eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Dostawa węgla i miału węglowego do placówek użyteczności publicznej na terenie gminy Lipno

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-09

Lipno: Dostawa węgla i miału węglowego do placówek użyteczności publicznej na terenie gminy Lipno
Numer ogłoszenia: 54756 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 526994 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipnie, ul. A. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2886202, faks 054 2886200.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla i miału węglowego do placówek użyteczności publicznej na terenie gminy Lipno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 79 ton miału węglowego, 218 ton ekogroszku i 61 ton węgla (orzech) rocznie we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Lipno. CPV 10.12.10.00 - 10.12.10.00 . Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę dostawy: a) 79 tony miału węglowego - wartość opałowa powyżej 22 MJ/kg , - zawartości popiołu do 16 %, - zawartość siarki do 1,0 %. b) 218 ton ekogroszku (granulacja: 6-25 mm) - wartość opałowa powyżej 24 MJ/kg , - zawartości popiołu 6-10 % , - zawartości siarki 0,6-1,0 %. c) 61 ton węgla orzech - wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg , - zawartości popiołu do 8 %, - zawartości siarki 0,6-1,0 %. wilgotności nie wyższej niż 10% 2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w dniach i godzinach pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca na terenie Gminy Lipno, w ilościach określonych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Składnica Artykułów Masowych Węglopasz, Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, 86-031 Żołędowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186991,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216188,49

  • Oferta z najniższą ceną: 216188,49 / Oferta z najwyższą ceną: 223039,18

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.