eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowy program ubezpieczenia mienia i działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w 2006 r.Ogłoszenie z dnia 2005-10-11

POZYCJA 53239

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., do kontaktów: Renata Krzyżanowska, ul. Siedmiogrodzka, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 836-38-05, fax 022 877-23-86, e-mail: zampubl@tw.pol.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Dział Zamówień Publicznych TW Sp. z o.o., Marzena Sawicka, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 836-38-05, fax 022 877-23-87, e-mail: zampubl@tw.pol.pl, http://tramwaje-warszawskie.pol.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy program ubezpieczenia mienia i działalności Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w 2006 r. 2) Miejsce wykonywania: Warszawa. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.33.41.00 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.41.10 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Oryginalny kod CPV: 66.33.11.00 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.21.00 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Oryginalny kod CPV: 66.33.61.00 - Usługi ubezpieczenia od ognia Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.51.00 - Usługi ubezpieczenia od ognia Oryginalny kod CPV: 66.33.62.00 - Usługi ubezpieczenia własności Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.52.00 - Usługi ubezpieczenia własności Oryginalny kod CPV: 66.33.63.00 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.53.00 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 06 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Usługi ubezpieczenia: OC posiadaczy i AC - pojazdów szynowych i mechanicznych; od następstw nieszczęśliwych wypadków; od ognia i innych zdarzeń losowych; mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; sprzętu elektronicznego; gotówki i pozostałych wartości pieniężnych w kasie i transporcie; OC ogólnej kontraktowe i deliktowe. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 10.10.2005. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: NZ/221/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.10.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.41.00, 66.33.11.00, 66.33.61.00, 66.33.62.00, 66.33.63.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi ubezpieczenia: OC posiadaczy i AC - pojazdów szynowych i mechanicznych; od następstw nieszczęśliwych wypadków; od ognia i innych zdarzeń losowych; mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; sprzętu elektronicznego; gotówki; OC ogólnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.10.2005; realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.