eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › dostarczenie mięsa wołowego, podrobów wołowych, cielęciny, wieprzowiny i podrobów wieprzowych; wędlin podrobowych, wołowych i wieprzowych; drobiu i wędlin drobiowych do jednostek wojskowych i poligonów.Ogłoszenie z dnia 2005-07-15

POZYCJA 35030

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Wałcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Jednostka Wojskowa 1906, do kontaktów: kpt. Jacek Karabasz tel. 067 2502953, Izolda Maciejewicz tel. 067 2502184, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2502184, fax 067 2502184, e-mail: 2rbm-kzp@wp.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostarczenie mięsa wołowego, podrobów wołowych, cielęciny, wieprzowiny i podrobów wieprzowych; wędlin podrobowych, wołowych i wieprzowych; drobiu i wędlin drobiowych do jednostek wojskowych i poligonów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Kod CPV wg słownika 2008: 15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Oryginalny kod CPV: 15.11.00.00 - Mięso Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.00.00 - Mięso Oryginalny kod CPV: 15.11.40.00 - Podroby Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.40.00 - Podroby Oryginalny kod CPV: 15.13.11.30 - Wędliny Kod CPV wg słownika 2008: 15.13.11.30 - Wędliny Oryginalny kod CPV: 15.11.20.00 - Drób Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.20.00 - Drób Oryginalny kod CPV: 15.13.11.35 - Wędliny drobiowe Kod CPV wg słownika 2008: 15.13.11.35 - Wędliny drobiowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: szacunkowy koszt (bez VAT): 12 324 015,10 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 07.07.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15.11.00.00, 15.11.40.00, 15.11.11.00, 15.13.11.32, 15.11.12.00, 15.11.30.00, 15.11.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostarczenie mięsa wołowego, podrobów wołowych, cielęciny, wieprzowiny i podrobów wieprzowych do jednostek wojskowych i poligonów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 6 594 568,7 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006 - 31.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15.13.11.30, 15.13.11.31, 15.13.11.34, 15.13.11.32, 15.13.11.33, 15.13.12.00, 15.13.12.10, 15.13.12.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostarczenie wędlin podrobowych, wołowych i wieprzowych do jednostek wojskowych i poligonów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4 065 927,2 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006 - 31.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 15.11.00.00, 15.11.40.00, 15.11.11.00, 15.13.11.32, 15.11.12.00, 15.11.30.00, 15.11.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostarczenie drobiu i wędlin drobiowych do jednostek wojskowych i poligonów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 663 519,2 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006 - 31.12.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.