eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Inżynier Kontraktu "w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pt. "Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu".Ogłoszenie z dnia 2006-01-26

POZYCJA 4902

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Sieradz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Sieradz, do kontaktów: Beata Kopka, Katarzyna Pełka, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043 8266165, fax 043 8223005, e-mail: um@umsieradz.pl, beata@umsieradz.pl, www.umsieradz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Beata Kopka, Katarzyna Pełka, ul. Jana Pawła II 182 A, 98-200 Sieradz, tel. 043 8271585 w 60, fax 043 8225865, e-mail: beata@umsieradz.pl, www.umsieradz.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu "w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności pt. "Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu". 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.26.40.00 - Usługi zarządzania budową Kod CPV wg słownika 2008: 71.54.00.00 - Usługi zarządzania budową Oryginalny kod CPV: 72.22.40.00 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Kod CPV wg słownika 2008: 72.22.40.00 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Oryginalny kod CPV: 72.51.00.00 - Usługi zarządzania wspierane komputerowo Kod CPV wg słownika 2008: 72.51.00.00 - Usługi zarządzania wspierane komputerowo Oryginalny kod CPV: 74.00.00.00 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Oryginalny kod CPV: 74.14.16.00 - Usługi public relations Kod CPV wg słownika 2008: 79.41.60.00 - Usługi public relations Oryginalny kod CPV: 74.20.00.00 - Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne Kod CPV wg słownika 2008: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Oryginalny kod CPV: 74.23.00.00 - Usługi inżynieryjne Kod CPV wg słownika 2008: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne Oryginalny kod CPV: 74.23.10.00 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.00.00 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Oryginalny kod CPV: 74.23.15.40 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.31.54.00 - Usługi inspekcji budowlanej Oryginalny kod CPV: 74.23.24.00 - Usługi mierzenia ilości Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.40.00 - Usługi mierzenia ilości Oryginalny kod CPV: 74.26.20.00 - Usługi nadzoru budowlanego Kod CPV wg słownika 2008: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 12 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Pełnienie przez wykonawcę funkcji Inżyniera realizacji projektu zgłoszonego do Funduszu Spójności pt. "Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu" w zakresie 5 kontraktów na roboty budowlane: Kontrakt nr 1: Modernizacja SUW i wodociągu wody surowej Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i podczyszczalni wód deszczowych dla lewobrzeżnej części Miasta Sieradz Kontrakt nr 3 : Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla prawobrzeżnej części Miasta Sieradz Kontrakt nr 4 : Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla niektórych wsi lewobrzeżnej części Gminy Sieradz Kontrakt nr 5 : Budowa kanalizacji sanitarnej, pompowni dla niektórych wsi prawobrzeżnej części Gminy Sieradz Wartość zamówienia powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt pt. "Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu" został zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności i zarejestrowany w Komisji Europejskiej w dniu 11.08.2004r. pod numerem 2004/PL/16/C/PE/018. 3) Data wysłania ogłoszenia: 18.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.