eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Roboty modernizacyjne - pokrycie dachu dachówką, wymiana stolarki, naprawa elewacji w budynku mieszkalnym Bytom, ul. Czajkowskiego 17

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-11

Bytom: Roboty modernizacyjne - pokrycie dachu dachówką, wymiana stolarki, naprawa elewacji w budynku mieszkalnym Bytom, ul. Czajkowskiego 17
Numer ogłoszenia: 406628 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 362694 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bytomskie Mieszkania, ul. Zielna 25B, 41-907 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 413 00 30, faks 32 430 00 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty modernizacyjne - pokrycie dachu dachówką, wymiana stolarki, naprawa elewacji w budynku mieszkalnym Bytom, ul. Czajkowskiego 17.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: wykonanie robót budowlanych dekarsko - . blacharskich, murarsko-tynkarskich, ciesielskich, stolarskich i pochodnych polegających na rozbiórce pokrycia dachowego z blachy, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę i naprawę elementów więźby dachowej wraz z jej impregnacją, przemurowanie kominów, wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, wykonanie izolacji cieplnej dachu, wykonanie i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę i naprawę stolarki okiennej na klatce schodowej i strychu, wymianę drzwi wejściowych do budynku, naprawę elewacji budynku. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.1. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca Załącznik nr 1.2. do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106096,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98241,87

  • Oferta z najniższą ceną: 98241,87 / Oferta z najwyższą ceną: 115874,28

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.