eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Inżynier kontraktu dla projektu pt.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr 2.Ogłoszenie z dnia 2005-11-10

POZYCJA 59899

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Zgierz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o., do kontaktów: Magdalena Lambrecht, ul. A. Struga, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7151295, fax 042 7152761, e-mail: zsw@rubikon.zgierz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Spółka z o.o., Magdalena Lambrecht, ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7163023, fax 042 7152761, e-mail: spojnosc@umz.zgierz.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier kontraktu dla projektu pt.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr 2. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.26.00.00, 74.26.20.00, 74.26.40.00, 74.26.41.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Nadzór nad wykonaniem projektów oraz robotami budowlanymi i zarządzanie projektem zgodnie z procedurami określonymi według RED FIDIC i YELLOW FIDIC. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pomoc techniczna dla realizacji projektu pt.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr 3. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.27.00.00, 74.27.62.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Przygotownie dokumentacji przetargowwych dla kontrktów: - na projektowanie i roboty budowlane - Kontrakt nr 1; - na Inżyniera Kontraktu - Kontrakt nr 2; - na działnia informacyjne i promujące - Kontrakt nr 4, zgodnie z procedurami RED FIDIC i YELLOW FIDIC, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wytycznymi zaangażowanych instytucji pośredniczących, oraz pomoc w organizacji pracy IRP. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 29.12.2005. 5) Inne informacje: Publikacja niniejszego ogłoszenia jest nieobowiązkowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Działania informacyjne i promujące dla projektu pt.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr 4. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.40.00.00 - Usługi reklamowe i marketingowe Kod CPV wg słownika 2008: 79.34.00.00 - Usługi reklamowe i marketingowe Oryginalny kod CPV: 74.42.20.00 - Usługi w zakresie promocji Kod CPV wg słownika 2008: 79.34.22.00 - Usługi w zakresie promocji 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 13 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Działnia informacyjne i promujące. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 17.08.2006. 5) Inne informacje: Publikacja niniejszego ogłoszenia jest nieobowiązkowa.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności 2004/PL/16/C/PE/028. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.