eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › Przebudowa ul. Słonecznej w Pobiedziskach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-03-19

Pobiedziska: Przebudowa ul. Słonecznej w Pobiedziskach
Numer ogłoszenia: 56639 - 2008; data zamieszczenia: 19.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 11398 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Tadeusza Kościuszki, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie, tel. 061 8177011, fax 061 8177641.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Słonecznej w Pobiedziskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Słonecznej w Pobiedziskach 2.Zakres zadania: Przebudowa ulicy Słonecznej w Pobiedziskach (od ul. Głównej (powiatowej) do drogi krajowej nr 5)-długość 756,8 mb oraz remont kanalizacji deszczowej. Projekt budowlany przewiduje wykonanie rozbiórki nawierzchni tłuczniowej, wykonanie robót ziemnych /korytowanie/, ułożenie podsypki piaskowej, podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej na jezdni i zwykłej kostki na chodnikach z wjazdami na posesje. Odwodnienie za pomocą projektowanych ścieków przykrawężnikowych, dalej do wpustów, przykanalików i studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie ulicy Słonecznikowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.32.52 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 945740,68 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 945740.68
  • Oferta z najniższą ceną: 945740.68 / oferta z najwyższą ceną: 1435005.20
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.