eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-10-15

Ogłoszenie nr 510436185-N-2021 z dnia 2021-10-15 r.
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim:

Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 759740-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, krajowy numer identyfikacyjny 31173400000000, ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 422 111 210
faks: 042 2111210 w. 60
e-mail: dpsk@pactor.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/37/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Oznaczenie według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15.10.00.00-9.
Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:
Zakres I: 1.DRÓB- Udo z kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszki kurczaka obejmującej kości-udową, piszczelową i strzałkową, łącznie z otaczającymi je mięśniami; w pierwszym gatunku, nie mrożona, dostarczona luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524-1500 kg; 2. DRÓB - Kurczak –chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: tuszka z kurczaka, patroszona, bez podrobów z szyją, nie mrożony, dostarczony luzem w pojemnikach; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86520:1998-700 kg; 3. DRÓB - Filet z piersi kurczaka – chłodzone, zalodowane, wyrób spełniający następujące parametry: element tuszka z kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy i/lub głęboki bez przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86524:1994- 600 kg; 4. WOŁOWINA- Antrykot b/k – chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wołowe; elementy świeże, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-88/A82003 – 30 kg; 5. WIEPRZOWINA - szynka wieprzowa z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002- 270 kg; 6. WIEPRZOWINA – łopatka bez skóry z/k- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 400 kg; 7. WIEPRZOWINA – schab wieprzowy z/k – schłodzone, wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 200 kg; 8. WIEPRZOWINA – karczek wieprzowy z/k- schłodzone, wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 160 kg; 9.WIEPRZOWINA - żeberka paski- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: mięso wieprzowe, elementy świeże; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82002 – 120 kg; 10. WIEPRZOWINA – wątroba wieprzowa- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba uzyskana z tuszy wieprzowej składająca się z płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-86/A-82004 – 30 kg; 11. DRÓB – wątroba indycza- chłodzone wyrób spełniający następujące parametry: wątroba z indyka uzyskana podczas patroszenia tuszki indyczej w postaci podwójnych lub pojedynczych płatów i pozbawiona części niejadalnych, usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby, nie poddana procesowi mrożenia; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-86523 – 60 kg.
Zakres II: 1. KIEŁBASA KRAKOWSKA PREMIUM- wyrób spełniający następujące parametry: wędlina wędzona parzona, grubo rozdrobniona, w osłonce; konsystencja ścisła, plastry grubości 1,5-2 mm nie mogą się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 350 kg; 2. SZYNKA WIEPRZOWA GOTOWANA – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 315 kg; 3. SZYNKA WIEPRZOWA PIECZONA - wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, produkt soczysty, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 - 30 kg; 4. BEKON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 –260 kg; 5. BALERON – wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty bez wyraźnego wycieku, dopuszczalne naturalne przetłuszczenie śródmięśniowe, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 70 kg; 6. KIEŁBASA BIAŁA – kiełbasa z mięsa wieprzowo-wołowego, średnio rozdrobniona, niewędzona, z dodatkiem przypraw naturalnych, o tradycyjnym smaku z wyraźnie wyczuwalnym czosnkiem i majerankiem, w osłonce naturalnej; o gramaturze jednostkowej około 100g, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007; - 220 kg; 7. KIEŁBASA ZWYCZAJNA – wyrób spełniający następujące parametry: wyrób wieprzowo – wołowy, wędzony, parzony, średnio rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 50% mięsa wieprzowego peklowanego kl. II, 35% mięsa wołowego kl. II , 5% tłuszczu wieprzowego w tym dopuszczane podgardle i emulsja ze skórek, 10% surowców uzupełniających, przyprawy; batony w jelitach wieprzowych cienkich o długości do 35 cm do 40 cm, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej do ciemnobrązowej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 425 kg; 8. KIEŁBASA PODWAWELSKA - wyrób spełniający następujące parametry: kiełbasa z mięsa wieprzowego, średnio rozdrobniona, peklowana, parzona oraz wędzona, w osłonce naturalnej; Wygląd ogólny: kiełbasa w osłonce naturalnej wieprzowej o średnicy 30- 32mm, odkręcona w odcinki o długości ok. 30 cm, wędzona, parzona, powierzchnia czysta, sucha , lekko równomiernie pomarszczona, konsystencja i struktura: struktura średnio rozdrobniona (8-5 mm), konsystencja dość ścisła. Barwa powierzchni –jasnobrązowa z odcieniem złocistym przekroju. Barwa mięsa jasnoróżowa, tłuszczu biało-kremowa. Smak i zapach: charakterystyczny dla kiełbasy podwawelskiej z nutą czosnkową, wędzonej, parzonej; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 60 kg;
9. PARÓWKI DELIKATESOWE – wyrób wieprzowo- wołowy, parzony, drobno rozdrobniony, w skład którego wchodzi: 20%miesa wieprzowego peklowanego kl. II, 10% mięsa wieprzowego peklowanego kl. III, 40% mięsa wołowego peklowanego kl. III, 30% podgardla skórkowego, przyprawy, batony w osłonkach sztucznych lub naturalnych w odcinkach od 12 do 14 cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej do jasnobrązowej z odcieniem złocistym, osłonka ściśle przylegająca, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 185 kg; 10. PARÓWKI DROBIOWE - wyprodukowane z mięsa drobiowego z dodatkiem wołowiny ( min. zawartość mięsa łącznie 80%) i tłuszczu wieprzowego, drobno rozdrobnionych, poddane parzeniu i wędzeniu; nie dopuszcza się w składzie użycia mom ( mięsa oddzielonego mechanicznie); produkt w osłonce naturalnej lub sztucznej, w równych odcinkach 14-16cm, pozostawione w zwojach, powierzchnia czysta, sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu; barwa powierzchni różowa do jasnobrązowej, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 385 kg; 11. SZYNKA BIAŁA – kiełbasa wieprzowa, grubo rozdrobniona, chuda, parzona konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 50 kg; 12. KIEŁBASA SZYNKOWA PREMIUM– kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona, chuda, wyrób w osłonce białkowej, parzony, baton o długości ok 28cm, o powierzchni jasnobrązowej, w przekroju barwa jasnoróżowa, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 280 kg; 13. POLĘWICA SOPOCKA- wyrób spełniający następujące parametry: wędzonka wieprzowa, wędzona oraz parzona, nie substytut, wyrób soczysty, chudy, bez wyraźnego wycieku, niedopuszczalne złogi tłuszczu, barwa produktu złocista; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 265 kg; 14. MIELONKA TYROLSKA - parzona, w osłonce poliamidowej, wyprodukowana z mięsa średnio rozdrobnionego, wieprzowego, peklowanego, parzona; nadziewana w osłonkę sztuczną o średnicy 9,5cm formowany w kształt bloku o długości bloku 25-30cm; powierzchnia sucha, gładka, czysta, folia ściśle przylegająca do mięsa. Na przekroju widoczne duże kawałki mięsa, konsystencja soczysta, krucha, plasterki 2mm nie powinny się rozpadać; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150kg; 15. POLĘDWICA DROBIOWA – wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych(kurczak lub indyk) grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150kg; 16. POLĘDWICA Z INDYKA -wyprodukowana z peklowanych lub nie peklowanych surowców drobiowych( indyk) grubo rozdrobnionych, z dodatkiem przypraw, wędzona poddana obróbce cieplnej, blok lub gruba wędlina; , konsystencja ścisła, plastry 1,5 mm nie mogą się rozpadać, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 100 kg; 17. BALERON Z INDYKA - wyrób parzony z filetów z piersi i mięsa indyka . wyrób w kształcie batonu lub grubej wędliny; konsystencja ścisła, produkt bez widocznego tłuszczu wewnętrznego i ścięgien; smak łagodny, delikatnie słony z wyczuwalnymi przyprawami, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 150 kg; 18. OGONÓWKA WĘDZONA GOTOWANA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, parzony, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 270 kg;
19. OGONÓWKA WĘDZONA PIECZONA - wędzonka wieprzowa z mięśnia szynki (dolna zrazowa), produkt peklowany, wędzony, pieczona, receptura oparta o naturalne przyprawy; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 30 kg; 20. SZYNKA KONSERWOWA – wyrób spełniający następujące parametry; produkt blokowy grubo rozdrobniony z wyselekcjonowanego mięsa wieprzowego, surowców uzupełniających, przypraw i substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z recepturą i procesem technologicznym dla szynki konserwowej, produkt o charakterystycznym smaku konserwy, grube batony w osłonce poliamidowej, w kształcie foremnego bloku, konsystencja ścisła, plaster grubości 1,5 mm nie może się rozpadać, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 380 kg; 21. SCHAB PIECZONY – wyrób spełniający następujące parametry: skład mięso wieprzowe schab 95-100% bez słoniny mocno wędzony i pieczony bez kości, wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 250 kg.
Zakres III: 1. KASZANKA – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa, wieprzowa, krwista, parzona, w osłonkach naturalnych z dodatkiem kaszy jęczmiennej, przypraw i cebuli, na przekroju widoczne kawałki podrobów; skład surowcowy: mięso i maski z głów wieprzowych nie solone – 20%, podgardle nie peklowane – 20%, wątroba wieprzowa nie solona – 5%, płuca wieprzowe lub cielęce nie solone- 10%, skórki wieprzowe nie solone – 5%, krew nie solona – 20%, kasz – 20%, przyprawy; powierzchnia batonu barwy ciemno – brunatnej, kasza szara z odcieniem brunatnym, dopuszcza się nieznaczne wycieki tłuszczu pod osłonką, gramatura jednostkowa ok. 100 g.; wymogi dla tego określa polska norma: PN-A-82007 – 120 kg;
2. PASZTET WIEPRZOWY – wyrób spełniający następujące parametry; wyrób garmażeryjny zapiekany z mięsa wieprzowego i podrobów , wykonany według receptury zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, wymogi dla tego produktu określa polska norma : PN-A-86528:1996 –115kg; 3. PASZTET Z ŻURAWINĄ - wyrób spełnia następujące parametry: wyrób podrobowy wyprodukowany z mięsa i podrobów wieprzowych, z dodatkiem suszonej żurawiny, zapiekany – 40 kg; 4. PASZTETOWA KREMOWA - wyrób spełniający następujące parametry: wieprzowy wyrób podrobowy, homogenizowany, barwa szaro-kremowa, wyprodukowana według normy zakładowej w oparciu o naturalne przyprawy, produkt parzony uformowany w kształcie wianka w osłonce barierowej – 50 kg; 5. SALCESON BIAŁY – wyrób spełniający następujące parametry: wędlina podrobowa wieprzowo – wołowa, poddana procesowi parzenia, wyrób w osłonce sztucznej – worek w kształcie żołądka wieprzowego, barwa worka jasnożółta z nadrukiem; skład surowcowy: głowy wieprzowe – 75% mięso z głów wieprzowych- 13%, skórki wieprzowe nie solone – 12%, przyprawy; wygląd na przekroju: barwa na przekroju szaroróżowa właściwa dla użytych składników mięsno – tłuszczowych, niedopuszczalna barwa szarozielona lub inna nietypowa; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 50 kg;
6. SALCESON CZARNY OZOROWY - wyrób spełniający następujące parametry: salceson krwisty z podrobów wieprzowych, parzony, z udziałem przypraw, w osłonce naturalnej- kątnicy wieprzowej, na przekroju widoczna kostka ozorów, smak charakterystyczny goździkowy, konsystencja miękka, plastyczna; wymogi dla tego produktu określa polska norma: PN-A-82007 – 30 kg.
Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów mięsnych podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku długoletniego stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały użyte. Normom tym są przypisane różniące poszczególne wyroby, walory smakowe i jakościowe, przy jednoczesnym obowiązku zastosowania Polskich Norm w zakresie cech zewnętrznych, cech na przekroju, smaku i zapachu, cech charakterystycznych oraz wymagań chemicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 15.10.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 109850.71 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski
Email wykonawcy: biuro@zpm-nowakowski.pl
Adres pocztowy: Dąbrowa 6
Kod pocztowy: 26-332
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 115343.25

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 115343.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 123721.55
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.