eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › leki ( w tym antybiotyki, psychotropy, cytostatyki), dezynfekcja, koncentraty, płyny infuzyjne, kontrasty, żywienie, radiofarmaceutyki, vidasy z możliwością składania ofert częściowych.Ogłoszenie z dnia 2006-02-13

POZYCJA 8222

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Lublin: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, do kontaktów: mgr Monika Waligórska, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, tel. 081 5374655, fax 081 5374624, e-mail: zamowienia@szpital.lublin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki ( w tym antybiotyki, psychotropy, cytostatyki), dezynfekcja, koncentraty, płyny infuzyjne, kontrasty, żywienie, radiofarmaceutyki, vidasy z możliwością składania ofert częściowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.11.00, 24.46.12.00, 24.43.20.00, 24.45.16.00, 24.10.00.00, 24.49.22.00, 25.22.22.00, 24.49.64.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa leków koncentratów, dezynfekcji, płynów infuzyjnych, kontrastów, żywienia dojelitowego oraz radiofarmaceutyków, vidasy z możliwością składania ofert częściowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (igły , strzykawki, cewniki, zgłębniki, kaniule, przyrządy itp ) , materiałów szewnych , opatrunków , heparyny, albuminy, testy i naboje do sterylizacji, zestawy do cewnikowania żył centralnych, rurki intubacyjne, aparat do znieczulenia, elektrody , płytki rem, stymulatory i defibrylatory z elektrodami, staplerów ładunków , sprzętu medyczno-laboratoryjnego , rękawów papierowo foliowych , protez głosowych, balonów do kontrapulsacji, zakup densytometru, zakup mammografu i usg, zakup gamma kamery, zakup echokardiografu , dostawa asortymentu medycznego dla otolaryngologii, protez ortopedycznych , leczniczych środków kardiologicznych, sprzętu ortopedycznego z możliwością składania ofert częściowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.14.12.00 - Cewniki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.00 - Cewniki Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.12.30.00 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.30.00 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej Oryginalny kod CPV: 33.14.16.24 - Zestawy do podawania leków Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.24 - Zestawy do podawania leków Oryginalny kod CPV: 33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.31.00 - Implanty ortopedyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.16.40 - Dreny Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.40 - Dreny Oryginalny kod CPV: 33.18.53.00 - Implanty otolaryngologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.53.00 - Implanty otolaryngologiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.13.20 - Igły medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.13.20 - Igły medyczne Oryginalny kod CPV: 33.11.23.40 - Echokardiografy Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.23.40 - Echokardiografy Oryginalny kod CPV: 33.14.16.41 - Sondy Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.41 - Sondy Oryginalny kod CPV: 33.14.12.00 - Cewniki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.00 - Cewniki Oryginalny kod CPV: 33.14.16.00 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.00 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy Oryginalny kod CPV: 33.11.16.50 - Urządzenia do mammografii Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.16.50 - Urządzenia do mammografii Oryginalny kod CPV: 33.14.00.00 - Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.00.00 - Materiały medyczne Oryginalny kod CPV: 33.11.22.00 - Aparaty ultrasonograficzne Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.22.00 - Aparaty ultrasonograficzne Oryginalny kod CPV: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Oryginalny kod CPV: 33.12.30.00 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.30.00 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej Oryginalny kod CPV: 33.12.50.00 - Urządzenia do badań urologicznych Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.50.00 - Urządzenia do badań urologicznych Oryginalny kod CPV: 33.11.16.20 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie Gamma Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.16.20 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma Oryginalny kod CPV: 21.22.22.00 - Szpitalne wyroby papierowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.80.00 - Szpitalne wyroby papierowe Oryginalny kod CPV: 33.12.41.10 - Systemy diagnostyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.41.10 - Systemy diagnostyczne Oryginalny kod CPV: 33.18.21.00 - Defibrylatory Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.21.00 - Defibrylatory 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (igły , strzykawki, cewniki, zgłębniki, kaniule, przyrządy itp ) , materiałów szewnych , opatrunków , heparyny, albuminy, testy i naboje do sterylizacji, zestawy do cewnikowania żył centralnych, rurki intubacyjne, aparat do znieczulenia, elektrody , płytki rem, stymulatory i defibrylatory z elektrodami, staplerów ładunków , sprzętu medyczno-laboratoryjnego , rękawów papierowo foliowych , protez głosowych, balonów do kontrapulsacji, zakup densytometru, zakup mammografu i usg, zakup gamma kamery, zakup echokardiografu , dostawa asortymentu medycznego dla otolaryngologii, protez ortopedycznych , leczniczych środków kardiologicznych, sprzętu ortopedycznego z możliwością składania ofert częściowych 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Tak. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 31.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.11.00, 24.46.12.00, 24.43.20.00, 24.45.16.00, 24.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki (w tym antybiotyki, psychotropy, cytostatyki), dezynfekcja, koncentraty, płyny infuzyjne, kontrasty, żywienie radiofarmaceutyki, vidasy z możliwością składania ofert częściowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 10846244,5 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.12.00, 33.10.00.00, 33.12.30.00, 33.14.16.24, 33.18.31.00, 33.14.16.40, 33.18.53.00, 33.14.13.20, 33.11.23.40, 33.14.16.41, 33.14.12.00, 33.14.16.00, 33.11.16.50, 33.14.00.00, 33.11.22.00, 33.16.20.00, 33.12.30.00, 33.12.50.00, 33.11.16.20, 21.22.22.00, 33.12.41.10, 33.18.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (igły , strzykawki, cewniki, zgłębniki, kaniule, przyrządy itp ) , materiałów szewnych , opatrunków , heparyny, albuminy, testy i naboje do sterylizacji, zestawy do cewnikowania żył centralnych, rurki intubacyjne, aparat do znieczulenia, elektrody , płytki rem, stymulatory i defibrylatory z elektrodami, staplerów ładunków , sprzętu medyczno-laboratoryjnego , rękawów papierowo foliowych , protez głosowych, balonów do kontrapulsacji, zakup densytometru, zakup mammografu i usg, zakup gamma kamery, zakup echokardiografu , dostawa asortymentu medycznego dla otolaryngologii, protez ortopedycznych , leczniczych środków kardiologicznych, sprzętu ortopedycznego z możliwością składania ofert częściowych, sprzętu ortopedycznego z możliwością składania ofert częściowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 14163781,41 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.