eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana Dolna › Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-28

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 32176 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4022 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, tel. 0-18 3310015, faks 0-18 3310015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Zamówienie składa się z sześciu części: Część 1) obejmuje przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich, Część 2) obejmuje przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, Część 3) obejmuje przeprowadzenie warsztatów medialnych, Część 4) obejmuje przeprowadzenie warsztatów językowych w ramach koła języka angielskiego, Część 5) obejmuje przeprowadzenie warsztatów etyczno - moralnych. Część 6) obejmuje przeprowadzenie warsztatów orientacji zawodowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00 - Usługi edukacji młodzieży .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Piecyk, ul. Starowiejska 89d, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1474,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3916,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Robert Łabuz, ul. Leśna 2, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1474,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3916,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów medialnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Dziedzic, Ujanowice 85, 34-603 Ujanowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1474,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1474,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3916,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów językowych w ramach koła języka angielskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lech Dzyr, ul. Leśna 46, 34-730 Mszana Dolna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1012,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1012,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3256,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów etyczno - moralnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oratorium - Jolanta Kraśniewska, ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1224,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1512,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1512,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3664,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Przeprowadzenie warsztatów orientacji zawodowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Chmura, ul. Sienkiewicza 46/6, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1302,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1610,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2408,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.