacji paznokci 18 500,00 PLN
2010-11-15   Część I zamówienia - przeprowadzenie kursu kosmetycznego z elementami wizażu oraz kursu wizażu 42 400,00 PLN
2010-11-15   Część III zamówienia - przeprowadzenie kursu fryzjersko-kosmetycznego oraz kursu fryzjerskiego 14 400,00 PLN
2010-11-04 Opatów

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Zamówienie na usługe organizacji szkolenia Podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie
9 600,00 PLN
2010-10-18 Dąbrowa Tarnowska

Zarząd Powiatu
Usługi

Przeprowadzenie kursu Spawanie MAG i spawanie łukowe elektrodą otuloną
41 750,00 PLN
  Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przeprowadzenie 6 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju
117 510,00 PLN
2010-10-18   Szkolenie nr 4: Masaż klasyczny i leczniczy gr. 1 (10 osób). 23 530,00 PLN
2010-10-18   Szkolenie nr 5: Masaż klasyczny i leczniczy gr. 2 (10 osób). 23 530,00 PLN
2010-10-12   Szkolenie nr 6: Kucharz małej gastronomii (15 osób) 28 950,00 PLN
2010-10-04   Szkolenie nr 2: Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci gr. 1 (10 osób). 20 750,00 PLN
2010-10-04   Szkolenie nr 3: Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci gr 2 (10 osób) 20 750,00 PLN
2010-09-27 Suchedniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
Usługi

Szkolenie stylizacji paznokci z elementami wizażu
3 000,00 PLN
  Suchedniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
Usługi

Organizacja szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Lepsza przyszłość zależy od nas dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów , korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej i poszukujących pracy
29 300,00 PLN
2010-09-23   Szkolenie cukiernik 6 000,00 PLN
2010-09-23   Szkolenie Stylizacja paznokci w elementami wizażu 3 000,00 PLN
2010-09-23   Szkolenie Prawojazdy kat. B 7 800,00 PLN
2010-09-23   Szkolenia: opiekunka osób, starszych chorych i niepełnosprawnych; sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej bez szkolenia: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (art. 145 ust.1 PZP) 12 500,00 PLN
2010-09-22 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuOperator wózków podnośnikowych. Znak sprawy ZP/25/2010.
10 020,00 PLN
2010-09-22 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuGrafiki komputerowej. Znak sprawy ZP/24/2010.
6 190,00 PLN
  Starachowice

Gmina Starachowice
Usługi

Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice w ramach projektu Poprawa jakości pracy szkół poprzez wzrost kompetencji kadry oświatowej Część I - Edukator multimedialny Część II - Metodyka nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym Część III - Szkolne doradztwo zawodowe Część IV - Zarządzanie oświatą
89 043,00 PLN
2010-09-16   Szkolne doradztwo zawodowe 7 215,00 PLN
2010-09-16   Metodyka nauczania informatyki w kształceniu zintegrowanym 20 988,00 PLN
2010-09-16   Edukator multimedialny 60 840,00 PLN
2010-09-08 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fisklanej i podstawowymi zasadami higieny w branży spożywczej dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w POwiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
11 250,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
73 040,00 PLN
2010-09-07   Usługa szkoleniowa p.n. Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www 15 200,00 PLN
2010-09-07   Usługa szkoleniowa p.n. Kurs przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV. 8 760,00 PLN
2010-09-07   Usługa szkoleniowa p.n Pracownik ochrony osób i mienia. 33 000,00 PLN
2010-09-07   Usługa szkoleniowa p.n. Kelner-barman z elementami carvingu 16 080,00 PLN
2010-09-06 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuMalarz - Tapeciarz.
14 660,00 PLN
2010-08-25 Bliżyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
Usługi

Przeprowadzenie n/w szkoleń: 1. Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci 2. Sprzedawca z minimum sanitarnym + kasy fiskalne 3. Księgowość, rachunkowość 4. Kucharz-kelner z minimum sanitarnym 5. Magazynier z obsługa wózków jezdniowych 6. Operator koparko-ładowarki
15 900,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Świadczenie usług psychologicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu
248 425,80 PLN
2010-08-19   Część I zamówienia - indywidualna terapia psychologiczna 101 880,00 PLN
2010-08-19   Część V zamówienia - trening kompetencji i umiejętności społecznych 75 600,00 PLN
2010-08-19   Część II zamówienia - grupowa terapia psychologiczna 5 999,74 PLN
2010-08-19   Część III zamówienia - rodzinna terapia psychologiczna 18 926,82 PLN
2010-08-19   Część IV zamówienia - poradnictwo psychologiczne 46 019,24 PLN
2010-08-11 Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS w 2010 roku
95 171,00 PLN
2010-08-05 Chęciny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny.
78 130,00 PLN
2010-08-05 Słaboszów

Gmina Słaboszów
Usługi

Realizacja zadania aktywna integracja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie w ramach projektu systemowego pt. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej szansą na lepsze jutro.
140 000,00 PLN
2010-07-30 Skarżysko-Kamienna

Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
Usługi

zorganizowanie i zrealizowanie usługi szkolenia zawodowego polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych przyuczających do zawodu w ramach grupy remontowej pod ogólnie przyjętą nazwą Technolog robót wykończeniowych, dla osób będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej, na potrzeby realizacji projektu Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.
91 756,00 PLN
2010-07-29 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

przetarg nieograniczony na organizację szkolenia kucharz małej gastronomii dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
21 000,00 PLN
2010-07-28 Samborzec

Gmina Samborzec
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu - Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gminie Samborzec.
45 000,00 PLN
  Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu
140 591,00 PLN
2010-07-22   Część II zamówienia - świadczenie usług z zakresu grupowego doradztwa zawodowego 20 748,00 PLN
2010-07-22   Część I zamówienia - świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego 119 843,00 PLN
2010-07-21 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

szkolenia zawodowe nr 1
182 795,00 PLN
2010-07-16 Warszawa

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Usługi

Usługa szkoleniowa
79 366,00 PLN
2010-07-16 Warszawa

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Usługi

Usługa szkoleniowa
79 366,00 PLN
2010-07-16 Skarżysko-Kamienna

Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
Usługi

Zadanie II - Szkolenie polegające na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych przyuczających do zawodu Magazynier-sprzedawca w dwóch edycjach trwających po 6 miesięcy każda, dla 5. osób w każdej edycji (I edycja - 5 osób; II edycja - 5 osób)
51 200,00 PLN
2010-07-15 Bieliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Kursy podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach w ramach projektu pn. Zaraz wracam - program aktywnej integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców gminy Bieliny.
66 950,00 PLN
  Wąchock

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
Usługi

Organizacja warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w gminie Wąchock.
64 741,00 PLN
2010-07-07   Prawo jazdy kat. B. 17 100,00 PLN
2010-07-07   Warsztaty umiejętności społecznych i szkolenia zawodowe. 47 641,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych.
40 264,00 PLN
2010-06-28   Szkolenie dla bezrobotnych Fryzjer dla grupy 8 osobowej. 26 464,00 PLN
2010-06-28   Szkolenie dla bezrobotnych -Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 15 osób. 13 800,00 PLN
2010-06-21 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Sekretarka - asystentka szefa z podstawami języka angielskiego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
19 800,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych
95 142,50 PLN
2010-06-18   Szkolenie dla bezrobotnych - Fryzjer 17 700,00 PLN
2010-06-18   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca 23 000,00 PLN
2010-06-18   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG 36 592,50 PLN
2010-06-18   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Kosmetyczka 17 850,00 PLN
2010-06-16 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Sprzedawca dla 20 osób bezrobotnych zarejestrownych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
13 600,00 PLN
2010-06-16 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Pracownik biurowy dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich.
15 400,00 PLN
2010-06-15 Skarżysko-Kamienna

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleniaKurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej
23 220,00 PLN
2010-06-14 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów systemowych Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w gminie Piekoszów.
111 075,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych
59 193,50 PLN
2010-06-07   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 8 300,00 PLN
2010-06-07   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 37 393,50 PLN
2010-06-07   Szkolenie dla osób bezrobotnych - Florysta 13 500,00 PLN
2010-06-07 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
11 000,00 PLN
2010-05-31 Chmielnik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Usługi

Przeprowadzenie kursów zawodowych, szkoleń i warsztatów umiejętności społecznych dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
96 700,00 PLN
  Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

Przeprowadzenie 8 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju
129 580,00 PLN
2010-05-25   Szkolenie nr 8: Księgowość komputerowa z zagadnieniami dotyczącymi kadr i płac (20 osób). 21 580,00 PLN
2010-05-25   Szkolenie nr 4: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (15 osób) 22 200,00 PLN
2010-05-18   Szkolenie nr 6: Kelner-barman (15 osób). 19 500,00 PLN
2010-05-18   Szkolenie nr 2: ABC Przedsiębiorczości (15 osób). 8 250,00 PLN
2010-05-18   Szkolenie nr 3: Profesjonalny sprzedawca (15 osób). 11 850,00 PLN
2010-05-18   Szkolenie nr 5: Opiekunka społeczna (15 osób) 17 700,00 PLN
2010-05-18   Szkolenie nr 7: Fryzjer (15 osób). 28 500,00 PLN
2010-05-24 Busko-Zdrój

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów
730 750,00 PLN
2010-05-10 Mniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69 954,00 PLN
2010-05-10 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuABC przedsiębiorczości.
4 280,00 PLN
2010-05-06 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
21 000,00 PLN
2010-05-06 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Kurs hydraulik - monter instalacji sanitarnych wraz zaktywizacją społeczno - zawodową
18 250,00 PLN
2010-05-05 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie pr
19 320,00 PLN
2010-05-05 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie pr
12 040,00 PLN
2010-04-30 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Organizacja szkoleń w ramach realizacji projektu
350 000,00 PLN
  Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu Nr 3 PO KL
45 900,00 PLN
2010-04-26   Brukarz wraz z zajęciami aktywizacyjno - zawodowymi poprzedzajacymi kurs 22 950,00 PLN
2010-04-26   Kurs Technolog robót wykończeniowych wraz z zajęciami aktywizacyjno - zawodowymi poprzedzajacymi kurs 22 950,00 PLN
2010-04-20 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Księgowość w małej i średniej firmie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
22 000,00 PLN
2010-04-15 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia Drwal - operator pilarki spalinowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
18 400,00 PLN
2010-04-07 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuMonter instalacji wodno-kana
16 020,00 PLN
2010-04-01 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuMurarz
33 975,00 PLN
2010-03-31 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych kwalifikacji i umiejętności z zakresuPilarz.
28 710,00 PLN
2010-03-25 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie n
30 000,00 PLN
2010-03-24 Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Usługa na Organizację szkoleń grupowych w 2010 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP Kielce
29 350,00 PLN
2010-03-19 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w ramach projektuRynek pracy - ocean szans i możliwości Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL mającego na celu nabycie n
43 060,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych.
109 010,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie -Kosmetyczka z elementami wizażu dla 8 osób. 23 840,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie -Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym- kurs podstawowy plus specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach(ADR) wraz z kursem obsługi żurawi przenośnych (HDS) dla 18 osób. 39 420,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie -Aranżacja terenów zielonych - ogrodnik dla 15 osób. 45 750,00 PLN
  Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych.
132 430,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie Artystyczne szycie firan oraz dekoracja i wystrój okien dla 12 osób w dwóch grupach 6- osobowych. 50 280,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie stolarz meblowy dla 10 osób. 35 500,00 PLN
2010-01-26   Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego o nazwie Bukieciarz -florysta z ABC przedsiębiorczości dla 16 osób w dwóch grupach 8- osobowych. 46 650,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 4 485 431,80 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-10 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Usługa szkoleniowa dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach programu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy społecznej pod nazwą Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrow
1 794,00 PLN
2009-11-30 Warszawa

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów
Usługi

Przeprowadzenie kursu przyuczajacego do zawodu brukarza i kucharza małej gastronomii oraz szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej. 220/12/09/PKOL.1
21 996,00 PLN
2009-11-30 Pińczów

Lokalna Grupa działania PONIDZIE
Usługi

Usługa szkoleniowa dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ponidzie w zakresie Szkolenie pracowników, członków Zarządu LGD Ponidzie oraz członków organu decyzyjnego
9 980,00 PLN
2009-11-23 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Usługa szkoleniowa dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach programu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy społecznej pod nazwą Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrow
19 250,00 PLN
2009-11-16 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Kurs kierowca wózków jezdniowych + BHP + UDT
27 000,00 PLN
2009-11-03 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Projekt nr 3Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
9 680,00 PLN
2009-11-03 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Projekt nr 3Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
12 000,00 PLN
2009-11-03 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Projekt nr 3Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
22 100,00 PLN
2009-10-30 Kielce

Areszt Śledczy
Usługi

Projekt nr 3:Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności,
22 100,00 PLN
2009-10-27 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie dla 15 osób bezrobotnych
33 000,00 PLN
2009-10-22 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursKosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
18 000,00 PLN
2009-10-15 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursObsługa stacji paliw plynnych i gazowych
18 975,00 PLN
2009-10-14 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych wraz z egzaminami zewnętrznymi w ramach projektu Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II edycja
96 800,00 PLN
2009-10-12 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Usługa szkoleniowa dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach programu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy społecznej pod nazwą Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrow
26 352,00 PLN
2009-10-12 Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS
96 840,00 PLN
2009-10-12 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie dla osób bezrobotnych
22 000,00 PLN
2009-10-09 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursSpawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/TIG (135-1/141-1)
45 600,00 PLN
2009-10-02 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Szkolenie w zakresie magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
38 000,00 PLN
2009-09-30 Zwoleń

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pn. Kosmetyczka
16 200,00 PLN
2009-09-21 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Szkolenienowoczesne techniki fryzjerskie(doskonalenie w zawodzie) z elementami wizażu.
28 000,00 PLN
2009-09-15 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie HDS dla 1 osoby.
3 500,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz Odbiorców II edycji projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. Działanie szansą na przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
20 700,00 PLN
2009-09-14   Kurs glazurkarz-posadzkarz, operator wózka widłowego 19 300,00 PLN
2009-09-14   Kurs Operator Koparko-ładowarki 1 400,00 PLN
  Kielce

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Organizacja 21 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach.
141 520,00 PLN
2009-09-08   Pracownik robót wykończeniowych 31 500,00 PLN
2009-09-08   Podstawy obsługi komputera 7 430,00 PLN
2009-09-08   Podstawy księgowości. 11 690,00 PLN
2009-09-08   Bukieciarstwo i aranżacje roślinne z obsługą kasy fiskalnej. 17 980,00 PLN
2009-09-08   Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac. 13 800,00 PLN
2009-09-08   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, obsługa komputera i praktycznym aspektami realizacji zasad GHP i GMP 25 200,00 PLN
2009-09-08   Operator koparko-ładowarki kl. III 22 700,00 PLN
2009-09-08   Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. 11 220,00 PLN
2009-08-28 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie florystyki.
3 000,00 PLN
2009-08-24 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 7.1.
38 950,00 PLN
2009-08-19 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Wykonanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych p.t. ,, Bukieciarz-sprzedawca w kwiaciarni ,, - dla grupy 6 osobowej - CPV 80530000-8
16 680,00 PLN
2009-08-19 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Wykonanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych p.t. ,, Artystyczne szycie firan i wystrój okien ,, - dla grupy 6 osobowej - CPV 80530000-8
22 800,00 PLN
2009-08-12 Gowarczów

Urząd Gminy Gowarczów
Usługi

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie Pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych
61 880,00 PLN
2009-07-30 Piekoszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
Usługi

nie dotyczy
67 653,28 PLN
2009-07-16 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursProfesjonalny sprzedawca
11 250,00 PLN
2009-07-15 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursMagazynier z obsługą wózków jezdniowych
24 000,00 PLN
2009-07-10 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursKsięgowość komputerowa z zagadnieniami dotyczącymi kadr i płac
18 900,00 PLN
2009-07-07 Pińczów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie - Samodzielni na rynku pracy realizowany w ramach POKL Poddziałanie
16 000,00 PLN
2009-06-30 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Kurs kosmetyczny i stylizacja paznokci
18 000,00 PLN
2009-06-19 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursTechnolog robót wykończeniowych w budownictwie
38 050,00 PLN
2009-06-18 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia - Kucharz małej gastronomii.
38 400,00 PLN
2009-06-18 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia -sprzedawca na stacji paliw na gaz płynny - LPG.
21 000,00 PLN
2009-06-18 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowych.
9 000,00 PLN
2009-06-08 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługi szkoleniowe w zakresie1. stylizacji i zdobnictwa paznokci wraz z wizażem 2. obsługi kas fiskalnych oraz podstawowych zasad higieny w branży spożywczej 3. księgowości małych i średnich przedsiębiorstw 4. kierowca wózków jezdniowych z napędem silniko
30 000,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenia dla osób bezrobotnych
53 100,00 PLN
2009-05-25   Nowoczesny sprzedawca 19 500,00 PLN
2009-05-25   Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych 33 600,00 PLN
2009-05-22 Mniów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Usługi

Usługa szkoleniowa uczestników projektu.
47 793,00 PLN
2009-05-21 Warszawa

Zakład Karny Warszawa-Białołęka
Usługi

Usługa szkoleniowa dla osadzonych - współfinansowana z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
42 000,00 PLN
2009-05-20 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz minimum sanitarne.
18 000,00 PLN
2009-05-20 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Kurs podstawowy spawania w osłonie gazów metodą MAG i TIG.
32 000,00 PLN
2009-05-20 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Kurs podstawowy spawania w osłonie gazów metodą MAG i TIG.
96 000,00 PLN
2009-05-20 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Szkolenie w zawodzie Brukarz.
19 500,00 PLN
2009-05-07 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Organizacja szkolenia zawodowego dla osób bezrobotnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienie oraz podnoszeni
22 900,00 PLN
2009-04-29 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursKsięgowość komputerowa z zagadnieniami dotyczącymi kadr i płac
18 900,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenia dla osób bezrobotnych
69 000,00 PLN
2009-04-29   Szkolenie Brukarz 41 000,00 PLN
2009-04-29   Szkolenie Ogrodnik terenów zielonych 28 000,00 PLN
2009-04-24 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Usługi

Kurs Operator koparko - ładowarki
18 750,00 PLN
2009-04-17 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursTechnolog robót wykończeniowych w budownictwie
37 050,00 PLN
2009-04-15 Busko-Zdrój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nowy Zawód - Nowy Start Działanie 7.1.2
141 364,00 PLN
2009-04-14 Włoszczowa

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Usługi

Szkolenie w zawodzie Brukarz
30 000,00 PLN
2009-04-08 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia pt.Ogrodnik terenów zielonych.
38 250,00 PLN
2009-04-08 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkoleniaNowoczesne techniki wykańczania wnętrz.
45 000,00 PLN
2009-03-10 Warszawa

Zakład Karny Warszawa-Białołęka
Usługi

Usługa szkoleniowa dla osadzonych - współfinansowana z EFS w ramach POKL 2007-2013
18 900,00 PLN
2009-03-10 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia pt. Przygotowanie do egzaminu w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV.
12 300,00 PLN
2009-03-10 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia pt. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym - kurs podstawowy + specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach ADR.
19 600,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 967 357,28 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-05 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych w ramach projektu Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
33 000,00 PLN
2008-11-19 Pińczów

Zakład Karny w Pińczowie
Usługi

świadczenie usługi szkolenia zawodowego kurs Szkolenie aktywizująco-motywujące z poradnictwem zawodowym w związku z realizacją projektuUDA-POKL.01.03.04-00-027 08 Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawion
22 836,00 PLN
2008-11-06 Górno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno realizowany w ramach EFS
56 509,00 PLN
  Warszawa

Zakład Karny Warszawa-Białołęka
Usługi

Usługa szkoleniowa dla osadzonych - współfinansowana z EFS w ramach POKL 2007-2013
71 606,00 PLN
2008-11-05   brukarz 20 000,00 PLN
2008-11-05   cykl aktywizacyjno - wzmacniający BO 10 000,00 PLN
2008-10-16   Ogrodnik terenow zielonych 20 804,00 PLN
2008-10-16   Malarz tapeciarz 20 802,00 PLN
2008-10-16 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia - Artystyczne układanie kompozycji kwiatowych.
12 060,00 PLN
2008-10-06 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie stylizacji i zdobnictwa paznokci dla 10 osób.
15 000,00 PLN
2008-09-22 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz podstawowych zasad higieny w branży spożywczej dla 7 osób.
7 700,00 PLN
2008-09-19 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie dla 11 osób bezrobotnych
31 350,00 PLN
  Kielce

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Usługi

Usługi szkoleniowe na rzecz odbiorców projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
17 094,00 PLN
2008-09-18   kurs : kucharz 12 400,00 PLN
2008-09-18   kurs: obsługa kas fiskalnych 3 294,00 PLN
2008-09-18   kurs : operator koparko -ładowarek 1 400,00 PLN
2008-09-16 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie obsługi programu Auto-Cad dla 3osób.
9 000,00 PLN
2008-09-10 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie w zakresie Brukarz-kamieniarz dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
44 000,00 PLN
2008-09-09 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa mająca na celu praktyczne przygotowanie do zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych dla 7 osób.
7 350,00 PLN
2008-09-09 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Szkolenie z zakresu Magazynier z obsługą wózków widłowych
27 450,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs kosmetyczno-fryzjerski
15 192,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs język niemiecki - stopień podstawowy
5 948,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
3 250,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs gastronomiczny z obsługą kasy fiskalnej
6 408,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Obsługa komputera i internetu w nowoczesnej firmie
4 050,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs prawa jazdy kat. B
40 980,00 PLN
2008-09-08 Kielce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Usługi

Kurs spawalniczy metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
10 200,00 PLN
2008-08-14 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia z zakresu - kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci.
19 070,00 PLN
2008-08-14 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia dla osób bezrobotnych z zakresu - Obsługa stacji paliw na gaz płynny-LPG.
18 000,00 PLN
2008-08-08 Starachowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
Usługi

Usługa szkolenia Beneficjentów Ostatecznych Projektu Klub Integracji jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 7.1.1 (CPV 80423000-5)
38 366,00 PLN
2008-08-04 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Usługa szkoleniowa w zakresie podstaw obsługi komputera dla 2 osób
2 000,00 PLN
2008-07-25 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie
28 500,00 PLN
2008-07-22 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursTechnolog robót wykończeniowych w budownictwie
27 690,00 PLN
2008-07-02 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zorganizowanie szkolenia - kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych i cateringiem.
24 930,00 PLN
2008-06-19 Końskie

Powiat Konecki
Usługi

Kurs Operator koparkoładowarki wszystkie typy kl.III dla 10 osób bezrobotnych.
15 000,00 PLN
2008-06-16 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursPodstawy obsługi komputera
7 500,00 PLN
2008-05-07 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

KursKierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
8 280,00 PLN
  Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
79 700,00 PLN
2008-05-05   Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych. 31 500,00 PLN
2008-05-05   Organizacja i zarządzanie małą firmą. 10 500,00 PLN
2008-05-05   Nowoczesny sprzedawca. 9 000,00 PLN
2008-05-05   Zbrojarz - betoniarz. 18 200,00 PLN
2008-05-05   Obsługa administracyjno-kadrowa firmy z ksiegowością komputerową. 10 500,00 PLN
2008-04-11 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Szkolenie dla osób bezrobotnych
37 500,00 PLN
2008-03-31 Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Usługi

Zadanie nr 2 - Kierowca wóżków jezdniowych z napędem silnikowym..
7 275,00 PLN
2008-03-18 Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych wraz z egzaminami
16 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 771 594,00 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Kielce

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Usługi

USŁUGA SZKOLENIOWA REALIZOWANA PRZEZ SZKOŁY ŚREDNIE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO ORAZ EGZAMINU NA STUDIA WYŻSZE.
78 300,00 PLN
2007-12-22   Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego oraz egzaminu na studia wyższe realizowana w Kielcach. 37 700,00 PLN
2007-12-22   Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego oraz egzaminu na studia wyższe realizowana w Starachowicach. 40 600,00 PLN
2007-11-19 Jędrzejów

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia
14 700,00 PLN
2007-09-19 Sandomierz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
Usługi

usługa szkoleniowa kurs Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych
600,00 PLN
2007-09-19 Sandomierz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
Usługi

usługa szkoleniowa kurs Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych
600,00 PLN
2007-07-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach.
11 650,00 PLN
2007-07-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach
7 470,00 PLN
2007-07-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach
7 485,00 PLN
2007-07-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach
7 347,90 PLN
2007-07-09 Starachowice

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach
23 300,00 PLN
2007-05-25 Busko Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy
Usługi

kursKsięgowość komputerowa z zagadnieniami dotyczacymi kadr i płac
12 250,00 PLN
2007-03-28 Białystok

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Usługi

Szkolenie dla przedstawicieli i członków związków zawodowych w woj.świętokrzyskim.
18 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 181 702,90 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.