eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這szczowa › Zakup i dostawa 5 sztuk lamp bakteriob鎩czych przep造wowych dla Domu Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie.Og這szenie z dnia 2020-11-21

Og這szenie nr 550233972-N-2020 z dnia 21-11-2020 r.

W這szczowa: Zakup i dostawa 5 sztuk lamp bakteriobójczych przep造wowych dla Domu Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie. OGΜSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Projekt ,,Bezpieczna Przysz這嗆" finansowany ze 鈔odków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Dzia豉nie 2.8 Rozwój us逝g spo貫cznych w 鈔odowisku lokalnym.


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

nie


Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

nie


Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Spo貫cznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29239839300000, ul. ul. Koniecpolska 20, 29-100 W這szczowa, woj. 鈍i皻okrzyskie, pa雟two Polska, tel. 413 942 038, e-mail dps@dpswloszczowa.pl, faks 413 942 039.
Adres strony internetowej (url): https://dompomocyspolecznej.bip.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Zakup i dostawa 5 sztuk lamp bakteriobójczych przep造wowych dla Domu Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie.

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zam闚ienia

Dostawy


II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych:
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

NieII.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga):
Okre郵enie wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Lampa bakteriobójcza przep造wowa na statywie i kó趾ach z licznikiem, promieniowanie UV-C o d. fali 235,7nm, zasi璕iem dzia豉nia 45-90m3/h.

II.5) G堯wny Kod CPV: 33.19.10.00 - Urz康zenia sterylizuj帷e, dezynfekcyjne i higieniczne


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT: 7276.40
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Zam闚ienie z wolnej r瘯i

III.2) Podstawa prawna
Post瘼owanie wszcz皻e zosta這 na podstawie 67ust.1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 Zamówie Publicznych, gdy ze wzgl璠u na wyj徠kow sytuacj niewynikaj帷 z przyczyn le膨cych po stronie zamawiaj帷ego, której nie móg on przewidzie, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie mo積a zachowa terminów okre郵onych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Co wi璚ej w post瘼owaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wp造n掖 瘸den wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, i nie zosta造 z這穎ne 瘸dne oferty lub wszystkie oferty zosta造 odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgl璠u na ich niezgodno嗆 z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z post瘼owania. Uzasadniaj帷 powy窺z pro軸 wskazujemy i w ramach realizacji ww umowy Dom Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie, dzia豉j帷 zgodnie z punktem 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalno軼i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego oraz Funduszu Spójno軼i na lata 2014-2020, sporz康zonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanymi dalej Wytycznymi, w celu zakupu wyposa瞠nia oraz 鈔odków ochrony indywidualnej zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówie publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z pó幡. zm.) zwan dalej ustaw, przeprowadzi dwa post瘼owania stosuj帷 procedur przetargu nieograniczonego, wyznaczaj帷 ka盥orazowo potencjalnym oferentom 7 dniowy termin na z這瞠nie oferty. Jednak瞠 w toku post瘼owa nie uda這 zakupi wszystkich niezb璠nych artykuów, pomimo i Dom Pomocy Spo貫cznej rozdzieli zamówienia na wiele zada i dopu軼i sk豉danie ofert cz窷ciowych, na niektóre zadania nie wp造n窸a 瘸dna oferta lub wp造n窸y tylko oferty podlegaj帷e odrzuceniu, albo Wykonawcy zostali wykluczeni z post瘼owania lub nie spe軟ili warunków udzia逝 w post瘼owaniu. W czasie realizacji wy瞠j wskazanych post瘼owa w Domu Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie pojawi這 si na jednym z 3 oddziaów, 22 potwierdzone przypadki zaka瞠nia w鈔ód pensjonariuszy i 12 przypadków zaka瞠 w鈔ód pracowników. Zmar造 3 osoby. Dlatego te w obawie o wzrost ilo軼i zachorowa zarówno w鈔ód pensjonariuszy jak i pracowników konieczne jest zabezpieczenie Domu Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie, poprzez zakup 鈔odków ochrony indywidualnej i przyspieszenie udzielenia zamówie potencjalnym Wykonawcom. Bior帷 pod uwag wy瞠j opisane okoliczno軼i podkre郵i jeszcze raz nale篡, i z uwagi na nag造 wzrost zachorowa mamy do czynienia z sytuacj wyj徠kow, za któr nie ponosi odpowiedzialno軼i Dom Pomocy Spo貫cznej we W這szczowie czy Powiat W這szczowski. Nag造 wzrost zachorowa w jednostce w której prawie do ko鎍a pa寮ziernika nie by這, 瘸dnych zachorowa, jednoznacznie wskazuje i konieczne jest natychmiastowe zastosowanie procedury z wolnej r瘯i.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAM紟IENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KT紑EMU ZAMAWIAJ。Y ZAMIERZA UDZIELI ZAM紟IENIA:

Firma Handlowa Anna Krupska APTEKA POD KASZTANEM, , ul. Spó責zielcza 10, 29-120, Kluczewsko, kraj/woj. Polska


 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.