eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giby › usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2006 r.Ogłoszenie z dnia 2005-10-28

POZYCJA 57185

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Giby: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze, do kontaktów: Mieczysław Jarosz, Pomorze 8, 16-506 Giby, tel. +48 87 516 2028, fax +48 5165052, e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl, www.bialystok.lasy.gov.pl/pomorze. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2006 r. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna 71.21.12.00 - 71.21.12.00 Oryginalny kod CPV: 77.21.13.00 - Usługi selekcji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.13.00 - Usługi selekcji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.00.00 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Oryginalny kod CPV: 90.21.20.00 - Usługi odśnieżania Kod CPV wg słownika 2008: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania Oryginalny kod CPV: 77.12.00.00 - Usługi kompostowania Kod CPV wg słownika 2008: 77.12.00.00 - Usługi kompostowania Oryginalny kod CPV: 77.31.20.00 - Usługi usuwania chwastów Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.20.00 - Usługi usuwania chwastów Oryginalny kod CPV: 77.31.21.00 - Usługi odchwaszczania Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.21.00 - Usługi odchwaszczania Oryginalny kod CPV: 77.31.50.00 - Usługi w zakresie siewu Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.50.00 - Usługi w zakresie siewu Oryginalny kod CPV: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.16.00 - Sadzenie drzew Oryginalny kod CPV: 77.11.10.00 - Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem Kod CPV wg słownika 2008: 77.11.10.00 - Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem Oryginalny kod CPV: 77.31.40.00 - Usługi utrzymania gruntów Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.40.00 - Usługi utrzymania gruntów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 77 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 21.10.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZG-2710-31/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 20.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.00.00, 71.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 90.21.20.00, 77.12.00.00, 77.31.20.00, 77.31.21.00, 77.31.50.00, 77.21.16.00, 77.11.10.00, 77.31.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wykonanie wszystkich prac leśnych oraz mechanicznego odśnieżania dróg leśnych z wyjątkiem: prac szkółkarskich, zbioru nasion i owoców z drzew i krzewów liściastych, zbioru szyszek z drzew stojących. Roczny zakres prac w Leśnictwach: 01-Borek Sejny, 02-Wigrańce, 05-Budwieć, 11-Szlamy - szczegółowo określony w SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.00.00, 71.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 90.21.20.00, 77.12.00.00, 77.31.20.00, 77.31.21.00, 77.31.50.00, 77.21.16.00, 77.11.10.00, 77.31.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wykonanie wszystkich prac leśnych oraz mechanicznego odśnieżania dróg leśnych z wyjątkiem: prac szkółkarskich, zbioru nasion i owoców z drzew i krzewów liściastych, zbioru szyszek z drzew stojących. Roczny zakres prac w Leśnictwach: 03-Giby, 04-Wiłkokuk, 07-Okółek, 08-Dworczysko, 09-Rygol, 10-Muły - szczegółowo określony w SIWZ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 77.20.00.00, 77.21.00.00, 77.21.00.00, 71.21.12.00, 77.21.13.00, 77.21.14.00, 77.21.15.00, 77.21.16.00, 77.23.00.00, 77.23.10.00, 90.21.20.00, 77.12.00.00, 77.31.20.00, 77.31.21.00, 77.31.50.00, 77.21.16.00, 77.11.10.00, 77.31.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace szkółkarskie w szkółce leśnej położonej w leśnictwie Giby oraz usługi zbioru nasion i owoców z drzew i krzewów liściastych i szyszek z drzew stojących na terenie wszystkich leśnictw wymienionych w części zamówienia nr 1 i nr 2. Rozebranie starego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia z siatki leśnej, budowa bramy wjazdowej z daszkiem krytym gontem. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 21.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.