eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kielce w sezonach zimowych 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008.Ogłoszenie z dnia 2005-07-25

POZYCJA 36737

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Kielce: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, do kontaktów: Beata Celowska, ul. Prendowskiej, 25-384 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3621569 (70) wew. 102,142, fax 041 3621680, e-mail: zampub@mzd.kielce.pl, www.mzd.kielce.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kielce w sezonach zimowych 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00, 90.21.30.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kielce w sezonach zimowych 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 obejmuje: utrzymywanie stanu gotowości, prowadzenie akcji patrolowo-interwencyjnej i akcji czynnej zimowego utrzymania, jednorazowe odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi ulic zlecanych indywidualnie, załadunek i wywóz śniegu, skucie lodu z wywozem oraz likwidacje śliskości spowodowanej wylewkami wody. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Zamówienie należy zrealizować w terminie od 25 października do 15 kwietnia roku następnego każdego z sezonów zimowych 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie ulic i opasek chodnikowych na terenie miasta Kielce w latach 2006, 2007 i 2008. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.00.00, 90.21.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Oczyszczanie ulic i opasek chodnikowych na terenie miasta Kielce w latach 2006, 2007 i 2008 obejmuje: letnie zamiatanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i opasek chodnikowych, jednorazowe polewanie ulic wodą, oczyszczanie ulic z namułu oraz jednorazowe uprzątnięcie ulic po kloizjach drogowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczanie chodników, alejek i schodów oraz usuwanie odpadów komunalnych z pasów drogowych na terenie miasta Kielce w latach 2006, 2007 i 2008. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.21.00.00 - Usługi sprzątania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.10.00 - Usługi sprzątania ulic Oryginalny kod CPV: 90.21.10.00 - Usługi zamiatania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.20.00 - Usługi zamiatania ulic Oryginalny kod CPV: 90.11.13.00 - Usługi usuwania nieczystości Kod CPV wg słownika 2008: 90.43.00.00 - Usługi likwidacji ścieków Oryginalny kod CPV: 90.12.13.20 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.32.00 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030, 94010, 94020. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Oczyszczanie chodników, alejek i schodów oraz usuwanie odpadów komunalnych z pasów drogowych na terenie miasta Kielce w latach 2006, 2007 i 2008 obejmuje: pozimowe i letnie oczyszczanie chodników , alejek i schodów zgodnie z wykazem, jednorazowe oczyszczanie obiektów nie objetych wykazem, oraz usuwanie odpadów komunalnych ( papierów, butelek, puszek, gałęzi i innych zanieczyszczeń oraz padłych zwierząt) z pasów drogowych ulic. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: MZD/WP/RZ/512/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 18.07.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.