eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › 3 353 680,00 PLN.Ogłoszenie z dnia 2006-02-07

POZYCJA 6933

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Elbląg: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina - Miasto Elbląg, do kontaktów: Aleksandra Hrywniak, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 055 2353536, fax 055 2353555, 2393334, e-mail: umelblag@elblag.com.pl, www.umelblag.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miejski Elbląg Referat Zamówień Publicznych, Aleksandra Hrywniak, ul. Łączności 1 pokój 120-121, 82-300 Elbląg, tel. 055 2393171, fax 055 2393334, e-mail: rzp@elblag.com.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.21.00.00 - Usługi sprzątania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.10.00 - Usługi sprzątania ulic Oryginalny kod CPV: 90.11.23.00 - Usługi opróżniania basenów lub zbiorników septycznych Kod CPV wg słownika 2008: 90.46.00.00 - Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych Oryginalny kod CPV: 90.12.12.00 - Usługi transportu odpadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów Oryginalny kod CPV: 90.12.13.20 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.32.00 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich Oryginalny kod CPV: 90.20.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Kod CPV wg słownika 2008: 90.60.00.00 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane Oryginalny kod CPV: 90.22.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów odpływowych Kod CPV wg słownika 2008: 90.64.10.00 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 3 353 680,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.11.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.12.12.00, 90.12.13.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 324200 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 24200 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.22.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94. 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 280 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.