eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 9 - DostawaOgłoszenie z dnia 2006-03-30

POZYCJA 16479

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Bytom: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt, do kontaktów: Bogusław Wydro , Jan Wilkus, Pl. Tadeusza Kościuszki, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3967146, 3967143, 3967157, fax 032 3967156, e-mail: jrp@bpk.pl, www.bpk.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 9 - Dostawa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej w Bytomiu . 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.11.30.00 - Usługi oczyszczania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 90.47.00.00 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: W ramach niniejszego zadania przewidziano następujące działania : - dokumentacja projektowa dla budowy urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej w Bytomiu, - dostawa z montażem urządzeń podczyszczających Każda z podczyszczalni wód deszczowych zbudowana będzie z : osadnika szlamowego, studni przelewowej o wirowym ruchu wód deszczowych, seperatora koalescencyjnego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 04.08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 6/2006 (2004/PL/16/C/PE/004).

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności dla projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom 2004/PL/16/C/PE/004 - decyzja C (2004) 5366. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.