eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Utworzenie parku przemysłowego Euro-Centrum w Katowicach i w Chełmie Śląskim.Ogłoszenie z dnia 2006-01-03

POZYCJA 306

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: EURO-CENTRUM Sp. z o. o., do kontaktów: Mozes Bartłomiej, Szołtysik Katarzyna, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, tel. 032 2054570, fax 032 2562022, e-mail: sekretariat@euro-centrum.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie parku przemysłowego Euro-Centrum w Katowicach i w Chełmie Śląskim. 2) Miejsce wykonywania: Katowice, Chełm Śląski. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.21.31.50 - Biurowce Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.31.50 - Roboty budowlane w zakresie biurowców Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach Oryginalny kod CPV: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: - Wybudowanie nowych budynków - o powierzchni użytkowej około 4 000 m kw., - przebudowanie istniejących hal przemysłowych z przeznaczeniem na budynki o funkcji niezbędnej w "parku.." o powierzchni użytkowej około 7 000 m kw., - uzbrojenie terenu "parku.." w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą, gazową, elektryczną, teletechniczną, - wybudowanie dróg, parkingów, placów, - urządzenie elementów małej architektury i zieleni. Budynki do wybudowania od podstaw mają oznaczenia umowne: (6.5) - budynek w Katowicach z przeznaczeniem na cele produkcyjno - usługowo - magazynowe, (9.4) - budynek w Chełmie Śląskim z przeznaczeniem na cele usługowo-szkoleniowe. Budynki w Katowicach uzyskane w wyniku przebudowy mają oznaczenia umowne: (6.3), (6.4), (9.2), (9.3), (9.5), (9.6), (9.7) z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowo-magazynowo-wystawiennicze, oraz ochrony i zarządu. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 5 000 000 a 10 000 000 euro. 6) Planowana data rozpoczęcia: procedury: I kwartał 2006; robót budowlanych: I kwartał 2006. 7) Data zakończenia: IV kwartał 2007. 8) Główne warunki finansowania i płatności: Wartość całkowita robót budowlanych zawiera się w przedziale powyżej 5 000 000,00 euro, poniżej 10 000 000,00 euro. Zamawiający będzie dopuszczał płatności częściowe po wykonaniu poszczególnych elementów przedsięwzięcia. Rozliczenia w złotych polskich (szczegóły zawarte będą w umowie). 9) Inne informacje: Zamawiający planuje wykonać zamówienie oddzielnie dla każdego budynku.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: WKP-1/1.3-ZP.07/05.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zadanie realizowane w ramach sektorowego programu operacyjnego - wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.12.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.