eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego - etap II.Ogłoszenie z dnia 2005-08-04

POZYCJA 39252

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Poznań: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do kontaktów: Arkadiusz Błochowiak, Al. Niepodległości, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8551581 w. 284, fax 061 8557599, e-mail: kancelaria@wielkopolska.mw.gov.pl, www.wielkopolska.mw.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Marszałkowskie Województwa Wielkopolskiego Departament Ekologii i Infrastruktury, Arkadiusz Błochowiak, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań, woj. Wielkopolskie, tel. 061 6558 361, fax 061 6558 360, e-mail: ablochowiak@wielkopolska.mw.gov.pl, www.wielkopolska.mw.gov.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie Województwa Wielkopolskiego - etap II. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego Kod CPV wg słownika 2008: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Oryginalny kod CPV: 90.12.12.00 - Usługi transportu odpadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów Oryginalny kod CPV: 90.12.13.30 - Usługi spalania odpadów Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.33.00 - Usługi spalania odpadów Oryginalny kod CPV: 90.12.21.21 - Usuwanie skażonej gleby Kod CPV wg słownika 2008: 90.52.21.00 - Usuwanie skażonej gleby Oryginalny kod CPV: 90.12.21.22 - Wywożenie skażonej gleby Kod CPV wg słownika 2008: 90.52.22.00 - Wywożenie skażonej gleby 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 90 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: zaprojektowanie i wykonanie sieci monitaringu osłonowego, likwidacja odpadów zdeponowanych w 13 mogilnikach, rekultywacja terenu po zlikwidowanych 13 mogilnikach, opracowanie dokumantacji powykonawczej, wartość be podatku VAT około 21,6 mln. zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 28.07.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.