eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolestraszyce › Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych będących w posiadaniu Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w systemie rozliczeń bezgotówkowych w roku 2013

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-01-05

Bolestraszyce: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych będących w posiadaniu Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w systemie rozliczeń bezgotówkowych w roku 2013
Numer ogłoszenia: 7720 - 2013; data zamieszczenia: 05.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 513044 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce 130, 37-722 Bolestraszyce, woj. podkarpackie, tel. 016 6716425, faks 016 6716425.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kulturalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych będących w posiadaniu Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w systemie rozliczeń bezgotówkowych w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw płynnych : 1. Etyliny bezołowiowej PB-95 w ilości 6 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-228:2006 2. Oleju napędowego w ilości 11 000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN EN-590:2006 realizowana na zasadzie tankowań pojazdów służbowych zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, na stacjach paliw należących do wykonawcy, przez uprawnionych pracowników Arboretum, w uzgodnionych z nimi indywidualnie ilościach, we wszystkie dni tygodnia w godz. od 7.00 do 19.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych lub w godzinach pracy wykonawcy, w systemie rozliczeń bezgotówkowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00 - Olej napędowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75990,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 75300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75300,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.