eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagórze › Zakup wraz z dostawą środków do utrzymania czystości

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2013-01-24

Numer ogłoszenia: 34764 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12235 - 2013 data 22.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gm. Wiązowna, 05-462 Zagórze, woj. mazowieckie, tel. 22 7733324, fax. 22 7733323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
  • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:tak.
  • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.2..
  • W ogłoszeniu jest: zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania ,albo zamieszkania osoby,której dokumenty dotyczą ,w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert-albo oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym,administracyjnym,albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ,jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się takiego zaświadczenia..
  • W ogłoszeniu powinno być: Nie wymaga się złożenia w/w zaświadczenia.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
  • W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:nie.
  • W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa oraz wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) przedmiotu i sposobu realizacji umowy, b) terminu realizacji umowy, c) warunków płatności..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.