eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i SkwierzynyKontrakt 3 Dostawa zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklam oraz Kontrakt 4 Dostawa materiałów promocyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-09-02

Krosno Odrzańskie: Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 3 Dostawa zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklam oraz Kontrakt 4 Dostawa materiałów promocyjnych
Numer ogłoszenia: 290954 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221238 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 3 Dostawa zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklam oraz Kontrakt 4 Dostawa materiałów promocyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Zamówienie składa się z dwóch części. Część I zamówienia Kontrakt 3 Dostawa zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklam Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklamy w zakresie: 1. Witacz - 8 szt.: - wysokość 4 m, szerokość min. 1 m. - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, - grafika wykonana techniką solventową wraz z zabezpieczeniem UV (laminat UV) oraz w opcji foliami odblaskowymi, - poszycie wykonane z płyty warstwowej aluminiowej (plabond/dibond) grub. min. 2mm., - brak widocznych nitów i śrub, gładkie krawędzie, ukryte kotwienie, precyzyjne dopasowanie elementów, - całość posadowiona na fundamencie betonowym zbrojonym. 2. Tablica informacyjna - 16 szt.: - tablica jednostronna, wolnostojąca, - wym. 4 x 2,5 m, - wykonana z spienionego PCV odpornego na warunki atmosferyczne, z zabezpieczeniem UV (laminat UV), przeznaczona na zewnątrz, - stelaż metalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, - nadruk kolorowy 4/0. 3. Modułowy system wystawienniczy z wmontowanymi nośnikami LCD (ekranami świetlnymi) - 1 szt.: - w skład systemu wystawienniczego wchodzą 4 nośniki LCD do wyświetlania filmów promocyjnych, 4 stoliki, 12 krzeseł, 4 ekspozytury na foldery i 4 kufry transportowe. - system ma się składać z czterech niezależnych modułów (stanowisk), które można połączyć w jedną spójną całość. Każdy moduł ma posiadać herb/logo danej gminy, stolik, trzy krzesła, ekspozyturę na foldery, ekran świetlny. - powierzchnia całego systemu 20 m2 - powierzchnia pojedynczego modułu 5 m2 - konstrukcja aluminiowa ze złączami motylkowymi, - ramy wypełnione sztywną płytą PCV z nadrukiem, - ekran świetlny LCD o przekątnej min. 40 cali, min. 1 złącze HDMI, min. 1 złącze USB, rozdzielczość min. 1920x1080, odtwarzanie plików multimedialnych w formacie min. AVI i WMV, wbudowane głośniki, Zamawiający wymaga przedstawienia 3 projektów przed realizacją i zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian. 4. Roll-up - 30 szt.: - stojak roll-up z grafiką 120 x 200 cm, - spakowany w torbę transportową, - kaseta wykonana z anodowanego aluminium, - zatrzaskowa listwa górna, - składany maszt, - materiał do druku block-out, 5. Modułowe ścianki wystawiennicze - 4 szt.: - ścianka łukowa 3 x 3, - rozmiar grafiki na ściance 344 x 230 cm, - materiał do druku block-out, - grafika zabezpieczona laminatem, - konstrukcja aluminiowa, - kontener transportowy z zamocowaną grafiką, 6. Namiot wystawienniczy - 4 szt. : - namiot ekspresowy o wym. 6 x 6 m , - wykonany z materiału poliestrowego (230 g/m2), wodoodpornego, - konstrukcja stalowa, - odpinane ścianki z nadrukiem, - podłoga modułowa, składająca się z max. 1-metrowych modułów, z tworzywa sztucznego (deski/płytki kompozytowej) - podłoga modułowa, składająca się z modułów o boku nie mniejszym niż 0,5 m i nie większym niż 1 m, z tworzywa sztucznego (deski/płytki kompozytowej) 7. Balon reklamowy z nadrukiem - 4 szt.: - wysokość min. 2 metry, - balon stacjonarny gamma/żarówka z nadrukiem, - powierzchnia nadruku (pasa reklamowego) min. 3,5 m2, - nadruk zabezpieczony laminatem, - sztywna, składana podstawa, - wykonany ze specjalnego materiału, wysokiej jakości impregnowanego poliestru, odpornego na warunki atmosferyczne (mrozo i wodoodporne), - w wyposażeniu balona powinien znajdować się kompresor 230V, linki odciągowe, śledzie, wewnętrzna instalacja oświetleniowa z aparatem zmierzchowym, instrukcja obsługi oraz torba transportowa. Zamówienie obejmuje wykonanie także: 8. Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej przy okazji organizacji imprez o charakterze gospodarczym na tablicach świetlnych ustawionych w centrach wybranych miast na terenie Polski za pomocą tablic świetlnych - 40 szt.: - przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej na ekranach LED podczas organizowanych przez Zamawiającego 4 imprez gospodarczych, - ilość ekranów LED wykorzystanych do przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej towarzyszącej jednej imprezie gospodarczej: 10 sztuk; - rozmiar jednego ekranu: nie mniejszy niż 14 m2; - lokalizacja ekranów LED: miasta wojewódzkie (Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski) oraz inne wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie województwa lubuskiego; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zatwierdzenia lokalizacji wszystkich dziesięciu ekranów LED, wybierając je z propozycji przedstawionych przez Wykonawcę; - czas trwania kampanii promocyjno-informacyjnej towarzyszącej jednej organizowanej imprezie gospodarczej: nie mniej niż 3 tygodnie przed wyznaczoną datą imprezy; Zamawiający poinformuje o wyznaczonej dacie imprezy gospodarczej Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy gospodarczej; - przygotowanie spotu reklamowego na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego o długości15 sekund; - emisja spotu po jego akceptacji przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do trzykrotnego zgłoszenia poprawek). - częstotliwość emisji spotu: nie rzadziej niż co 6 minut codziennie w godzinach 06:00-22:00; 9. Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej za pomocą siatek na budynkach - 2 szt.: - zakup powierzchni na siatkach reklamowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim promujących tereny inwestycyjne Krosna Odrzańskiego, Gubina, Skwierzyny i Kargowej. (celem umiejscowienia siatek przy trasach przejazdowych jest docelowo zwrócenie uwagi potencjalnych inwestorów, którzy przejeżdżają przez miasto Zieloną Górę i miasto Gorzów Wielkopolski); - powierzchnia jednej siatki: nie mniejsza niż 250 m2; - lokalizacja: w centrach miast Zielona Góra i Gorzów Wlkp., przy głównych ulicach, wydłużony okres najazdu na ekspozycję; - czas emisji: nie mniej niż jeden miesiąc; - kreacja reklamy na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek; - emisja reklamy po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego; - termin ekspozycji: wg wskazań Zamawiającego. Treść merytoryczna przeznaczona do umieszczenia na każdym z elementów przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez strony. Część II zamówienia Kontrakt 4 Dostawa materiałów promocyjnych Zamówienie obejmuje dostawę materiałów promocyjnych w następującym zakresie: 1. Teczki z ofertami inwestycyjnymi miast: Gubin, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Skwierzyna w 4 wersjach językowych: polski, niemiecki, angielski, rosyjski każda. Usługa powinna obejmować projekt, tłumaczenie, skład i druk folderów, format A4, papier 200gr, w kolorze, lakierowanie punktowe, okładka - teczka: kreda +laminat matowy. Teczka powinna zawierać 6 kart luzem z informacjami dotyczącymi terenów inwestycyjnych, druk dwustronny, papier kreda 200 gsm i lakier UV miejscowo, kolor (4/0, CMYK/0). Ilość egzemplarzy: 10.000 egz., w tym 4 projekty graficzne po: 2.500 egz. dla miasta Krosno Odrzańskie, 2500 egz. dla miasta Gubin, 2500 egz. dla miasta Kargowa, 2500 egz. dla miasta Skwierzyna. Materiały dostarczone zostaną przez zleceniodawcę. 2. Foldery dotyczące terenów inwestycyjnych miast Gubin, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Skwierzyna w 4 wersjach językowych: polski, niemiecki, angielski, rosyjski każda. Usługa powinna obejmować projekt, tłumaczenie, skład i druk folderów w tym. Format A4, otwierany po krótszej krawędzi, 4+12 stron, zawierający min. dwie kalki w środku w ilości egzemplarzy: 10.000. Kolorystyka (4/4, CMYK/CMYK), papier: kreda 200 gsm + lakier UV (1/1) miejscowo, okładka: kolorystyka (4/0, CMYK/0), papier kreda 300 gsm + laminat mat (1/0) +lakier UV (1/0), oprawa zeszytowa. Ilość egzemplarzy: 10.000 egz. w tym 4 projekty graficzne po: 2.500 egz. dla miasta Krosno Odrzańskie, 2.500 egz. dla miasta Gubin, 2.500 egz. dla miasta Kargowa, 2.500 egz. dla miasta Skwierzyna. Materiały dostarczone zostaną przez zleceniodawcę. 3. Zdjęcia lotnicze i naziemne terenów inwestycyjnych w celu ich wykorzystania w materiałach promocyjnych - wykonanie profesjonalnych zdjęć terenów inwestycyjnych z lotu ptaka, znajdujących się na terenie gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin, Skwierzyna (min. 200 fotografii), - wykonanie profesjonalnych zdjęć naziemnych zawierających wskazane przez Zamawiającego punkty w obrębie gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin, Skwierzyna (min. 200 fotografii), - zdjęcia lotnicze powinny być wykonane wysokiej klasy aparatem oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych obiektywów serii L, - zdjęcia lotnicze powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wykonywania fotografii lotniczych na ryzyko wykonawcy, - zdjęcia powinna obejmować umowa licencyjna z gwarancją wyłączności wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji (prawa autorskie osobiste pozostają przy twórcy) - przekazanie praw autorskich powinno zostać skalkulowane w cenę oferty, - zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć na wszystkich możliwych polach eksploatacji, we wszystkich celach, które są zgodne z zakresem działalności Zamawiającego (rozumianego jako Lidera i Partnerów projektu) oraz w jego jednostkach podległych, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. 4. Mapy z zaznaczonymi terenami inwestycyjnymi miast Gubin, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Skwierzyna w 4 wersjach językowych: polski, niemiecki, angielski, rosyjski. Ilość egzemplarzy : 5000 egz. w tym 1000 egz. map miasta Krosno Odrzańskie, 1000 egz. map miasta Gubin, 1000 egz. map miasta Kargowa, 1000 egz. map miasta Skwierzyna, 1000 egz. map wspólnych miast: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowo, Skwierzyna. Mapy powinny być wykonane w skali 1:15 000, format map B2, papier G-Print o garmaturze 135g/m2, dwustronny druk kolorowy (offset A4+4) Dostawa powinna obejmować: a. projekt map, b. druk i dostawę nakładu, c. przekazanie materiałów promocyjnych (map, folderów etc.) w postaci pliku rastrowego 200 dpi do użytku wewnętrznego urzędów lub użycia na stronach internetowych urzędów, d. przekazanie uproszczonej mapy w wersji Flash do zamieszczenia na stronach internetowych urzędów z funkcjami - przesuwania, powiększania, wyszukiwania miejscowości i ulic. Treści zamieszczone na rewersach map zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (dotyczy obu części zamówienia): 1. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w SIWZ. Wskazane tam znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. 2. Wskazane w SIWZ normy są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użycia, sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Urządzenia muszą być kompletne, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 4. Dostawy materiałów promocyjnych oraz zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklamy należy wykonać kompleksowo tzn. przedstawić projekty podlegające zatwierdzeniu przez zamawiającego, wykonać materiały wraz z odpowiednimi nadrukami, dostarczyć materiały do Zamawiającego, przekazać materiały promocyjne (mapy, folderów etc) w postaci pliku rastrowego 200 dpi do użytku wewnętrznego urzędów lub użycia na stronach internetowych urzędów. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia informacji o dofinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania dostawy Wytycznymi w zakresie informacji i promocji LRPO 2007-13. 6. Zamawiający informuje, iż podane parametry w przedmiocie zamówienia i w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są parametrami minimalnymi. W przypadku powołania się przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia na konkretnego producenta sprzętu jest to tylko i wyłącznie odniesienie co do parametrów urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu o parametrach równoważnych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00 - Materiały reklamowe 22.00.00.00 - Druki i produkty podobne 39.29.40.00 - Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych 79.80.00.00 - Usługi drukowania i powiązane 79.96.12.00 - Usługi fotografii lotniczej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I zamówienia Kontrakt 3 Dostawa zewnętrznych i wewnętrznych nośników reklam.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CARBO MEDIA Agencja Telewizyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sopocka 4,, 65-548 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 354227,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 311103,90

  • Oferta z najniższą ceną: 311103,90 / Oferta z najwyższą ceną: 311103,90

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II zamówienia Kontrakt 4 Dostawa materiałów promocyjnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CARBO MEDIA Agencja Telewizyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sopocka 4,, 65-548 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138211,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105681,60

  • Oferta z najniższą ceną: 105681,60 / Oferta z najwyższą ceną: 152397,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.