eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Wykonanie robót remontowych w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-09

Zawiercie: Wykonanie robót remontowych w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
Numer ogłoszenia: 54752 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 437936 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury "CENTRUM" im. Adama Mickiewicza, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 0-32 6722882, 604432138, faks 0-32 6722882.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych w Miejskim Ośrodku Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia należy przygotować zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe 45.43.21.13 - Kładzenie parkietu 45.26.25.22 - Roboty murarskie 45.43.12.00 - Kładzenie glazury 45.25.26.00 - 45.25.26.00 .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: REMONT I WMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNĘRZNEJ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD USŁUGOWO - BUDOWLANY BUD - REM TOMASZ SKIPIRZEPA, POMORSKA 39/56, 42-400 ZAWIERCIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26903,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18105,91

 • Oferta z najniższą ceną: 18105,91 / Oferta z najwyższą ceną: 33664,63

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: REMONT POMIESZCZEŃ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - USŁUGOWE BODOREM ROMAN REJEK, ZACHODNIA, 42-400 ZAWIERCIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65628,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41467,03

 • Oferta z najniższą ceną: 41467,03 / Oferta z najwyższą ceną: 47933,03

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: PODNIESIENIE BALUSTAD ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ BARIEREK

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - USŁUGOWE BUDOREM ROMAN REJEK, ZACHODNIA, 42-400 ZAWIERCIE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8794,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6198,33

 • Oferta z najniższą ceną: 6198,33 / Oferta z najwyższą ceną: 22939,62

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: REMONT PARKIETU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA BUDOWLANA EKO - STYL DARIUSZ KRYSTIANOWICZ, GÓRY CHEŁMSKIEJ 8/8, 44-100 GLIWICE, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53628,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49096,80

 • Oferta z najniższą ceną: 33757,72 / Oferta z najwyższą ceną: 60530,56

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.