eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 33 799 175,00 EUR.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2005-10-14

POZYCJA 54240

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Łódź: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., do kontaktów: Jarosława Szczepaniak, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, tel. 042 6778417, fax 042 6778453, e-mail: jszczepaniak@zwik.lodz.pl, www.zwik.lodz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 2) Miejsce wykonywania: Zgierz, ul. A. Struga 45. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.11.30.00 - Usługi oczyszczania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 90.47.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010. 3.3) Kategoria usług: 16 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: 33 799 175,00 EUR. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: FZP IX-227-15/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 06.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.11.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94010. 2) Rodzaj i zakres: Oczyszczanie ścieków komunalnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 136432000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2008. CZĘŚĆ Nr: 2 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.11.30.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 94010. 2) Rodzaj i zakres: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 346500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2008.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.