eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miastko › PRZETARG II na DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w roku 2011.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-01-18

Miastko: PRZETARG II na DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w roku 2011.
Numer ogłoszenia: 7852 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 398534 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Miastku, Pasieka 55, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8570570, faks 059 8570583.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG II na DOWÓZ DREWNA DŁUGIEGO DO ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH w MIASTKU w roku 2011..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym dowozie drewna długiego (dłużyce i kłody o długości powyżej 5,20 mb) w ilości 13616m3 do składnic: Biały Bór, Kępice. Usługa obejmuje załadunek drewna w lesie, przewóz na składnicę, rozładunek drewna na placu składnicy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 4D - 3723 m3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61430,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76991,64

  • Oferta z najniższą ceną: 76991,64 / Oferta z najwyższą ceną: 76991,64

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.