eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcińsko-Zdrój › świadczenie usług komunalnych.Ogłoszenie z dnia 2006-01-03

POZYCJA 307

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Trzcińsko-Zdrój: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój, do kontaktów: Jerzy Zgoda, Piotr Bugajski, Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, tel. 091 4148088, fax 091 4148103, e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl, www.trzcinsko-zdroj.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług komunalnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości Kod CPV wg słownika 2008: 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości Oryginalny kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego Kod CPV wg słownika 2008: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Oryginalny kod CPV: 90.12.13.10 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Kod CPV wg słownika 2008: 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Oryginalny kod CPV: 90.21.00.00 - Usługi sprzątania ulic Kod CPV wg słownika 2008: 90.61.10.00 - Usługi sprzątania ulic 73.71.11.00 - 73.71.11.00 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi komunalne - 5 500 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 16.12.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: AB.PB 2222/4/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 15.12.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.