eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie artykułów reklamowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu rynku pracy w roku 2013 przez jednostki rynku pracy WWK OHP

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-24

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie artykułów reklamowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu rynku pracy w roku 2013 przez jednostki rynku pracy WWK OHP
Numer ogłoszenia: 293792 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258964 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8312405, faks 61 8312485.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę i wykonanie artykułów reklamowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu rynku pracy w roku 2013 przez jednostki rynku pracy WWK OHP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie artykułów reklamowych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu rynku pracy w roku 2013 przez jednostki rynku pracy WWK OHP w postaci bloczków reklamowych, teczek ofertowych, kalendarzy ściennych, kalendarzy książkowych, pendrive USB, smyczy, ołówków, długopisów, toreb papierowych - wszystko z logo zamawiajacego, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • acme Agencja Reklamowa Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19512,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 16904,50

  • Oferta z najniższą ceną: 16904,50 / Oferta z najwyższą ceną: 20738,50

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.