eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWOZY

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-11

Wieliczka: USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWOZY
Numer ogłoszenia: 369546 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147891 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 250 14 75, faks 12 250 14 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWOZY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (część 1) oraz Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich (część 2, 4) na trasach i w terminach określonych w zał. nr 7 do Części I SIWZ. Przewóz dzieci odbywać się będzie w dni powszednie: poniedziałek - piątek w terminach i godzinach ustalanych z Koordynatorem Szkolnym w drodze telefonicznej, emailowej lub osobiście (z wyprzedzeniem 3-dniowym). Ilość przewożonych uczniów będzie zróżnicowana w zależności od rodzajów zajęć i wyników rekrutacji. Jednorazowo na danej trasie może być przewożonych od kilku do ok. 45 uczniów. a) Gimnazjum w Koźmicach Wielkich - CZĘŚĆ I W miesiącach wrzesień - grudzień 2013 uczniowie będą odwiezieni z zajęć ok. 30 razy. W miesiącach luty- czerwiec 2014 r uczniowie będą odwiezieni z zajęć ok. 40 razy. b) Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - CZĘŚĆ II W miesiącach wrzesień - grudzień 2013 uczniowie będą odwiezieni z zajęć ok. 30 razy. W miesiącach luty- czerwiec 2014 uczniowie będą odwiezieni z zajęć ok. 40 razy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Klucz do przyszłości (POKL.09.01.02-12-039/12), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Koźmice Wlk.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Przewozowa FB Stanisław Bodzioch, Dziekanowice 49, 32-410 Dobczyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22814,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12500,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Węgrzce Wlk.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Przewóz Osób Autobusem Artur Książek, Czarnochowice 19, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12500,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.