eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przetarg nieograniczony nr 1/2016/WIP-WIP na dostawę sprzętu komputerowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-22

Warszawa: Przetarg nieograniczony nr 1/2016/WIP-WIP na dostawę sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 56891 - 2016; data zamieszczenia: 22.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34761 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 849 97 95, faks 22 849 94 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony nr 1/2016/WIP-WIP na dostawę sprzętu komputerowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodny z SIWZ dostępną na stronie zamawiającego (http://www.wip.pw.edu.pl/wydzial/zamowienia-publiczne/przetargi-wip)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00 - Komputery przenośne 30.21.30.00 - Komputery osobiste 30.23.13.00 - Monitory ekranowe 30.23.70.00 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów 30.23.21.00 - Drukarki i plotery 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 30.21.61.10 - Skanery komputerowe 30.23.46.00 - Pamięć flash 30.23.41.00 - Dysk magnetyczny 48.31.30.00 - Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: komputer pc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Eupol, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2026,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2026,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2430,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: pamięć pendrive

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 83,13

 • Oferta z najniższą ceną: 83,13 / Oferta z najwyższą ceną: 105,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: urzadzenie wielofunkcyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GIGA MULTIMEDIA, al. Niepodległości/ Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 752,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 799,00

 • Oferta z najniższą ceną: 799,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1050,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: rozdzielacz portów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30,00

 • Oferta z najniższą ceną: 30,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: komputer pc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2114,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1971,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2151,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: skaner

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GIGA MULTIMEDIA, al. Niepodległości/ Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 350,00

 • Oferta z najniższą ceną: 350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 726,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: dysk ssd

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GIGA MULTIMEDIA, al. Niepodległości/ Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 298,37

 • Oferta z najniższą ceną: 298,37 / Oferta z najwyższą ceną: 325,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: karta grafiki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142,00

 • Oferta z najniższą ceną: 140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 234,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 9   

Nazwa: monitor komputerowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1190,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1183,78

 • Oferta z najniższą ceną: 940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1230,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 10   

Nazwa: pamięć pendrive

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak,, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 405,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 341,00

 • Oferta z najniższą ceną: 314,10 / Oferta z najwyższą ceną: 387,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 11   

Nazwa: mysz komputerowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak,, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 276,00 / Oferta z najwyższą ceną: 490,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 12   

Nazwa: drukarka 3D

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10476,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 13   

Nazwa: program OCR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 305,91

 • Oferta z najniższą ceną: 305,91 / Oferta z najwyższą ceną: 356,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 14   

Nazwa: komputer pc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2149,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1934,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2149,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 15   

Nazwa: dysk zewnetrzny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 233,92

 • Oferta z najniższą ceną: 233,92 / Oferta z najwyższą ceną: 344,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 16   

Nazwa: komputer pc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRO-COM Mariusz Faron, ul. Żwirki i Wigury 7/14, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5732,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 17   

Nazwa: monitor komputerowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1297,56

 • Oferta z najniższą ceną: 1252,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1328,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 18   

Nazwa: monitor komputerowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 942,00

 • Oferta z najniższą ceną: 890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1120,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 19   

Nazwa: komputer pc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sagito, Sebastian Kaczanowski,, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8900,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 20   

Nazwa: laptop

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sagito, Sebastian Kaczanowski,, ul. Jana Pawła II 23, lok 22, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2368,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2368,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3220,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 21   

Nazwa: pamięć pendrive

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27,30

 • Oferta z najniższą ceną: 27,30 / Oferta z najwyższą ceną: 35,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 23   

Nazwa: mysz komputerowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16,00

 • Oferta z najniższą ceną: 16,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 24   

Nazwa: urzadzenie wielofunkcyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GIGA MULTIMEDIA, al. Niepodległości/ Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2380,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7049,20

 • Waluta: PLN .


Część NR: 25   

Nazwa: dysk przenośny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1034,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1280,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 26   

Nazwa: dysk ssd

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUPOL, Paweł Owczarzak, Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3192,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3192,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4515,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 27   

Nazwa: laptop

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GIGA MULTIMEDIA, al. Niepodległości/ Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3070,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3960,00

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.