eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › modernizacja oczyszczalni ścieków Racibórz.Ogłoszenie z dnia 2005-09-09

POZYCJA 46972

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Racibórz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Racibórz, do kontaktów: Tatiana Olbrot-Labocha, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz, tel. +48 32 7550656, fax 032 4154921, e-mail: piu@um.raciborz.pl, www.raciborz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja oczyszczalni ścieków Racibórz. 2) Miejsce wykonywania: Oczyszczalnia Ścieków, Racibórz, ul. Wodna 19. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.25.21.00 - Zakłady oczyszczania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.21.00 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków Oryginalny kod CPV: 45.25.22.00 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.22.00 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków Oryginalny kod CPV: 45.25.21.21 - Instalacje osadu Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.21.21 - Instalacje osadu Oryginalny kod CPV: 45.25.21.40 - Zakłady odwadniania osadów Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.21.40 - Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów Oryginalny kod CPV: 45.25.99.00 - Modernizacja zakładów Kod CPV wg słownika 2008: 45.25.99.00 - Modernizacja zakładów 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 000 m sześc./d., zakres robót obejmuje: 1. Obiekty do modernizacji: pompownia i budynek krat, piaskownik, komory mieszania, osadniki wstępne, komory osadu czynnego, osadniki wtórne, stacja dmuchaw, pompownia osadu recyrkulacyjnego, zagęszczacze grawitacyjne wstępne, WKF-modernizacja istniejącej komory oraz budowa drugiej, budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadów, budowa instalacji do przetwarzania biogazu w energię elektryczną, dostawa prasy do odwadniania osadu wraz z kompletną instalacją do przetwarzania biogazu w energię elektryczną, dostawa prasy do odwadniania osadu wraz z kompletną instalacją do wapnowania osadów, rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i kontroli pracą oczyszczalni ścieków. 2. Budowa stacji suszenia osadów wraz z kompletną instalacją do suszenia osadów, przyłączami, systemem zasilania, sterowania i kontroli. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 0 a 0. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 31.03.2008. 8) Główne warunki finansowania i płatności: Finansowanie ze środków Funduszu Spójności oraz środków własnych zamawiającego. 9) Inne informacje: Szacunkowy koszt robót budowlanych bez VAT: 23 360 000 PLN.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności. Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/016. 3) Data wysłania ogłoszenia: 01.09.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.