eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawy wody i napojów:znak sprawy3/2017/BIGB O/POTULICE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-23

Ogłoszenie nr 71526 - 2017 z dnia 2017-04-23 r.

Gdańsk: Dostawy wody i napojów:znak sprawy: 3/2017/BIGB O/POTULICE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 42623-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, krajowy numer identyfikacyjny 22115068800000, ul. ul. Kurkowa  12, 80803   Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 728 70 00, faks 58 728 70 01, e-mail e.wierzbicka@igbbaltica.pl
Adres strony internetowej (URL): www.igbbaltica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy wody i napojów:znak sprawy: 3/2017/BIGB O/POTULICE

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

znak sprawy: 3/2017/BIGB O/POTULICE

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Niebieska Żywiec Zdrój woda gazowana - wysokonasycona dwutlenkiem węgla, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta o barwie lekko niebieskiej. Woda odżelaziona, zawiera m.in.: anion wodorowęglanowy 201-202 mg/dm3, kation magnezowy 6,0-6,2 mg/dm3, kation wapniowy 62-63 mg/dm3, kation sodowy 3,9-4,1 mg/dm3, zawartość CO2: 6000 mg/dm3. CPV: 15981200-0, ilość szacunkowa 15000 opakowań. 2. Niebieska Żywiec Zdrój woda gazowana - wysokonasycona dwutlenkiem węgla, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa, przeźroczysta o barwie lekko niebieskiej. Woda odżelaziona, zawiera m.in.: anion wodorowęglanowy 201-202 mg/dm3, kation magnezowy 6,0-6,2 mg/dm3, kation wapniowy 62-63 mg/dm3, kation sodowy 3,9-4,1 mg/dm3, zawartość CO2: 6000 mg/dm3. CPV: 15981200-0, ilość szacunkowa 6000 opakowań. 3. Woda mineralna wysokonasycona dwutlenkiem węgla, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta. CPV: 15981200-0, ilość szacunkowa 30000 opakowań. 4. Woda mineralna gazowana, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa. CPV: 15981200-0, ilość szacunkowa 2000 opakowań. 5. Krystalicznie górska woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta o barwie lekko niebieskiej. Woda zawiera m.in.: anion wodorowęglanowy 136-137 mg/dm3, anion fluorkowy 0,06-0,08 mg/dm3, kation magnezowy 5,4-5,6 mg/dm3, kation wapniowy 42-43 mg/dm3, kation sodowy 9,5-10 mg/dm3. CPV: 15981000-8, ilość szacunkowa 12000 opakowań. 6. Krystalicznie górska woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa, przeźroczysta o barwie lekko niebieskiej. Woda zawiera m.in.: anion wodorowęglanowy 136-137 mg/dm3, anion fluorkowy 0,06-0,08 mg/dm3, kation magnezowy 5,4-5,6 mg/dm3, kation wapniowy 42-43 mg/dm3, kation sodowy 9,5-10 mg/dm3. CPV: 15981000-8, ilość szacunkowa 5000 opakowań. 7. Woda mineralna naturalna nienasycona dwutlenkiem węgla, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta. CPV: 15981000-8, ilość szacunkowa 30000 opakowań. 8. Woda mineralna niegazowana, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa. CPV: 15981000-8, ilość szacunkowa 500 opakowań. 9. Woda owocowa niegazowana Żywiec, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa. CPV: 15981200-0, ilość szacunkowa 500 opakowań. 10. Napój gazowany - oranżada, mix smaków, w opakowaniu 1,5 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany, zawiera substancje słodzące, skład, m.in.: woda, dwutlenek węgla, regulator kwasowości, barwnik, aromat. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 40000 opakowań. 11. Napój gazowany Pepsi, w opakowaniu 2 litry. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Pepsi o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, aromat naturalny w tym kofeina (0,012g/100ml), regulator kwasowości: kwas fosforowy. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 6000 opakowań. 12. Napój gazowany Pepsi, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Pepsi o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, aromat naturalny w tym kofeina (0,012g/100ml), regulator kwasowości: kwas fosforowy. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 12000 opakowań. 13. Napój gazowany Pepsi, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Pepsi o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, aromat naturalny w tym kofeina (0,012g/100ml), regulator kwasowości: kwas fosforowy. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 2500 opakowań. 14. Napój gazowany Pepsi, w opakowaniu 330 ml - puszka. Napój gazowany Pepsi o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, aromat naturalny w tym kofeina (0,012g/100ml), regulator kwasowości: kwas fosforowy. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 20000 opakowań. 15. Napój gazowany Coca cola, w opakowaniu 2 litry. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Coca cola o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, regulator kwasowości: kwas ortofosforowy, naturalne aromaty, kofeina. 100 ml Coca coli zawiera: węglowodany (cukry) 10,6g, wartość energetyczna 180 kJ (42 kcal), tłuszcze i sód 0g. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 15000 opakowań. 16. Napój gazowany Coca cola, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Coca cola o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, regulator kwasowości: kwas ortofosforowy, naturalne aromaty, kofeina. 100 ml Coca coli zawiera: węglowodany (cukry) 10,6g, wartość energetyczna 180 kJ (42 kcal), tłuszcze i sód 0g. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 15000 opakowań. 17. Napój gazowany Coca cola, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Coca cola o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik-karmel E 150d, regulator kwasowości: kwas ortofosforowy, naturalne aromaty, kofeina. 100 ml Coca coli zawiera: węglowodany (cukry) 10,6g, wartość energetyczna 180 kJ (42 kcal), tłuszcze i sód 0g. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 10000 opakowań. 18. Napój gazowany Mirinda, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Mirinda o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego, kwas cytrynowy, naturalny aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: Beta-Apo-8-karotenal, żółcień pomarańczowa, betakaroten, CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 8000 opakowań. 19. Napój gazowany Mirinda, w opakowaniu 500 ml. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany Mirinda o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego, kwas cytrynowy, naturalny aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: Beta-Apo-8-karotenal, żółcień pomarańczowa, betakaroten, CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 200 opakowań. 20. Napój gazowany Mirinda, w opakowaniu 330 ml - puszka. Napój gazowany Mirinda o składzie: woda, cukier, dwutlenek węgla, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego, kwas cytrynowy, naturalny aromat, substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, stabilizator: guma arabska, barwniki: Beta-Apo-8-karotenal, żółcień pomarańczowa, betakaroten, CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 6000 opakowań. 21. Napój gazowany Sprite, w opakowaniu 2 litry. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym, bez dodatku substancji konserwujących. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 200 opakowań. 22. Napój gazowany Sprite, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa, przeźroczysta. Napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym, bez dodatku substancji konserwujących. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 2500 opakowań. 23. Napój gazowany Fanta, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa. Napój o smaku pomarańczowym lub cytrynowym. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 120 opakowań. 24. Napój gazowany Zbyszko 3 cytryny - różne smaki, w opakowaniu 1,75 litra. Butelka plastikowa, przeźroczysta. CPV: 159820000-5, ilość szacunkowa 10000 opakowań. 25. Napój gazowany Tonic, w opakowaniu 1 litr. Butelka plastikowa. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 120 opakowań. 26. Gazowany napój energetyczny Burn, w opakowaniu 250 ml - puszka. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 4000 opakowań. 27. Gazowany napój energetyzujący Black Tiger, w opakowaniu 250 ml - puszka. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 10000 opakowań. 28. Niegazowany napój izotoniczny Powerade, w opakowaniu 700 ml. Butelka plastikowa. CPV: 159820000-5, ilość szacunkowa 3000 opakowań. 29. Syrop mix smaków , w opakowaniu szklanym od 300 ml do 500 ml. Syrop wzbogacony witaminą C, rozcieńczalność w wodzie w proporcji około 1:10. CPV: 15321800-2, ilość szacunkowa 20000 opakowań. 30. Sok Kubuś - różne smaki, w opakowaniu szklanym 0,9 litr. Sok z marchwi i innych owoców, przecierowy, pasteryzowany, wzbogacony witaminami, częściowo wyprodukowany z zagęszczonego soku. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 15000 opakowań. 31. Sok Kubuś - różne smaki, w opakowaniu szklanym 330 ml. Sok z marchwi i innych owoców, przecierowy, pasteryzowany, wzbogacony witaminami, częściowo wyprodukowany z zagęszczonego soku. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 20000 opakowań. 32. Sok Tymbark - różne smaki, w opakowaniu szklanym 250 ml. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 10000 opakowań. 33. Sok pomidorowy, bez konserwantów, w opakowaniu szklanym od 300 ml do 330 ml. CPV: 15322100-2, ilość szacunkowa 15000 opakowań. 34. Sok pomarańczowy, w opakowaniu szklanym 300 ml. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 100 opakowań. 35. Sok jabłkowy, w opakowaniu szklanym 300 ml. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 100 opakowań. 36. Sok jabłkowy, w opakowaniu 1 litr - kartonik. CPV: 15321600-0, ilość szacunkowa 100 opakowania. 37. Sok wieloowocowy, w opakowaniu 1 litr - kartonik. CPV: 15321000-4, ilość szacunkowa 100 opakowania. 38. Napoje owocowe Caprio, w opakowaniu 2 litry - kartonik. CPV:15321700-1, ilość szacunkowa 1500 opakowań. 39. Napój Tymbark niegazowany - różne smaki, w opakowaniu 1 litr - kartonik. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 3000 opakowań. 40. Napój Tymbark niegazowany - różne rodzaje/smaki, w opakowaniu plastikowym 500 ml. CPV:15321700-1, ilość szacunkowa 600 opakowań. 41. Kubuś Play, w opakowaniu plastikowym 400 ml. CPV:15321700-1, ilość szacunkowa 4000 opakowań. 42. Napój herbaciany Ekoland w postaci granulatu - różne smaki, w opakowaniu 300 g. Orzeźwiający napój przyrządzany na zimno i gorąco. CPV: 15982000-5, ilość szacunkowa 10000 opakowań. 43. Sok pomarańczowy, w opakowaniu 1 litr. CPV: 15321700-1, ilość szacunkowa 100 opakowań. 44. Napój energetyczny 1 l w butelce plastikowej CPV:15982000-5. ilość szacunkowa 3000 opakowań. 45. Napój w kartoniku ze słomką 200 ml , mix smaków CPV:15321700-1. ilość szacunkowa 1000 opakowań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 15981200-0
Dodatkowe kody CPV: 15982000-5, 15321700-1, 15981000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: UMOWA DOSTAWY WODY I NAPOJÓW
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT533782.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PUH "MIREX" K. i H. Mirek Sp. J.,  miro2@wp.pl,  ul. Przemysłowa 10,  77-300,  Człuchów,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 629632.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 629632.31
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 634915.48
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.