eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym Gminy Murowana Goślina.Ogłoszenie z dnia 2005-09-20

POZYCJA 49114

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Murowana Goślina: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Murowana Goślina, do kontaktów: Ewa Wtorkowska, tel.: (061) 8113 085, ul. Poznańska, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8122055, 8122363, 8122375, fax 061 8122140, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym Gminy Murowana Goślina. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości Kod CPV wg słownika 2008: 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości Oryginalny kod CPV: 90.21.00.00 - Usługi sprzątania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.10.00 - Usługi sprzątania ulic Oryginalny kod CPV: 90.21.20.00 - Usługi odśnieżania Kod CPV wg słownika 2008: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym Gminy Murowana Goślina będącym: a)własnościa Gminy Murowana Goślina, b)we współwłasności Gminy, c) w zarządzie Gminy; o ogólnej powierzchni użytkowej 10.440 m2 oraz realizacja inwestycji budowlanych w tym zasobie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.09.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.341-31/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 13.09.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.