eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-11-23

Sucha Beskidzka: Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
Numer ogłoszenia: 306751 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290703 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum, ul. płk. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8742218, faks 33 8742218.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów spożywczych w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Piekarnia Smacznego Pieczywa JACUŚ Jacek Bała, ul. Mickiewicza 8, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1939,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2226,53

  • Oferta z najniższą ceną: 2226,53 / Oferta z najwyższą ceną: 2226,53

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Wielobranżowa Sużyw Sp. z o.o., ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124453,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128210,55

  • Oferta z najniższą ceną: 128210,55 / Oferta z najwyższą ceną: 140119,14

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.