eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Leki: Temozolomid, antybiotyki, płyny infuzyjne - zamówienie dodatkowe.Ogłoszenie z dnia 2005-10-20

POZYCJA 55416

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Rzeszów: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, do kontaktów: inż. Józef Berkowicz, ul. Chopina, 35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8666 096 lub 0605 914 251, fax 017 8666 097, e-mail: jozefber@poczta.onet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Leki: Temozolomid, antybiotyki, płyny infuzyjne - zamówienie dodatkowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.40.00.00 - Produkty lecznicze Kod CPV wg słownika 2008: 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne Oryginalny kod CPV: 24.49.25.00 - Płyny dożylne Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.25.00 - Płyny dożylne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Określona w 3 zadaniach częściowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamówienie dodatkowe w związku z wcześniejszą niż planowana datą zrealizowania umów.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WSS.XII.255/A/120/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Temozolomid. 1 pozycja - 40 800 mg. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 197064 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.10.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Antybiotyki - Ampicillin, Erythromycin (2 pozycje w zadaniu). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 9254 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.10.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.25.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Płyny infuzyjne wyszczególnione w 5 pozycjach zadania. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 121834 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.10.2005. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.