eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-13

Sucha Beskidzka: Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
Numer ogłoszenia: 519198 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222793 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Adama Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 8742047, faks 033 8742047.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią dostawy produktów spożywczych wg wykazu określonego w niniejszej SIWZ na potrzeby Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego - ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie obowiązany dostarczać Zamawiającemu produkty spełniające właściwe przepisy prawa i normy, w szczególności posiadające właściwą datę przydatności do spożycia. Wykonawca winien również zapewnić właściwe warunki transportu artykułów spożywczych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niniejszym postępowaniu obejmujących: 1, 2 ,3,4,5,6,7,8,9,10 lub 11 pakietów wg poniższych wykazów. Oferta nie może obejmować wybranych produktów. Warunki organizacyjne realizacji przedmiotu zamówienia: 1. realizacja zamówienia będzie się odbywać poprzez jednostkowe dostawy (zamówienia) obejmujące produkty i ich ilości wskazane przez Zamawiającego wg aktualnych potrzeb, 2. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zamówieniach jednostkowych (podając asortyment, ilości, datę dostawy) na min. 2 dni przed planowana dostawą, 3. do każdej jednostkowej dostawy (zamówienia) Wykonawca dołączy dokument zawierający: nazwę towaru, datę ważności (produkt musi być oznakowany datą minimalnej trwałości, datą produkcji oraz terminem przydatności do spożycia) - nie dotyczy warzyw i owoców, ilość i cenę oraz fakturę VAT (rachunek). Termin wykonania zamówienia Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00 - Drób 15.13.11.30 - Wędliny 03.14.25.00 - Jaja 15.50.00.00 - Produkty mleczarskie 15.81.10.00 - Pieczywo 15.83.10.00 - Cukier 15.85.11.00 - Makaron niegotowany 15.61.33.00 - Produkty zbożowe 15.87.00.00 - Przyprawy i przyprawy korzenne 15.87.24.00 - Sól 15.33.14.00 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane 15.86.30.00 - Herbata 15.32.00.00 - Soki owocowe i warzywne 15.98.10.00 - Wody mineralne 15.89.72.00 - Produkty puszkowane 03.22.00.00 - Warzywa, owoce i orzechy 15.82.00.00 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości 15.84.23.00 - Wyroby cukiernicze 15.85.10.00 - Produkty mączne 15.89.60.00 - Produkty głęboko mrożone .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica sp. jawna. J.M.E.K. Wróbel 43-300 Bielsko-Biała ul Staraconki 20, 43-300 Bielsko-Biała ul Straconki 20, 34-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9593,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9755,40

 • Oferta z najniższą ceną: 9755,40 / Oferta z najwyższą ceną: 9755,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Sużyw sp. z o.o, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4116,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Rokitnianka z/s w Szczekocinach Oddział Wadowice, 34-100 Wadowice ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24675,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26696,20

 • Oferta z najniższą ceną: 26696,20 / Oferta z najwyższą ceną: 30815,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia Sp.C. Wągiel S.Z., 34-200 Sucha Beskidzka ul Role 1, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17531,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17393,50

 • Oferta z najniższą ceną: 17393,50 / Oferta z najwyższą ceną: 17393,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Cytrus Danuta Czarnecka, Jan Czarnecki sp.jawna Firma Handlowo-Usługowa Danuta Czarnecka, 34-200 Sucha Beskidzka ul Zamkowa 32, 34-200 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21531,64

 • Oferta z najniższą ceną: 20854,58 / Oferta z najwyższą ceną: 22061,66

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Pakiet nr 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Contimax-Trade sp. z o.o 30-728 Kraków ul. Na Zakolu Wisły 2 Oddział w Bochni ul. Karosek 37, 30-728 Kraków ul Na Zakolu Wisły 2, 30-728 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2921,90

 • Oferta z najniższą ceną: 2921,90 / Oferta z najwyższą ceną: 3181,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet nr 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Cytrus Danuta Czarnecka, Jan Czarnecki sp. jawna Firma Handlowo-Usługowa Danuta Czarnecka, 34-200 Sucha Beskidzka ul Zamkowa 32, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29153,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32153,30

 • Oferta z najniższą ceną: 32153,30 / Oferta z najwyższą ceną: 34998,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Pakiet nr 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Sużyw sp. z o.o, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8116,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9645,30

 • Oferta z najniższą ceną: 9645,30 / Oferta z najwyższą ceną: 10505,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Pakiet nr 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Gallod Hurt Bronisław Kłósek, 32-733 Trzciana Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3079,60

 • Oferta z najniższą ceną: 3079,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3503,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Pakiet nr 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Gallod Hurt Bronisław Kłósek, 32-733 Trzciana Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6049,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6049,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8734,40

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.