eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014/2015 - 2 postępowanie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-10

Wrocław: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014/2015 - 2 postępowanie
Numer ogłoszenia: 405812 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 377326 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 83, al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 325 12 26, faks 71 325 12 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY 2014/2015 - 2 postępowanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg, w ilości 40 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu z transportem na sezon grzewczy 2014/2015. 2. Dostarczany olej opałowy lekki powinien posiadać parametry techniczne dopuszczające produkt do obrotu, o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2011 lub równoważna opisywanej. 3. Parametry: 1) wartość opałowa nie niższa niż 42,6MJ/kg 2) gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, 3) temperatura zapłonu, nie niższa niż 56oC, 4) lepkość kinetyczna w temperaturze 20 oC, nie większa niż 6,00 mm2/s, 5) skład frakcyjny: - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V, -1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg, w ilości 40 000 litrów do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 83 we Wrocławiu z transportem na sezon grzewczy 2014/2015. 2. Dostarczany olej opałowy lekki powinien posiadać parametry techniczne dopuszczające produkt do obrotu, o parametrach zgodnych z PN-C-96024:2011 lub równoważna opisywanej. 3. Parametry: 1) wartość opałowa nie niższa niż 42,6MJ/kg 2) gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, 3) temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC, 4) lepkość kinetyczna w temperaturze 20 oC, nie większa niż 6,00 mm2/s, 5) skład frakcyjny: - do 250 oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V, -..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00 - Olej opałowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158928,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 125600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127600,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.