eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziałów ZUS w Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Zielonej Górze

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-27

Gorzów Wielkopolski: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziałów ZUS w Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 419570 - 2014; data zamieszczenia: 27.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394362 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7395400, 7395274, faks 95 7395454.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziałów ZUS w Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Zielonej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do magazynu Oddziałów ZUS podległych Centrum Serwisu Informatycznego - Region IX w: Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Zielonej Górze, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I - Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. Część II - Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Szczecinie. Część III - Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Zielonej Górze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.43.00 - Bębny do maszyn biurowych 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek 30.23.70.00 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLACKLINE Paweł Pinkowski, Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23907,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20992,08

 • Oferta z najniższą ceną: 20992,08 / Oferta z najwyższą ceną: 26875,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Szczecinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLACKLINE Paweł Pinkowski, Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26259,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20611,40

 • Oferta z najniższą ceną: 20611,40 / Oferta z najwyższą ceną: 25202,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału ZUS w Zielonej Górze.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLACKLINE Paweł Pinkowski, Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21536,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15910,96

 • Oferta z najniższą ceną: 15910,96 / Oferta z najwyższą ceną: 24772,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.