eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2006/2007.Ogłoszenie z dnia 2006-02-06

POZYCJA 6776

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów, do kontaktów: Tomasz Leszkowicz, ul. Lanciego 14, 02-792 Warszawa, tel. 022 6492680, fax 022 6480483, e-mail: info@ursynow.pl, www.ursynow.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2006/2007. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.11.34.00 - Transport osób niepełnosprawnych1 Kod CPV wg słownika 2008: 60.14.00.00 - (1) Nieregularny transport osób 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 02 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 60 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 30.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP-D-XII/ /2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Tak. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.