eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głubczyce › Dostawa testów, pasków, krwinek i surowic wzorcowych oraz probówek dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 22 / XII / 13

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-28

Głubczyce: Dostawa testów, pasków, krwinek i surowic wzorcowych oraz probówek dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 22 / XII / 13
Numer ogłoszenia: 32178 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 523936 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa testów, pasków, krwinek i surowic wzorcowych oraz probówek dla SP ZOZ w Głubczycach - PN / 22 / XII / 13.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa testów, pasków, krwinek i surowic wzorcowych oraz probówek dla SP ZOZ w Głubczycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety zamówienia: pakiet nr 1 - Dostawa testów - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ; pakiet nr 2 - Dostawa pasków 11-sto parametrowych do czytnika moczu Labu-Reader stanowiącego własność SP ZOZ w Głubczycach - wg załącznika nr 2/2 do SIWZ; pakiet nr 3 - Dostawa krwinek i surowic wzorcowych do oznaczania grup krwi w układzie ABO - wg załącznika nr 2/3 do SIWZ; pakiet nr 4 - Dostawa probówek - wg załącznika nr 2/4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00 - Probówki 33.65.15.10 - Surowice odpornościowe 38.43.70.00 - Pipety i akcesoria laboratoryjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa testów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAMAR Szewczyk Dorota, ul. F. Perla 5 skr. poczt. 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3848,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7477,92

 • Oferta z najniższą ceną: 7477,92 / Oferta z najwyższą ceną: 11059,74

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa pasków 11-sto parametrowych do czytnika moczu Labu-Reader stanowiącego własność SP ZOZ w Głubczycach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17820,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17820,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa probówek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37191,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39641,18

 • Oferta z najniższą ceną: 39641,18 / Oferta z najwyższą ceną: 39641,18

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.