eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 2

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-12-02

Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 2
Numer ogłoszenia: 395834 - 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210013 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 4221858, faks 12 4261205.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych form doskonalenia dla wskazanych grup uczestników, w ramach realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 2 obejmująca następujące rodzaje form doskonalenia: a) wykłady i panele dyskusyjne dla nieograniczonej grupy uczestników - w ilości 73 godzin dydaktycznych, b) warsztaty dla grup do 20 uczestników - w ilości 184 godzin dydaktycznych, c) konsultacje indywidualne/coaching - w ilości 60 godzin dydaktycznych d) konsultacje grupowe dla grup do 20 uczestników - w ilości 61 godzin dydaktycznych, Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonych form doskonalenia do opracowania kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników każdej formy doskonalenia. Wykonawca zobowiązuje się do opracowywania szczegółowych programów szkoleniowych dla każdej z form doskonalenia. Odbiorcami poszczególnych form doskonalenia są wskazane przez Zamawiającego grupy uczestników - członkowie grona pedagogicznego 9 placówek oświatowych wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ.Poszczególne formy doskonalenia realizowane są w siedzibach szkół wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marcin Mołoń oraz Tomasz Kobylański prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF, ul. Zygmuntowska 12/5, 35-025 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38763,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 32886,00

  • Oferta z najniższą ceną: 26460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49140,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.