eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Wykonanie rozbiórek budynków wraz z rewitalizacją przestrzeni po ich wyburzeniu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-13

Chorzów: Wykonanie rozbiórek budynków wraz z rewitalizacją przestrzeni po ich wyburzeniu.
Numer ogłoszenia: 518444 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456630 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "PGM", ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 757 15 00, faks 032 241 52 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie rozbiórek budynków wraz z rewitalizacją przestrzeni po ich wyburzeniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek budynków wraz z rewitalizacją przestrzeni po ich wyburzeniu: Zadanie 1 - ul. A. Krajowej 127 Zadanie 2 - ul. Wolności 90 Zadanie 3 - ul. E. Plater 4, ul. Polna 4, ul. Polna 8, ul. Dombka 10-16, ul. Wandy 41 Zadanie 4 - ul. Bogedaina 18, ul. Cmentarna 3, ul. Lwowska 21 Zadanie 5 - ul. Hajducka 98, ul. A. Krajowej 41-41a, ul. Z. Czarnego 8-8a, ul. Wieniawskiego 16b, ul. Hutnicza 16. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja zdjęciowa, mapki oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - będące załącznikami do SIWZ. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonania robót zawiera dokumentacja techniczna. Nie dopuszcza się uwzględniania upustów. Użyte w załącznikach do SIWZ nazwy handlowe produktów oraz systemów należy traktować jako przykładowe - Wykonawcy mogą stosować produkty oraz systemy równoważne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.13 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ul. A. Krajowej 127

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108855,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ul. Wolności 90

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53384,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 632835,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: ul. E. Plater 4, ul. Polna 4, ul. Polna 8, ul. Dombka 10-16, ul. Wandy 41

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12140,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8580,80

 • Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: ul. Bogedaina 18, ul. Cmentarna 3, ul. Lwowska 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9797,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6924,29

 • Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29989,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: ul. Hajducka 98, ul. A. Krajowej 41-41a, ul. Z. Czarnego 8-8a, ul. Wieniawskiego 16b, ul. Hutnicza 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30517,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20910,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20910,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60000,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.