eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › budowa al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)j.Ogłoszenie z dnia 2006-02-06

POZYCJA 6774

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ursynów, do kontaktów: Tomasz Leszkowicz, ul. Lanciego 14, 02-792 Warszawa, tel. 022 6492680, fax 022 6480483, e-mail: info@ursynow.pl, www.ursynow.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)j. 2) Miejsce wykonywania: m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.23.32.24 (Y020). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowa al. KEN (odcinek B.Bartoka - Dolina Służewiecka); przebudowa jezdni wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodników. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.02.2006; robót budowlanych: 30.05.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa ul. Nowoursynowskiej. 2) Miejsce wykonywania: m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.23.32.24 (Y020). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie modernizacji ul. Nowoursynowskiej: budowa drugiej jezdni wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami oraz modernizacja jezdni istniejącej. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 30.04.2006; robót budowlanych: 15.06.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa ul. Pustułeczki. 2) Miejsce wykonywania: ul. Pustułeczki m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.23.32.25 (Y006). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wybudowanie ul. Pustułeczki wraz z infrastrukturą. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006; robót budowlanych: 14.08.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa przedszkola przy ul. Kajakowej. 2) Miejsce wykonywania: Przedszkolene Nr 79 przy ul. Kajakowej 10, m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.41.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Rozbudowa przedszkola obejmująca blok żywieniowy, sanitariaty, sale dydaktyczne i część administracyjna. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006; robót budowlanych: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2007. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 ul. Koncertowa 4. 2) Miejsce wykonywania: boiska przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.22.21 (Y020). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie modernizacji boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4 obejmujące m.in. boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.03.2006; robót budowlanych: 15.06.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa wiaduktu na ul. Surowieckiego. 2) Miejsce wykonywania: wiadukt na ul. Surowieckiego m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.22.11.21 (Y024,Y044). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Remont istniejącego wiaduktu w ul. Surowieckiego. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006; robót budowlanych: 01.09.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Belgradzka/Lanciego. 2) Miejsce wykonywania: skrzyżowanie ulic Belgradzka/Lanciego m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.23.32.94. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Zrelizowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Belgradzka/Lanciego. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006; robót budowlanych: 01.09.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sygnalizacja świetlna na ul. Stryjeńskich. 2) Miejsce wykonywania: ul. Stryjeńskich m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.23.32.94. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Zrelizowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Stryjeńskich. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006; robót budowlanych: 01.09.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 303 ul. Koncertowa 8. 2) Miejsce wykonywania: teren Szkoły Podstawowej Nr 303 przy ul. Koncertowej 8 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.21.22.22 (Y006). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wybudowanie sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły (pow. całk. ok. 700 m kw.). 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.02.2006; robót budowlanych: 15.03.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 313 ul. Cybisa. 2) Miejsce wykonywania: teren Szkoły Podstawowej Nr 313 przy ul. Cybisa 1 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.21.22.22 (Y006). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wybudowanie sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły (pow. całk. ok. 700 m kw.). 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006; robót budowlanych: 15.04.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 322 ul. Dembowskiego 9. 2) Miejsce wykonywania: teren Szkoły Podstawowej Nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.20.00.00, 45.21.22.22 (Y006). 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wybudowanie sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły (pow. całk. ok. 700 m kw.). 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006; robót budowlanych: 15.04.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa wraz z oznakowaniem i modernizacją oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. 2) Miejsce wykonywania: m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.40, 45.23.31.41, 45.23.31.42, 45.23.32.00, 45.23.32.22. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Roboty drogowe (utrzymanie, remont, konserwacja, naprawa oraz oznakowanie dróg). 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.02.2006; robót budowlanych: 15.03.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont bloku żywienia w Przedszkolu Nr 286 ul. Mandarynki 1 (etap I). 2) Miejsce wykonywania: Przedszkole Nr 286 przy ul. Mandarynki 1 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00, 45.23.24.60, 45.31.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wymiana instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, glazury, terakoty i białego montażu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006; robót budowlanych: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: 31.08.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa hali sportowo-widowiskowej UCSiR przy ul. Hirszfelda (etap II). 2) Miejsce wykonywania: przy ul. Hirszfelda m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: PL 127. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.20 (Y012), 45.40.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Budowlane roboty wykończeniowe. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006; robót budowlanych: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: 20.12.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: renowacja Stawu Wyścigi. 2) Miejsce wykonywania: Teren Wyścigów Konnych przy ul. Puławskiej m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.24.40.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Oczyszczenie stawu z drzew i krzewów, wydobycie namułu - ca 32000 m kw. z wywozem na odległość do 20 km, profilowanie skarp, miejscowe umocnienie brzegów gabionami, remont istniejących budowli. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006; robót budowlanych: 01.08.2006. 7) Data zakończenia: 30.11.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych budynku przy ul. Cybisa 7 w Warszawie. 2) Miejsce wykonywania: ul. Cybisa 7 m.st. Warszawa Dzielnica Ursynów. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.52.10 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej Oryginalny kod CPV: 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne Oryginalny kod CPV: 45.33.00.00 - Hydraulika i roboty sanitarne Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Oryginalny kod CPV: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych budowlanych, elektrycznych i sanitarnych wewnątrz budynku. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006; robót budowlanych: 30.04.2006. 7) Data zakończenia: 31.08.2006. 8) Główne warunki finansowania i płatności: 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP-D-XII/ / 2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Tak. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.